Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Katarzyna Fronczewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Katarzyna Fronczewska"— Zapis prezentacji:

1

2 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Katarzyna Fronczewska
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Irena Chlipała Katarzyna Fronczewska Piotr Wieniawski

3 WSTĘP Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych stanowi istotny problem medyczny Nadal jest mało danych epidemiologicznych dotyczących tej grupy chorych

4 CEL PRACY Charakterystyka kliniczna chorych z nadciśnieniem tętniczym w wieku lat Ocena ryzyka sercowo - naczyniowego w badanej grupie

5 MATERIAŁY I METODY n=144 pacjentów Kliniki Dziennej (01 - 12.2004)
wiek 21,9 ± 2,5 lat K/M 38/106

6 MATERIAŁY I METODY Szczegółowy wywiad i badanie fizykalne
Pomiar RR w trakcie wizyty Pomiar ABP (SpaceLabs 90207)

7 MATERIAŁY I METODY Badania dodatkowe
Badania laboratoryjne USG jamy brzusznej ECHO serca (Hewlett-Packard ) Badanie dna oka Stratyfikacja ryzyka wg ESH / ESC i PTNT na podstawie uzyskanych danych

8 MATERIAŁY I METODY STRATYFIKACJA RYZYKA wg. ESH/ESC i PTNT

9 MATERIAŁY I METODY PODZIAŁ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

10 CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO – NACZYNIOWEGO
MATERIAŁY I METODY CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO – NACZYNIOWEGO wiek (M>55 lat; K>65 lat) palenie tytoniu dyslipidemia zgony sercowo - naczyniowe w rodzinie nadwaga

11 CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE
MATERIAŁY I METODY CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE choroby naczyniowe mózgu choroby serca choroby nerek miażdżyca naczyń obwodowych zaawansowana retinopatia cukrzyca (wg. PTNT)

12 MATERIAŁY I METODY POWIKŁANIA NARZĄDOWE przerost lewej komory
nieznaczne zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (M 1,3-1,5; K 1,2-1,4 mg%) mikroalbuminuria ( mg/24h)

13 113 badanych - NT pierwotne
WYNIKI na podstawie ABPM wykluczono NT u 27 chorych 4 badanych - NT wtórne nerkopochodne 113 badanych NT pierwotne pacjenci byli kierowani do Kliniki średnio 2 lata od chwili wykrycia NT

14 OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
WYNIKI OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

15 WYNIKI Średnie RR w chwili wykrycia Cukrzyca 6% 4,7%wg NATPOLPLUS
SBP 160 mmHg DBP 96 mmHg Cukrzyca 6% ,7%wg NATPOLPLUS w całej populacji Nadwaga 41% % wg NATPOL PLUS w grupie wieku 18 – 30 Otyłość 10% % wg NATPOL PLUS w grupie wieku

16 WYNIKI DYSLIPIDEMIE 43%

17 HIPERCHOLESTEROLEMIA WG NATPOL PLUS
WYNIKI HIPERCHOLESTEROLEMIA WG NATPOL PLUS

18 WYNIKI Palenie tytoniu 36% Nadmierne spożycie soli 37%
Przerost lewej komory %

19 WYNIKI Dodatni wywiad rodzinny w kierunku czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych: NT u jednego z rodziców 75% NT u obojga rodziców 10% Udar mózgu lub zawał serca u któregokolwiek z rodziców 17%

20 OCENA RYZYKA SERCOWO - NACZYNIOWEGO
WYNIKI OCENA RYZYKA SERCOWO - NACZYNIOWEGO

21 WNIOSKI Najczęstszym rozpoznaniem nadciśnienie tętnicze pierwotne
75% ma dodatni wywiad rodzinny ABPM uchyla rozpoznanie u 20% chorych

22 WNIOSKI Leczenie farmakologiczne konieczne u ponad 60%
Przewaga modyfikowalnych czynników ryzyka


Pobierz ppt "NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Katarzyna Fronczewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google