Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I KONGRES NAUK ROLNICZYCH NAUKA – PRAKTYCE WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I KONGRES NAUK ROLNICZYCH NAUKA – PRAKTYCE WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 I KONGRES NAUK ROLNICZYCH NAUKA – PRAKTYCE WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2 Tab. 1 Jednostki prowadzące działalność badawczo- rozwojową w Polsce w latach 2000-2007 Wyszczególnienie20002001200220032004200520062007 Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Placówki PAN Jednostki badawczo- rozwojowe Inne Jednostki obsługi nauki Jednostki rozwojowe Szkoły wyższe Pozostałe jednostki 321 81 222 18 402 104 5 313 81 215 17 18 463 121 5 338 81 211 46 29 345 119 7 314 80 201 33 31 446 128 6 300 78 197 25 30 480 128 19 296 76 194 26 34 603 143 21 313 78 190 45 31 573 147 21 280 75 180 25 26 670 150 18 OGÓŁEM860920838925957109710851144

3 Tab. 2 Zatrudnieni oraz nakłady na działalność badawczo-rozwojową w latach 2000-2007 Wyszczególnienie20002001200220032004200520062007 Zatrudnieni w B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo w tym pracownicy naukowo-badawczy Nakłady na B+R (ceny bieżące w milionach złotych) na 1 mieszkańca w zł relacja do PKB (GERD/PKB) w % 4,6 3,2 4796 125 0,64 4,5 3,3 4858 126 0,64 4,5 3,3 4522 118 0,58 4,5 3,4 4558 119 0,56 4,6 3,6 5155 135 0,56 4,4 3,6 5574 146 0,57 4,3 3,5 5892 155 0,56 4,6 3,6 6673 175 0,57

4 Rys. 1. Nakłady na B+R w Polsce w cenach bieżących (2000-2007)

5 Rys. 2. Struktura nakładów na B+R wg źródeł pochodzenia (2000 – 2007)

6 Tab. 3 Źródła finansowania działalności B+R w Polsce, UE i OECD (%) – 2007 rok Źródła finansowaniaPolska Unia Europejska OECD Budżet państwa Podmioty gospodarcze Pozostałe źródła krajowe Środki z zagranicy 58,5 24,5 10,3 6,7 34,7 54,1 2,3 8,9 29,5 67,2 4,7 3,1

7 Rys. 3. Struktura nakładów na działalność B+R wg przeznaczenia (2000 – 2007 )

8 Rys. 4. Nakłady na nauki rolnicze w stosunku do nakładów na B+R ogółem w mln zł (2000 – 2007)

9 Tab.4. Rolnictwo w gospodarce narodowej – udział (%)

10 Tab. 5 Wskaźniki poziomu wsparcia rolnictwa w zakresie w zakresie działalności naukowo- badawczej Wskaźniki wsparcia rolnictwa UEUSAJaponiaSzwajcariaAustralia Nowa Zelandia Udział wydatków B+R na rolnictwo w całości wsparcia rolnictwa (R&D/TSE a ) (%) Relacja wydatków B+R na rolnictwo względem wartości produkcji rolniczej (%) 1,83 0,64 2,31 0,75 1,75 1,10 1,59 1,31 9,13 1,51 24,13 0,58 a R&D (Research and development), TSE (Total Support Estimates)

11 WNIOSKI: 1.Cechy charakterystyczne finansowania działalności B+R w Polsce: niski udział nakładów na działalność B+R w stosunku do PKB, dominacja finansowania budżetowego, niewielki udział podmiotów gospodarczych w wydatkach ogółem na B+R, oraz relatywnie niskie wydatki na badania stosowane w porównaniu z wydatkami na badania podstawowe. 2.Dominująca rola państwa w finansowaniu działalności B+R świadczy o jego silnej pozycji w procesie tworzenia innowacji. 3.Niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R może oznaczać, że podmioty gospodarcze nie posiadają środków na prowadzenie takiej działalności lub że realizowane badania nie odpowiadają wymaganiom rynku.

12 WNIOSKI cd.: 4.Wysoki udział badań podstawowych przy jednoczesnym niskim udziale badań stosowanych sprawia, że badania naukowe w Polsce pozbawione są impulsów płynących ze sfery praktyki. 5.Małe przedsiębiorstwa działające w sferze agrobiznesu mają możliwość prowadzenia procesów innowacyjnych dzięki integracji poziomej tworząc sieci kooperacji i współpracy. 6.Zarówno w sferze rolnictwa właściwego jak i przetwórstwa i obrotu rolno- spożywczego można zauważyć pionową relację w łańcuchu tworzenia innowacji, jednak z tą różnicą, że: w rolnictwie wyniki badań muszą być wtłaczane są do sektora za pomocą działań i otoczenia instytucjonalnego państwa, czego dowodzą doświadczenia wszystkich państw rozwiniętych, natomiast podlegający globalizacji sektor przetwórczy wykazuje ssanie na innowacje.


Pobierz ppt "I KONGRES NAUK ROLNICZYCH NAUKA – PRAKTYCE WIEDZA A INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI prof. dr hab. Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google