Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konfiguacja i zarządzanie systemem Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konfiguacja i zarządzanie systemem Windows"— Zapis prezentacji:

1 Konfiguacja i zarządzanie systemem Windows
Opracowanie: mgr Aneta Kaczyńska mgr Krzysztof Zieliński mgr Dariusz Zieliński

2 MICROSOFT WINDOWS Microsoft Windows – rodzina kilku systemów operacyjnych wyprodukowanych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Prezentację pierwszego graficznego środowiska pracy z rodziny Windows Microsoft przeprowadzono w listopadzie Wówczas była to graficzna nakładka na system operacyjny MS-DOS, powstała w odpowiedzi na rosnącą popularność graficznych interfejsów użytkownika takich, jakie prezentowały na przykład komputery Macintosh. Nakładka, a później system operacyjny Windows po pewnym czasie zdominowała światowy rynek komputerów osobistych.

3 System Windows XP to jedno z dzieł Microsoftu
System Windows XP to jedno z dzieł Microsoftu. Powstał on w oparciu o doświadczenia tej znakomitej firmy. Stąd też jego nazwa (XP to skrót od Experience - z ang. doświadczenie). Jest on następcą Windows 2000 Professional. Różni się od niego jednak znacząco. W porównaniu z poprzednimi wersjami Windows, XP wyróżnia się znakomitym interfejsem, miłą kolorystyką i możliwością znaczącej modyfikacji wyglądu. Użytkowników, którzy korzystali ze starszych systemów operacyjnych może zaniepokoić zmiana panelu sterowania i miejsc innych ustawień. Cieszy jednak fakt iż Zarówno wygląd jak i miejsca katalogów ustawień można przywrócić tak, aby upodobniły się do np. Windows 98. Ciekawą możliwością również, jest wyłączenie niektórych zbędnych opcji wizualnych oraz dostosowanie systemu operacyjnego do najlepszej wydajności. Z pewnością zainteresuje to zwłaszcza posiadaczy słabszego sprzętu. Dwie główne wersje: Windows XP Professional i Windows XP Home Edition oparte są one na tym samym, stabilnym jądrze Windows NT. Różnią się od siebie możliwościami w zakresie zabezpieczania danych. System ten, podobnie jak jego porzednik, charakteryzuje się stabilnością (jeszcze doskonalszą niż Windows 2000), i bezpiecznym działaniem. Windows XP przy właściwym działaniu użytkownika, w trakcie błędu felernej aplikacji, nie ma prawa się zawiesić! Wysokie możliwośc szyfrowania danych dzięki systemowi plików NTFS, dają posiadaczowi komputera gwarancję prywatności. Wiele źródeł donosi iż Windows XP nie nadaje się do gier. Wbudowany DirectX 8.1 umożliwia doskonałą i funkcjonalną zabawę. Jądro systemu znakomicie sprawdza się do obsługi gier i multimediów. Niestety prawdą jednak jest że nieznaczna część (szczególnie starszych) gier nie zadziała na tym systemie. Rekompensuje nam to skonstruowany przez Microsoft "tryb zgodności" dzięki któremu uruchomimy program w środowisku zbliżonym do Windows 95/98/Me/ czy WIndows Xp wyposażony został w najnowsze wersje Internet Explorer (6.0), Windows Media Player (8.0) oraz czasami kłopotliwą aplikację Windows Messanger. Podobnie jak w przypadku Windows 2000, system nie opiera się na DoSie lecz udosępnia go użytkownikowi w celu możliwości uruchomienia na komputerze starszych programów. Windows XP jest obecnie najbardziej funkcjonalnym i bezpiecznym systemem operacyjnym dostępnym na rynku. Poważną przeszkodą jednak dla użytkowników PC ta mogą być wymagania sprzętowe. System staje się niezastąpiony dopiero na komputerze powyżej 700 MHz i 128 MB RAM.

4 Zaloguj się jako administrator
Do czasu skonfigurowania konta użytkownika należy logować się jako Administrator. Ze względów bezpieczeństwa należy utworzyć konto użytkownika dla siebie i konto użytkownika dla każdej osoby, która będzie używać komputera. Po ukończeniu konfiguracji komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.

