Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ EKOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU WŁASNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ EKOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU WŁASNYM"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ EKOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU WŁASNYM
Zespół Placówek Oświatowych w Swatach

2 Działania na rzecz ekologii to ważny element życia współczesnego społeczeństwa. Uczniowie i nauczyciele ZPO w Swatach również nie stoją z boku. Działania idą pełną parą. Uczymy się, jak zdrowo żyć w czystym środowisku. Oczywiście i o jedno ,i o drugie, sami musimy się zatroszczyć. Nasza wspólna odpowiedzialność za stan otoczenia, w którym mieszkamy, to najważniejsza sprawa. Jeżeli wszyscy zaczniemy tak myśleć nie będzie źle!

3 UDZIAŁ W AKCJI „Sprzątanie świata”
Wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawczyniami już po raz kolejny wzięli udział w "wielkim sprzątaniu". Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki, w które zaopatruje nas Urząd Gminy w Rykach.      Zbieraliśmy śmieci w pobliżu szkoły i przy głównych drogach przebiegających przez naszą wieś. Miejsca te sprzątamy od kilku lat. Niestety, mimo iż wszyscy bardzo sumiennie i z wielkim sercem oczyszczają teren ze śmieci, ciągle je tam znajdujemy.  W tym roku ucieszyło nas wszystkich to, że śmieci było znacznie mniej niż w poprzednich latach. Mamy więc nadzieję, że udział w SPRZĄTANIU SWIATA już zaczyna przynosić efekty dla nas WSZYSTKICH!

4 Udział w Alercie Ekologicznym
Nasza szkoła już od wielu lat angażuje się w realizację zadań wypływających z założeń Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. Uczniowie pod okiem wychowawców zgłębiają problematykę związaną z ochroną środowiska, uczestniczą w różnych projektach służących rozwijaniu wrażliwości ekologicznej, zachęcających do dbałości o własne zdrowie. Zakres zadań dotyczył m.in.: działalności na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego; działalność w zakresie podnoszenia stanu sanitarnego i zdrowotnego placówek szkolnych oraz środowisk lokalnych; udzielania pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza ze środowisk szkolnych i pozaszkolnych; wypełniania zadań wynikających z corocznych haseł przewodnich.

5 Lokalizacja dzikich wysypisk
Przyroda, która nas otacza to największy skarb. Zieleń drzew, śpiew ptaków, szum czystej wody w strumyku cieszy oczy i serce. Niestety są ludzie dla których sprawy te są obojętne, a pozbywanie się śmieci w przydrożnych rowach i lasach jest normą. Niemal corocznie na terenie naszej miejscowości udaje nam się zlokalizować dzikie wysypiska. Informujemy o nich Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Gminy Ryki. Dzięki podjętym działaniom udało się zlikwidować dzikie wysypiska na terenie naszej wsi.

6 Szkolne Koło LOP Od 3 lat w naszej placówce aktywnie działa Szkolne Koło LOP W ubiegłym roku szkolnym jego członkowie zapoznali się z historią, celami i zadaniami Ligi Ochrony Przyrody. Mogli też poznać sylwetkę Św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów. By podkreślić idee ochrony i dobrego traktowania zwierząt, w październiku wykonały plakaty na temat: „Zwierzęta to nie rzeczy!”. Prace wyeksponowano na korytarzu szkolnym. Mogliśmy też poznać pojęcia takie jak: ekologia, recykling, segregacja, biodegradacja. Uczyliśmy się jak i dlaczego należy segregować odpady. Z niepotrzebnych opakowań wykonaliśmy zabawki. Poznaliśmy także tajemnice lasu naturalnego, dowiedzieliśmy się, czym różni się las naturalny od lasu gospodarczego. Pracując w grupach i wspólnie rozwiązując zadania, testy, krzyżówki mogliśmy poznać gatunki roślin i zwierząt chronionych, występujących w Polsce, rodzaje lasów i ich skład gatunkowy. Uatrakcyjnieniem zajęć były wycieczki po najbliższej okolicy, w czasie których uczyliśmy się obserwować oraz rozpoznawać zwierzęta i rośliny żyjące na terenie naszej miejscowości. Wykonaliśmy też wiele ciekawych zdjęć prezentujących piękno przyrody, która nas otacza.

