Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Bednarek Rodzaje umów stypendialnych Poznań, 28 listopada 2006 r. Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Bednarek Rodzaje umów stypendialnych Poznań, 28 listopada 2006 r. Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Bednarek Rodzaje umów stypendialnych Poznań, 28 listopada 2006 r. Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Rozporządzenia wykonawcze do ustaw powyższych oraz ustawy okołokodeksowe dotyczące zagadnień szczegółowych.

3 Definicje cz. I Praca i zatrudnienie w znaczeniu ścisłym oznaczają realizację stosunku pracy regulowanego w przepisach Kodeksu pracy. Praca w znaczeniu potocznym oznacza wykonywanie czynności zarówno na podstawie prawa pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Stypendium nie jest zdefiniowane w polskim prawie, w związku z czym należy posługiwać się jego definicją encyklopedyczną.

4 Definicje cz. II Delegacja jest skierowaniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w innym miejscu. Delegacja może być realizowana na podstawie skierowania lub na podstawie zamiany warunków pracy danej osoby. Nie jest delegowaniem udzielenie urlopu bezpłatnego.

5 Posługiwanie się pojęciami Każde pojęcie ma określone znaczenie w prawie i niedopuszczalnym jest zamienne stosowanie pojęć o jednakowym znaczeniu potocznym, a różnych znaczeniach prawnych. Powyższa zasada szczególnie ważna staje się w chwili kierowania pytań do organów administracji państwowej, ponieważ sposób zadania pytania bezpośrednio wpływa na treść odpowiedzi.

6 Umowy w projektach naukowych W projektach naukowych pracę – w znaczeniu szerokim – podjąć można jedynie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenie). Wszelkie inne nazwy umów, ich treść, niezależnie od używanego słownictwa, zawsze będą rozpatrywane jako jedna z w/w umów. Interpretacji umowy dokonuje się ze względu na jej treść, a nie na tytuł. Zawsze też bada się, elementy której umowy dominują w analizowanej treści.

7 Umowa o pracę cz. I Umowy o pracę podlegają znacznie bardziej szczegółowym i restrykcyjnym kryteriom niż umowy prawa cywilnego. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę uzyskuje uprawnienie do wszelkich świadczeń z tą umową związanych, a przysługujących innym pracownikom na równorzędnym stanowisku i o równorzędnym stażu pracy. Każde postanowienie umowy o pracę, które byłoby mniej korzystne dla pracownika niż regulacje zawarte w regulaminie pracy i płacy lub w kodeksie pracy, zostaje automatycznie wyłączone i zastąpione postanowieniami korzystniejszymi.

8 Umowa o pracę cz. II Stosunek pracy, to odpłatne świadczenie pracy określonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Nie jest dopuszczalnym zawarcie umowy cywilnoprawnej zawierającej postanowienia charakterystyczne dla stosunku pracy. Umowa taka zostanie zakwestionowana, a dany stosunek prawny zostanie uznany za stosunek pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

9 Umowy prawa cywilnego cz. I Umowy prawa cywilnego są znacznie bardziej odformalizowane w stosunku do umów o pracę. Do umów cywilnoprawnych możliwych do zastosowania w projekcie naukowym zaliczamy umowę o dzieło i zlecenie. Oba rodzaje umów regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego.

10 Umowy prawa cywilnego cz. II Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, co oznacza, iż efekt pracy musi być skonkretyzowanym dziełem, co do którego zamawiający może zgłaszać uwagi np. z tytułu rękojmi. Umowa zlecenia jest tzw. umową starannego działania, co oznacza, iż zleceniobiorca zobowiązuje się tu jedynie do należytej staranności w wykonywaniu pracy, a nie do osiągnięcia ściśle określonego rezultatu. Wszelkiego rodzaju umowy o stypendium podlegały będą wykładni i zostaną przypisane do jednego z rodzajów umowy prawa cywilnego lub do grupy umów o pracę. Każda umowa starannego działania – niezależnie od nazwy – podlegała będzie przepisom o zleceniu.

11 Rygor prawny Niezależnie od rodzaju umowy z naukowcem, należy pamiętać, że umowa ta winna odpowiadać wszelkim rygorom prawnym przewidzianym przez prawo polskie oraz wszelkim rygorom projektu, który realizowany jest poprzez tę umowę. W związku z tym, iż wymogi polskiego prawa mogą pozostawać w sprzeczności z wymogami konkretnego projektu naukowego, negocjacje projektowe w tym zakresie winny być podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ze znajomością realiów prawa polskiego.

12 Przydatne adresy internetowe www.zus.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznychwww.zus.pl www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansówwww.mf.gov.pl www.mz.gow.pl – Ministerstwo Zdrowiawww.mz.gow.pl www.msz.gov.pl – Ministerstwo Spraw Zagranicznychwww.msz.gov.pl www.nfz.gov.pl – Narodowy Fundusz Zdrowia www.kpk.gov.pl – Krajowy Punkt Kontaktowywww.kpk.gov.pl www.eracareers-poland.gov.pl – Portal dla Mobilnych Naukowcówwww.eracareers-poland.gov.pl http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html – baza aktów prawnych strony sejmowejhttp://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

13 Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców Anna WIŚNIEWSKAul. Świętokrzyska 21 Lidia JANICKA00-049 Warszawa Piotr BEDNAREK tel.: (+48 22) 828 74 72 Marta MUTERe-mail: mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Piotr Bednarek Rodzaje umów stypendialnych Poznań, 28 listopada 2006 r. Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google