5 Aby zalogować się jako administrator
W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows wpisz Administrator i hasło przypisane do administratora w czasie konfiguracji. Kliknij przycisk OK. Jeżeli pojawi się komunikat informujący, że użytkownik nie może zalogować się do systemu, sprawdź, czy klawisz CAPS LOCK nie jest wciśnięty, a następnie ponownie wpisz hasło. WAŻNE Uruchomienie systemu Windows XP przez administratora sprawia, że system jest niepotrzebnie narażany na ryzyko związane z zabezpieczeniami. Zamiast tego do wykonywania rutynowych zadań, takich jak uruchamianie programów, praca na dokumentach, odwiedzanie witryn internetowych, należy używać konta użytkownika.

6 Utwórz konta Podczas instalacji systemu Windows XP Professional pojawia się pytanie, czy użytkownik chce utworzyć oddzielne konta użytkownika dla innych osób używających komputera. Można utworzyć konto użytkownika dla każdej osoby, która będzie regularnie używać komputera. Następująca tabela zawiera uprawnienia dostępne dla dwóch typów kont użytkownika.

7 Następująca tabela zawiera uprawnienia dostępne dla dwóch typów kont użytkownika.
Jeżeli jesteś użytkownikiem następującego typu możesz wykonywać następujące czynności: Administrator Gość Tworzenie kont użytkownika Zmienianie plików systemowych Zmienianie ustawień systemowych Czytanie plików kont innych użytkowników Dodawanie lub usuwanie sprzętu Zmienianie haseł kont innych użytkowników Zmienianie własnych haseł kont użytkownika Instalowanie dowolnych programów Instalowanie większości programów Zapisywanie dokumentów Używanie zainstalowanych programów TAK NIE

8 Aby utworzyć konto użytkownika
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników. Na karcie Użytkownicy kliknij przycisk Dodaj. Wpisz nazwę konta użytkownika, pełną nazwę oraz opis konta. Wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej, jeżeli komputer został skonfigurowany jako część sieci klient/serwer. Jeżeli komputer został skonfigurowany jako osobny komputer (bez sieci) lub w sieci równorzędnej, nie ma konieczności podawania nazwy domeny. Wpisz hasło użytkownika, a następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić. WAŻNE Hasła rozróżniają małe i wielkie litery. Hasła „Moje hasło” i „moje hasło” są traktowane jako dwa różne hasła. Kliknij przycisk Dalej. Wybierz poziom dostępu dla konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

9 Zaloguj się przy użyciu konta użytkownika
Po utworzeniu konta użytkownika należy się wylogować jako administrator i zalogować przy użyciu konta użytkownika. Aby wylogować się jako administrator i zalogować się przy użyciu nowego konta użytkownika Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE. Kliknij przycisk Wyloguj. W następnym oknie dialogowym ponownie kliknij przycisk Wyloguj. Po pojawieniu się ekranu System Windows – Zapraszamy naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE. Jeżeli komputer został skonfigurowany do automatycznego logowania, zostanie ponownie uruchomiony, a użytkownik zostanie zalogowany. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows wpisz nazwę użytkownika, hasło i domenę. Kliknij przycisk OK.

10 Łączenie z siecią Komputery używające systemu Windows XP Professional są komputerami klienckimi. Komputery klienckie mogą udostępniać zasoby, takie jak pliki, drukarki i połączenia internetowe przez utworzenie lub przyłączenie do domeny. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących połączeń sieciowych, kliknij polecenie Centrum pomocy i obsługi technicznej w menu Start.

11 Łączenie z domeną Konta użytkowników umożliwiają dostęp do wszystkich zasobów domeny (takich jak pliki i drukarki), do których masz uprawnienia. Administrator sieci musi również utworzyć konto komputera dla każdego komputera należącego do domeny. Domenę można określić w czasie konfiguracji lub po jej zakończeniu. Następująca procedura zawiera opis sposobu przyłączenia komputera do domeny po zainstalowaniu systemu Windows XP. Aby określić domenę dla konta komputera Zaloguj się do systemu Windows XP Professional jako użytkownik z prawami administratora. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Nazwa komputera kliknij przycisk Zmień. Wybierz Domenę, wpisz nazwę domeny, do której należy komputer, a następnie kliknij przycisk OK. Jeżeli nie znasz nazwy domeny, skontaktuj się z administratorem sieci. Po pojawieniu się monitu wpisz nazwę i hasło użytkownika domeny, a następnie kliknij przycisk OK. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości. Komputer przyłączy się do domeny i pojawi się komunikat witający użytkownika w domenie. Uruchom ponownie komputer, aby nowe ustawienia mogły zostać zastosowane. Zaloguj się do domeny przy użyciu nazwy i hasła użytkownika.

