Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TAKTYKA ZESPOŁOWA ATAK I OBRONA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TAKTYKA ZESPOŁOWA ATAK I OBRONA."— Zapis prezentacji:

1 TAKTYKA ZESPOŁOWA ATAK I OBRONA

2 AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji jest opracowanie (format Word) autorstwa mgr Andrzeja Szałka, która jest dostępna na stronie

3 ASEKURACJA ZAWODNIKA ATAKUJĄCEGO W SYSTEMIE PAR
PREZENTACJA 1, 2, 3 SYSTEM PAR PREZENTACJA 4, 5, 6 ASEKURACJA ZAWODNIKA ATAKUJĄCEGO W SYSTEMIE PAR

4 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 7 USTAWIENIE PRZY ODBIORZE ZAGRYWKI PREZENTACJA ROZEGRANIE ATAKU PREZENTACJA ASEKURACJA WŁASNEGO ATAKU

5 ATAK PREZENTACJA SYSTEM ATAKU W „DRUGIM UDERZENIU”

6 ASEKURACJA „ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”
OBRONA OBRONA W POLU PREZENTACJA ASEKURACJA ŚRODKIEM PREZENTACJA ASEKURACJA „ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”

7 OBRONA PREZENTACJA 23 PREZENTACJA 24 PREZENTACJA 25 OBRONA W POLU
ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI

8 ZASTAWIENIE „KAŻDY SWEGO”
OBRONA OBRONA AGRESYWNA PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE „KAŻDY SWEGO” PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 1:2

9 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA
TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

10 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM
PREZENTACJA SYSTEM PAR PREZENTACJA „CZWARTY W ATAKU PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ŚRODKIEM PREZENTACJA 37 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

11 PREZENTACJA 1 SYSTEM PAR PROSTY

12 3 2 4 6 1 5

13 3 4 6 2 5 1

14 PREZENTACJA 2 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY

15 4 3 2 5 1 6 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy ( nr 4 )

16 4 3 4 2 3 3 3 2 5 1 6 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z lewego skrzydła lub zawodnik prawoskrzydłowy /2/.

17 PREZENTACJA 3 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY
Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy ataku/2/. Zawodnik środkowy ataku /3/ wykonuje akcję z prawego skrzydła.

18 2 4 3 1 5 6 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy/ nr 2 /

19 2 4 3 2 3 3 4 5 1 6 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z prawego skrzydła lub zawodnik lewoskrzydłowy /4/

20 PREZENTACJA 4 SYSTEM PAR

21 Ustawienie w czasie zagrywki
2 3 4 1 5 6

22 Odbiór zagrywki przez zawodnika nr 6 do rozgrywającego nr 2.
Przygotowanie do ataku zawodnika środkowego nr 3 2 3 4 1 5 6

23 Atak zawodnika środkowego nr 3
2 3 4 1 5 6

24 Ustawienie zawodnika środkowego obrony do asekuracji własnego ataku.
3 2 6 4 1 5 6

25 Asekuracja własnego ataku przez zawodnika rozgrywającego
3 2 2 6 4 1 5

26 PREZENTACJA 5 SYSTEM PAR

27 Ustawienie w czasie zagrywki
3 2 6 4 1 5

28 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3
Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Przygotowanie ataku z lewego skrzydła 3 2 6 4 5 1

29 Atak zawodnika lewoskrzydłowego
3 4 2 6 4 1 5

30 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku
4 3 3 6 2 6 1 5

31 PREZENTACJA 6 SYSTEM PAR

32 Ustawienie w czasie zagrywki
3 2 6 4 1 5

33 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3
Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Rozegranie ataku do prawoskrzydłowego nr 2. Przygotowanie ataku z prawego skrzydła 3 4 2 6 5 1

34 Atak zawodnika prawoskrzydłowego
2 3 2 6 4 1 5

35 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku
2 3 3 6 4 6 5 1

36 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 7 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”

37 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika.
Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy obrony 1 2 3 1 4 6 5

38 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika.
Rozgrywającym jest zawodnik środkowy obrony. 6 3 6 2 4 1 5

39 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika.
Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy obrony. 5 4 3 2 5 1 6

40 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 8 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” W systemie tym możliwe jest wykonanie dużej ilości kombinacji z udziałem wszystkich trzech zawodników ataku. Rozegranie ataku na lewe skrzydło.

41 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

42 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

43 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: prawoskrzydłowy/2/ i środkowy/3/ markują atak. Rozgrywający podaje wysoką piłkę na lewe skrzydło. Atak wykonuje lewoskrzydłowy pierwszej linii. 2 3 4 1 2 3 4 5 6

44 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 9 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Rozegranie ataku tyłem na prawe skrzydło.

