Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA"— Zapis prezentacji:

1 KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA
Bartłomiej Mroziński Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Kardiomiopatie kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM)
kardiomiopatia przerostowa (HCM) kardiomiopatia restrykcyjna (RCM) arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC)

3 Kardiomiopatie ETIOLOGIA (DCM) pierwotna
wrodzone zaburzenia metabolizmu komórki mięśniowej (m.in.: zaburzenia B-oksydacji kwasów tłuszczowych) wtórna zapalenie mięśnia sercowego krytyczne AS i / lub CoA u noworodków zespół Bland-White-Garlanda - odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego inne wtórne przyczyny niedotlenienia / niedokrwienia mięśnia sercowego

4 Kardiomiopatie ETIOLOGIA (HCM, RCM) ETIOLOGIA (ARVC)
pierwotne zaburzenia struktury komórki mieśniowej (m.in.: mutacja łańcuchów ciężkich B-miozyny) choroby spichrzeniowe ETIOLOGIA (ARVC) zastępowanie tkanki mięśniowej przez tkanką tłuszczową i włóknistą

5 Kardiomiopatie OBJAWY KLINICZNE niewydolność serca (DCM)
omdlenia (HCM) bóle w klatce piersiowej (HCM) zaburzenia rytmu serca (HCM, ARVC, DCM) zaburzenia przewodzenia (DCM) zatorowość (DCM) nagły zgon (HCM, ARVC)

6 Kardiomiopatie RTG powiększenie sylwetki serca
zastój w krążeniu płucnym (DCM, RCM)

7 Kardiomiopatie EKG przerost lewej komory, prawej komory lub obu komór
zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego

8 Kardiomiopatie ECHO (DCM) powiększenie lewej komory
powiększenie lewego przedsionka niedomykalność mitralna upośledzona kurczliwość mięśnia sercowego

9 Kardiomiopatie ECHO (HCM)
przerost mięśnia sercowego, najczęściej asymetryczny dotyczący przegrody międzykomorowej gradient śródkomorowy zaburzenia funkcji rozkurczowej

10 Kardiomiopatie ECHO (RCM) ECHO (ARVC) powiększenie obu przedsionków
prawidłowa wielkość komór upośledzona kurczliwość mięśnia sercowego zaburzenia funkcji rozkurczowej ECHO (ARVC) powiększenie prawej komory upośledzona kurczliwość prawej komory

11 Kardiomiopatie LECZENIE leczenie niewydolności serca (DCM)
leczenie przeciwkrzepliwe (DCM) leczenie zaburzeń rytmu, zaburzeń przewodzenia ablacja alkoholowa (HCM) myoektomia (HCM) transplantacja serca

12 Zaburzenia rytmu serca
nadkomorowe komorowe ekstrasystolia tachyarytmie - częstoskurcze bradyarytmie - dysfunkcja węzła zatokowego, bloki przewodzenia

13 Zaburzenia rytmu serca
ETIOLOGIA idiopatyczne zapalenie mięśnia sercowego zaburzenia jonowe zaburzenia metaboliczne współistniejące z wrodzoną wadą serca po zabiegach kardiochirurgicznych

14 Zaburzenia rytmu serca
OBJAWY KLINICZNE bezobjawowe kołatanie serca bóle w klatce piersiowej omdlenia (napady MAS) niewydolność serca nagły zgon

15 Zaburzenia rytmu serca
EKG 12 odprowadzeniowe EKG 24 (48) godzinne badanie EKG metodą Holtera EKG na żądanie uśrednione EKG próba wysiłkowa test pochyleniowy (pionizacyjny) przezprzełykowe badanie elektrofizjologiczne inwazyjne badanie elektrofizjologiczne

16 Zespół preekscytacji Wolffa-Parkinsona-White’a
fala Delta poszerzenie zespołu QRS skrócenie odstępu PR wtórne zmiany odcinka ST-T

17 Częstoskurcz nadkomorowy
częstoskurcz przedsionkowo-komorowy nawrotny - 90% (najczęstszy) zespół preeksytacji Wolffa-Parkinsona-White’a (AVRT) inne dodatkowe drogi przewodzenia np. w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego (szybka i wolna) – częstoskurcz węzłowy nawrotny - AVNRT częstoskurcz przedsionkowy ektopowy (AET) - 10% częstoskurcz ektopowy hisowy (JET), trzepotanie przedsionków (AF) - bardzo rzadko

18 AVRT prawidłowe zespoły QRS (bardzo rzadko szerokie)
ujemne załamki P’ w II, III i AVF, występujące za zespołem QRS odstęp R-P' zależny od typu częstoskurczu

19 Częstoskurcz nadkomorowy
LECZENIE pobudzenie nerwu błędnego adenozyna, inne leki: amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid, digoksyna (przeciwwskazana w WPW) stymulacja przezprzełykowa, przezżylna kardiowersja elektryczna PROFILAKTYKA beta-blokery, amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid, digoksyna (przeciwwskazana w WPW) ablacja RF

20 Częstoskurcz komorowy
częstoskurcz jednokształtny częstoskurcz wielokształtny (m.in.: torsade de pointes w przebiegu zespołu wydłużonego QT) częstoskurcz nieutrwalony (< 30s) częstoskurcz utrwalony (> 30s) częstoskurcz ustawiczny (> 70-80% rytmu)

21 Zespół wydłużonego QT ETIOLOGIA wrodzony nabyty idiopatyczny
zespół Romano-Warda, zespół Jerwella-Lange-Nielsena nabyty leki ( zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) choroby serca (niedokrwienie, całkowity blok serca) zaburzenia endokrynologiczne (hipotyreoza) zaburzenia neurologiczne (krwawienie do OUN) zaburzenia żywieniowe (anoreksja)

22 Zespół wydłużonego QT charakterystyczne cechy w zapisie EKG
wydłużenie QTc ≥ 440 ms (480 ms) nieprawidłowa morfologia załamków T (dwufazowe, dwugarbne) zmienność załamków T (rzadko) bradykardia (u niektórych dzieci)

23 Ocena odstępu QT korekcja odstępu QT do częstości rytmu serca
obliczanie QTc: QTc(s) = QT / √R-R (wzór Bazetta) QTc(ms) = QT + 1,75 x x (HR - 60) (wzór Hodgesa)

24 Częstoskurcz komorowy
LECZENIE amiodaron, lignokaina, meksyletyna, propafenon, flekainid, sotalol, siarczan magnezu kardiowersja elektryczna PROFILAKTYKA beta-blokery (+ stymulator serca w zespole wydłużonego odstępu QT), amiodaron, sotalol, propafenon, flekainid ablacja RF wszczepialny kardiodefibrylator - ICD

25 Zaburzenia przewodzenia
bloki zatokowo-przedsionkowe (rzadko) bloki przedsionkowo-komorowe I stopnia II stopnia Mobitz I (periodyka Wenckebacha) Mobitz II 2 : 1 III stopnia bloki przewodzenia śródkomorowego

26 Zaburzenia przewodzenia
OBSERWACJA LECZENIE leki o działaniu chronotropowym dodatnim: atropina, isoproterenol przezskórna stymulacja serca przezżylna czasowa stymulacja serca stała elektrostymulacja serca


Pobierz ppt "KARDIOMIOPATIE ZABURZENIA RYTMU SERCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google