12 Konfiguracja sieci równorzędnej
Przy użyciu systemu Windows XP Professional można połączyć wiele komputerów bezpośrednio ze sobą, aby utworzyć własną sieć równorzędną, dostosowaną do używania w domu lub małym biurze. Każdy komputer jest elementem równorzędnym w stosunku do innych, również pod względem nazwy. W sieci równorzędnej można wykonywać następujące czynności: Udostępnianie plików, folderów oraz drukarek, skanerów i faksów podłączonych do komputera innym komputerom w sieci. Umożliwianie wszystkim użytkownikom dostępu do Internetu za pośrednictwem jednego połączenia. Podczas używania sieci równorzędnej w domu wielu członków rodziny może łączyć się z Internetem z różnych komputerów, indywidualnie lub w tym samym czasie, przez jedną linię telefoniczną. System Windows XP Professional zawiera Kreatora konfiguracji sieci oraz obszerne informacje na temat planowania i konfiguracji sieci w małym biurze lub w domu. Aby uruchomić Kreatora konfiguracji sieci Kliknij przycisk Start i wskaż polecenie Wszystkie programy. Następnie kliknij polecenie Akcesoria, polecenie Komunikacja, a następnie polecenie Kreator konfiguracji sieci.

13 Konfiguracja innych połączeń
Inne typy połączeń z komputerem, włącznie z następującymi, można tworzyć przy użyciu Kreatora nowego połączenia: Połączenie internetowe: połączenie z Internetem przy użyciu modemu i telefonu lub linii sieci ISDN. Połączenie z siecią prywatną: tej opcji można użyć do utworzenia prywatnego, bezpiecznego połączenia (wirtualna sieć prywatna) przez Internet komputera z siecią znajdującą się w biurze. Sieć domowa lub sieć w małym biurze: połączenie dwóch komputerów przy użyciu portu szeregowego, portu równoległego lub portu podczerwieni, aby umożliwić innym komputerom łączenie się z nimi. Aby uruchomić Kreatora nowego połączenia Kliknij przycisk Start, następnie kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe. Kliknij ikonę Połączenia sieciowe, a następnie kliknij polecenie Utwórz nowe połączenie w obszarze Zadania sieciowe w lewej kolumnie. Uwaga: jeżeli wybierzesz konfigurację sieci domowej lub sieci w małym biurze, po zakończeniu pracy Kreatora nowego połączenia zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji sieci. W oknie Połączenia sieciowe i internetowe można tworzyć indywidualne połączenia dla każdego komputera, z którym się łączysz, oraz modyfikować w dowolnym momencie właściwości połączenia, takie jak numer telefonu.

14 Zarządzanie komputerem działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows Server 2003
Jednym z najważniejszych obowiązków administratora jest konfigurowanie i zarządzanie usługami, jakie udostępnia dany serwer. Niezależnie, czy jest to tylko jedna usługa (np. serwer ftp), czy jest ich wiele, zawsze wymagają one uwagi i pracy. Nie wystarczy wstępnie skonfigurować maszynę i udostępnić ją użytkownikom, a przekonamy się o tym w dalszej części artykułu. System Windows Server 2003 udostępnia wiele narzędzi administracyjnych, jednym z głównych jest konsola Zarządzanie komputerem. Jest to zintegrowany zestaw funkcji pozwalający na wykonanie szeregu zadań jak np. kontrole wykorzystania plików, katalogów i udziałów zarządzanie aplikacjami i udziałami sieciowymi konfigurowania urządzeń przyłączonych do systemu zarządzanie sesjami użytkowników wysyłanie ostrzeżeń i komunikatów administracyjnych konfigurowanie ustawień dysków oraz wymiennych nośników podłączonych do komputera Konsola Zarządzanie komputerem doskonale nadaje się do zdalnego zarządzania usługami sieciowymi. Dobra znajomość wszystkich elementów tej konsoli może znacznie przyśpieszyć pracę administrator. Aby uruchomić Zarządzanie komputerem klikamy na menu Start, następnie Narzędzia administracyjne i Zarządzanie komputerem.