7 Realizacja projektu „Ptaki – skrzydlaci władcy przestworzy”
W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące działania: 1. Wykonanie karmników dla ptaków.

8 2. Akcja dokarmiania ptaków w czasie zimy.
3. Obserwacje ptaków korzystających z dokarmiania. Dzięki realizacji tego zadania mieliśmy możliwość obserwacji gatunków ptaków korzystających z pomocy. Termin prowadzenia obserwacji rozpoczął się w styczniu a zakończył się z pierwszym dniem wiosny.

9 Wykonanie albumów ptaków korzystających z „ptasiej stołówki”
Po zakończonych obserwacjach wykonaliśmy albumy, które prezentowały gatunki ptaków odwiedzających nasze karmniki. W albumach zamieściliśmy rysunki i fotografie ptaków wykonane samodzielnie. Poza tym znalazły się w nich krótkie notatki dotyczące cech charakterystycznych danego gatunku, miejsc występowania, rodzaju pożywienia, zwyczajów lęgowych itp. Wykonane albumy zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. 5. Wykonanie i zawieszenie budek lęgowych.

10 6. Spotkania z leśnikiem i ornitologiem panem inż. Dariuszem Piechotą.
W szkole odbyły się dwa spotkania z ornitologiem. Na pierwszym, w marcu 2011r. wygłoszona została prelekcja dotycząca ptaków Polski. Pan inżynier w prezentacji multimedialnej przedstawił znaczenie ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka, a także zapoznał nas z wybranymi gatunkami ptaków żyjących w Polsce. Po zakończeniu spotkania rozdał upominki w postaci broszurek i plakatów . Drugie spotkanie odbyło się w formie warsztatów ornitologicznych w terenie, w trakcie których prowadziliśmy obserwacje ptaków żyjących na terenie Swat. Pan leśniczy nie tylko pomógł spostrzec ptaki, ale uczył nas także rozpoznawania ptaków słuchając ich głosów.

11 8. Konkurs plastyczny: „Mój ulubiony ptak” Do konkursu przystąpiło 23 uczniów. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wykonali prace. Komisja w składzie: ornitolog, nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki i nauczyciel nauczania zintegrowanego, przyznała 5 nagród głównych i 18 wyróżnień. Z uwagi na zapał, z jakim uczniowie podeszli do pracy, nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Dużym sukcesem było dla nas zdobycie przez uczennicę klasy VI – Wiolettę Soból wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Opowieści z leśnych kniei...” zorganizowanym przez Białowieski Park Narodowy.

12 Występ zespołu muzycznego w piosence „ Podziwiaj świat”.
Obchody DNIA ZIEMI Wiele czasu poświęcamy na przygotowanie Dnia Ziemi. Z tej okazji wystawiliśmy inscenizację: „Na ratunek Ziemi”. Przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem a nawet wzbudziło ogromny aplauz naszej szkolnej publiczności. Występ zespołu muzycznego w piosence „ Podziwiaj świat”. Przedstawienie „Na ratunek Ziemi”.

13 ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
Dużym sukcesem zakończyła się zorganizowana przez SK LOP akcja zbiórki surowców wtórnych. Zbiórkę zorganizowano w formie konkursu dla klas I – VI. Ogółem zebrano 1740 kg makulatury, 280 kg plastikowych butelek, 1367 kg złomu stalowego oraz 50 kilogramów aluminiowych puszek. Makulatura Butelki typu PET Puszki aluminiowe

14 Zbiórka Baterii Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w akcji zbiórki zużytych baterii. W ostatnim roku uzbieraliśmy 34 kg baterii. Dzięki współpracy z organizacją odzysku REBA mamy możliwość: zdobycia niezbędnej wiedzy na temat użytkowania baterii i ich szkodliwości po zużyciu, wyrobienia nawyku selektywnej zbiorki zużytych baterii w naszych rodzinach poznania zasad prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, W ostatnim roku uzbieraliśmy 34 kg baterii.