15 Po lewej stronie okna mamy do wyboru narzędzia ułożone według kategorii. Podzielone są one na trzy główne zbiory: Narzędzia systemowe - narzędzia do przeglądania informacji o systemie i ogólnej administracji Magazyn - udostępnia informacje o dyskach logicznych i napędach wymiennych a także narzędzia do zarządzania i konserwacji dysków Usługi i aplikacje - pozwala na zarządzanie usługami zainstalowanymi w systemie

16 Konsola Zarządzanie komputerem oparta jest na technologii Microsoft Management Console (MMC). Umożliwia ona podłączanie do innych komputerów. Aby połączyć ją ze zdalnym hostem, klikamy prawym klawiszem myszy na wpis Zarządzanie komputerem i z menu wybieramy Podłącz do innego komputera. W nowym oknie w polu Inny komputer wpisujemy nazwę maszyny, którą chcemy zarządzać np. komp3.cos.com gdzie komp3 to nazwa komputera a cos.com to nazwa domeny. Możemy też użyć przycisku Przeglądaj, aby zlokalizować zdalny komputer. Na koniec wystarczy kliknąć przycisk OK.

17 Konsola umożliwia nam przeglądanie właściwości zdalnego komputera, a dokładnie zakładek Ogólne, Zaawansowane oraz Nazwa komputera narzędzia System. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wpis Zarządzanie komputerem i wybrać z menu Właściwości, a dowiemy się z jaką maszyną jesteśmy aktualnie połączeni. Mówiąc ściślej, jaki system jest tam zainstalowany, włącznie z informacją na temat wersji dodatku Service Pack, poznamy także typ procesora oraz wielkość pamięci operacyjnej. Kolejną zaletą konsoli administracyjnej jest możliwość eksportowania do pliku list informacyjnych. Służy do tego funkcja Eksportuj listę, która zapisuje wszystko to, co znajduje się w prawej części konsoli.

18 Najczęściej przydaje się do zapisania usług aktualnie uruchomionych w systemie lub w przypadku regularnych kontroli - konfiguracji systemu. Aby zapisać listę usług rozwijamy w lewej części konsoli  Usługi i aplikacje, a następnie klikamy prawym klawiszem myszy na wpis Usługi i wybieramy polecenie Eksportuj listę. Teraz podajemy nazwę pliku oraz wybieramy lokalizację gdzie ma być zapisany. Funkcja Zapisz jako typ pozwala na określenie sposobu formatowania eksportowanego pliku. Kolumny mogą być rozdzielone przecinkami lub tabulatorami w pliku tekstowym, bądź zapisane w formacie Unicode. Po wybraniu formatu pliku klikamy Zapisz. Analogicznie możemy eksportować informacje z innych węzłów konsoli.

19 Gałąź Narzędzia systemowe służy do przeglądania informacji o systemie a także do zarządzania funkcjami sieciowymi i użytkownikami. Dzieli się na szereg podkategorii: Podgląd zdarzeń - daje możliwość przeglądania zdarzeń na danym komputerze. Są one podzielone są na trzy grupy: Aplikacja, Zabezpieczenia oraz System Foldery udostępnione - pozwala przeglądać sesje użytkowników, udostępnione udziały, właściwości udostępnienia a także otwarte pliki Użytkownicy i grupy lokalne - umożliwia zarządzanie grupami i kontami użytkowników w danym komputerze Dzienniki wydajności i alerty - narzędzie pozwala na tworzenie dzienników opartych o parametry wydajnościowe oraz na śledzenie wydajności systemu. Te informacje można wykorzystać np. do powiadamiania użytkowników o aktualnym stanie systemu. Menadżer urządzeń - umożliwia przeglądanie informacji na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych w systemie. Jest to swego rodzaju centrum kontroli, umożliwiające rozwiązywanie problemów sprzętowych oraz dające możliwość aktualizacji sterowników poszczególnych urządzeń

20 Kolejna grupa narzędzi to Magazyn
Kolejna grupa narzędzi to Magazyn. Umożliwia on zarządzanie dyskami oraz wyświetla informacje o zainstalowanych napędach. Magazyn podzielony jest na trzy podkategorie: Magazyn wymienny - umożliwiający zarządzanie nośnikami wymiennymi, przeglądanie żądań operatorów związanych z wymiennymi nośnikami oraz śledzenie przebiegu kolejek pracy Defragmentator dysków - pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z fragmentacją dysków przez lokalizowanie i łączenie podzielonych plików Zarządzanie dyskami - umożliwia konfigurowanie partycji dyskowych, woluminów i macierzy RAID. Jest to swego rodzaju menadżer partycji. Zastępuje on narzędzie Disk Administrator dostępne w Windows NT

21 Trzecią główna kategorią konsoli Zarządzanie komputerem są Usługi i aplikacje.
Węzeł ten umożliwia pełną kontrolę nad usługami i aplikacjami zainstalowanymi na serwerze. Przykładowo, jeżeli da się coś skonfigurować za pomocą dowolnego innego narzędzia, można to ustawić również tu. Jest to zbiór wszystkich narzędzi pozwalających konfigurować dowolne usługi. Np. jeżeli w systemie jest zainstalowana usługa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), skonfigurować można ją poprzez narzędzie DHCP dostępne w folderze Narzędzia administracyjne lub poprzez Usługi i aplikacje w konsoli Zarządzanie komputerem. Wynika to z faktu, że narzędzie do konfigurowania DHCP jest przystawką Microsoft Management Console (MMC) i kiedy uruchamiamy ją z folderu zarządzanie komputerem, przybiera ona postać samodzielnej konsoli. Natomiast gdy korzystamy z narzędzia Zarządzanie komputerem, uruchamiana jest jako jego część.

22 Drugim podstawowym narzędziem do administrowania systemem, dającym precyzyjną kontrolę nad ustawieniami środowiska lokalnego, jest narzędzie System. Służy ono do zarządzania zmiennymi środowiskowymi, profilami oraz innymi ustawieniami i właściwościami systemu. Aby uruchomić to narzędzie klikamy na menu Start, następnie Panel sterowania i wybieramy System. Posiada ono szereg zakładek, z czego warto pamiętać, że zakładki Ogólne, Nazwa komputera oraz Zaawansowane dostępne są w konsoli Zarządzanie komputerem, dzięki czemu możemy je konfigurować zdalnie.

23 Zakładka Ogólne wyświetla informacje na temat rodzaju i wersji systemu operacyjnego wraz z numerem pakietu serwisowego, zarejestrowanego właściciela, numeru seryjnego Windows, typu i ilości zainstalowanych procesorów oraz wielkości pamięci RAM. Zakładka Nazwa komputera wyświetla pełną nazwę danej stacji oraz przynależność do domeny. Pełna nazwa komputera jest nazwą DNS. Możemy tu zmienić nazwę komputera oraz przynależność do domeny.

24 Kolejna zakładka to Sprzęt
Kolejna zakładka to Sprzęt. Umożliwia ona tworzenie profili sprzętowych, co jest bardzo przydatne w przypadku serwerów mobilnych, skonfigurowanych na komputerach przenośnych. Można określić odmienny profil dla przypadku, gdy komputer jest podłączony do sieci (zadokowany) i inny gdy jest odłączony. W celu skonfigurowania nowego profilu dla zadokowanego komputera należy kliknąć Profile sprzętu w zakładce Sprzęt. Domyślny profil ustawiony jest na początku listy. Teraz zaznaczamy go i klikamy przycisk Kopiuj, po czym wpisujemy nazwę dla nowego profilu. Na nowym profilu i klikamy Właściwości. Zaznaczamy okienko To jest komputer przenośny i wybieramy Komputer jest zadokowany. Zaznaczamy pole Zawsze dołączaj ten profil jako opcję podczas uruchamiania i klikamy OK. Analogicznie postępujemy, gdy chcemy utworzyć profil dla komputera niezadokowanego z tą różnicą, że po zaznaczeniu To jest komputer przenośny zaznaczamy Komputer nie jest zadokowany.

25 Następna zakładka narzędzia System nosi nazwę Zaawansowane
Następna zakładka narzędzia System nosi nazwę Zaawansowane. Umożliwia ona określenie wydajności systemu, konfigurowanie pamięci wirtualnej, zapobieganie wykonywania danych, tworzenie i edycje zmiennych środowiskowych i wiele innych rzeczy.