15 Promocja zdrowia Ważnym elementem naszej ekologicznej działalności jest promowanie zdrowego stylu życia. Zagadnienie to jest tematem wielu lekcji, konkursów, projektów i inscenizacji przygotowywanych przez nas. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy kilka przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe. Na uwagę zasługują projekty: „”Piramida zdrowia”, „Sałatka zamiast chipsów”, „Śniadanie daje moc”, „Marchewka zamiast słodyczy”.

16 REALIZACJA PROJEKTU „Chrońmy lasy – zielone skarby natury”
Projekt realizowany był w kwietniu, maju i czerwcu 2011r. Zadania były realizowane w ramach lekcji przyrody, plastyki, informatyki, spotkań szkolnego koła LOP oraz w czasie cotygodniowych spotkań dla uczestników projektu. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania: zajęcia terenowe w lesie, obserwacje przyrodnicze zwierząt i roślin żyjących w lesie, wykonanie zielników i albumów: „Las w Swatach - drzewa i krzewy” „Las w Swatach – zwierzęta” przygotowanie wystawki: „Skarby leśnego królestwa” przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: - plastycznego na plakat „Jak należy zachować się w lesie?” - Turnieju wiedzy o lesie. wykonanie prezentacji multimedialnej: „Chrońmy lasy – zielone skarby natury”.

17 przygotowanie i wystawienie inscenizacji: „Ratujmy lasy
przygotowanie i wystawienie inscenizacji: „Ratujmy lasy!”, na którą zaproszeni zostali rodzice oraz przedstawiciele samorządu lokalnego

18 Udział w akcji „Oszczędzamy energię”
Do swych działań włączyliśmy również akcję "Oszczędzamy energię". Jej celem jest poznanie przez wszystkich uczniów konsekwencji niefrasobliwego gospodarowania energią i propagowanie rozsądnego korzystania z tego dobrodziejstwa. Urządziliśmy happening, przekonując mieszkańców Swat, że warto zacząć zmieniać złe nawyki. Opracowaliśmy ulotki, które rozdaliśmy napotkanym przechodniom. Poszczególne klasy wykonały plakaty mówiące o potrzebie mądrego gospodarowania energią.

19 Organizacja „Tygodnia ekologicznego”
Corocznie w maju organizujemy Tydzień Ekologiczny. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach tego przedsięwzięcia odbyły się: „Ekoscena”- prezentacje inscenizacji; „Ekosłowiki”- konkurs piosenki ekologicznej; „Ekokreacje”- pokaz mody ekologicznej; „Ekologiczny Omnibus” konkurs wiedzy ekologicznej; „Zdrowe żywienie”

20 Dbanie o estetykę otoczenia szkoły
Bardzo ważną sprawą jest dla nas piękno ogrodu i parku otaczającego szkołę. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły angażują się w prace podnoszące estetykę tego miejsca. W tych działaniach wspierają nas także nasi rodzice. Ogród systematycznie wzbogacany jest nowymi kwiatami i krzewami ozdobnymi, które potem pielęgnujemy.

21 EKOBIULETYN W ramach działań alertowych Sztab Alertu Ekologicznego corocznie wydaje biuletyn ekologiczny, który jest następnie rozprowadzany wśród uczniów naszej szkoły. W ostatnim numerze znalazły się artykuły na temat: - Działań alertowych - 10 zdrowych przyzwyczajeń - oszczędzania energii elektrycznej - Ekorad - ciekawostek ekologicznych

22 Organizacja happeningów
Chcąc zachęcić do działań ekologicznych wszystkich mieszkańców Swat organizujemy w naszej miejscowości happeningi, podczas których zachęcamy do zmiany zachowań i działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Podczas takich akcji rozdajemy mieszkańcom samodzielnie wykonane ulotki.

23 Strona internetowa o tematyce ekologicznej
Internet – znak naszych czasów. To tutaj najczęściej poszukujemy potrzebnych informacji. Stąd pomysł, by na stronie naszej szkoły zamieścić również podstronę – EKOSERWIS – na której prezentujemy ciekawe materiały, informacje o naszych działaniach ekologicznych.

24 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ EKOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU WŁASNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google