26 Pierwszą wartością, jaką możemy tu zmienić jest ustawienie wydajności systemu. W ramce Wydajność klikamy na Ustawienia. Domyślną wartością jest tu Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia. Możemy sami zmienić to na ustawienia Niestandardowe i usunąć zbędne efekty wizualne systemu dla przyśpieszenia jego pracy lub wybrać Dopasuj dla uzyskania najlepszego wyglądu lub najlepszej wydajności. Zakładka zaawansowane tego okna w ramce Planowanie użycia procesora posiada dwie opcje: Programy - daje aplikacji możliwie najkrótszy czas reakcji procesora i największy udział w dostępnych zasobach Usługi działające w tle - preferuje procesy działające w tle, udostępniać im większy udział czasu procesora. Druga ramka to Użycie pamięci, które także ma dwie opcje: Programy - powoduje przydzielenie aplikacjom większej ilości pamięci Bufor systemu - optymalizuje użycie pamięci dla systemu

27 Dodatkowo w tej zakładce możemy zmienić rozmiar oraz miejsce przechowywania pliku stronicowania. W tym celu klikamy na przycisk Zmień i wybieramy minimalny oraz maksymalny rozmiar pamięci wirtualnej, możemy także ustalić aby rozmiar był kontrolowany przez system, lub po prostu wyłączyć plik stronicowania. Po dokonaniu odpowiednich zmian klikamy OK. Kolejną zakładką dla opcji wydajności jest Zapobieganie wykonywaniu danych. Jest to nowa technologia wprowadzona w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Serwer Włączenie tej funkcji powoduje, że procesor oznakowuje całą dostępną pamięć jako niewykonywalną, z wyjątkiem tych obszarów, które są jawnie zadeklarowane. Po dokonaniu zmian i kliknięciu przycisku OK wrócimy do zakładki Zaawansowane. Drugą rzeczą, jaką możemy tu ustawić są Profile użytkownika. Możemy tu utworzyć konto nowego użytkownika lub zmienić jego profil na mobilny. Trzecią ramką jest Uruchamianie i odzyskiwanie. Klikając na przycisk Ustawienia w tej ramce możemy wybrać domyślny system uruchamiany podczas startu (dotyczy to sytuacji, kiedy w komputerze zainstalowany jest więcej niż jeden system operacyjny), a także zachowanie systemu w przypadku wystąpienia awarii. Domyślnie ustawione opcje to: Zapisz zdarzenie do dziennika systemu, Wyślij alert administracyjny oraz Automatycznie uruchom ponownie. Można też wybrać rodzaj zrzutu pamięci w przypadku awarii a także określić ścieżkę do pliku gdzie ma być zapisany zrzut. Dobrze jest wyłączyć opcję Automatycznie uruchom ponownie, aby móc zobaczyć komunikat błędu w przypadku awarii. Po dokonaniu odpowiednich zmian klikamy przycisk OK. Teraz możemy jeszcze ustawić nowe lub zmodyfikować istniejące zmienne środowiskowe, oraz włączyć lub wyłączyć raportowanie błędów.

28 Piątą już zakładką właściwości systemu są Aktualizacje automatyczne
Piątą już zakładką właściwości systemu są Aktualizacje automatyczne. Klikając na tą zakładkę możemy ustawić datę aktualizacji, lub je całkowicie wyłączyć, co oczywiście jest niezalecane, możemy także wybrać samo powiadomienie o aktualizacjach bez instalowania ich.

29 Ostatnia zakładka to Zdalny
Ostatnia zakładka to Zdalny. Możemy włączyć tu usługę Pulpitu zdalnego a także wybrać uprawnionych użytkowników, którzy mogą łączyć się zdalnie z tym serwerem, oraz włączyć Pomoc zdalną dla serwera. System Windows Server 2003 pomimo tak złożonej budowy posiada scentralizowane narzędzia do administracji. Dobra znajomość ich obsługi znacznie ułatwia administratorowi pracę z systemem oraz przyśpiesza wyszukiwanie informacji.


Pobierz ppt "Konfiguacja i zarządzanie systemem Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google