45 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

46 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

47 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: lewoskrzydłowy/4/ i środkowy/3/ markują atak.
1 4 2 3 4 6 5

48 W momencie markowania ataku /4/ i /3/, rozgrywający/1/ podaje tyłem piłkę do prawoskrzydłowego/2/, po czym następuje atak. 3 4 1 2 2 6 5

49 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 10 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Rozegranie szybkiego ataku ze środka boiska.

50 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

51 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

52 Po podaniu piłki do rozgrywającego, środkowy ataku
wykonuje szybki atak ze środka boiska. 1 3 2 3 4 6 5

53 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 11 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Rozegranie „podwójnej krótkiej”.

54 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

55 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

56 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnik środkowy ataku /3/ markuje atak. Rozgrywający podaje piłkę pod wyskakującego zawodnika środkowego. Właściwy atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ze środka boiska /podwójna krótka/. 3 4 1 2 3 4 6 5

57 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 12 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Rozegranie ataku z drugiej linii.

58 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

59 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

60 Zawodnik prawoskrzydłowy markuje atak ze swojej strony
Zawodnik prawoskrzydłowy markuje atak ze swojej strony. Zawodnicy /3/ i /4/ markują szybki atak /podwójna krótka/ ze środka boiska. Właściwy atak wykonuje zawodnik drugiej linii /5/. 2 3 4 1 5 2 4 3 6 5

61 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 13 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Błąd zawodnika obrony w momencie wykonania ataku.

62 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.
2 3 1 4 6 5

63 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku.
1 2 3 1 4 6 5

64 Zawodnik lewoskrzydłowy obrony wykonuje atak
Zawodnik lewoskrzydłowy obrony wykonuje atak. W momencie odbicia popełnił błąd przekraczając linię trzeciego metra / czerwone przekreślenie /. 2 3 4 1 5 2 4 3 6 5

65 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 14 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest ze środka boiska.

66 1 2 3 1 4 6 5

67 2 3 4 1 2 3 4 6 5

68 Asekuracja w czasie wykonywania ataku przez zawodnika
lewoskrzydłowego ataku. Akcja wykonywana jest ze środka boiska 2 3 4 1 11 5 6 5 6

69 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU”
PREZENTACJA 15 SYSTEM „CZWARTY W ATAKU” Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest z lewego lub prawego skrzydła.

70 1 2 3 1 4 6 5

71 2 3 1 4 2 3 4 5 6

72 Asekuracja przy ataku z lewej strony boiska
2 3 4 1 1 5 6 5 6

73 3 1 2 3 2 4 6 5

74 Analogicznie ustawienie przy ataku z prawego skrzydła
3 1 2 1 4 6 5 5 6

75 Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika środkowego ataku.
PREZENTACJA 16 SYSTEM ATAKU W „DRUGIM UDERZENIU” Istotą tego systemu jest konieczność wystawienia piłki do ataku od razu pierwszym odbiciem / odbiór zagrywki jest jednocześnie wystawą /. Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika środkowego ataku.

76 3 2 4 6 1 5

77 3 3 2 4 6 1 5

78 Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika prawego ataku.
PREZENTACJA 17 SYSTEM ATAKU W „DRUGIM UDERZENIU” Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika prawego ataku.

79 2 3 4 6 1 5

80 2 2 3 4 6 1 5

81 Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika lewego ataku.
PREZENTACJA 18 SYSTEM ATAKU W „DRUGIM UDERZENIU” Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika lewego ataku.

82 4 2 3 5 1 6

83 4 4 2 3 5 1 6

84 PREZENTACJA 19 ASEKURACJA ŚRODKIEM
W czasie ataku przeciwnika stosuje się najczęściej zastawienie podwójne, rzadziej potrójne, które asekurowane jest przez zawodnika środkowego obrony. Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła

85 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 6 1 5 1 1

86 3 2 3 3 2 4 6 1 5 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie.

87 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się za blokujących,
natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska. 3 2 4 6 6 4 5 1 5

88 PREZENTACJA 20 ASEKURACJA ŚRODKIEM
Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak ze środka.

89 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 6 1 5 1 1

90 3 4 3 3 2 4 4 6 1 5 Zawodnik lewoskrzydłowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem środkowym ataku wykonuje zastawienie.

91 4 3 2 6 6 2 1 5 5 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się wzdłuż linii 3 metra w kierunku lewego skrzydła natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska.

92 PREZENTACJA 21 ASEKURACJA „ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”
Przy zastawieniu podwójnym na prawym skrzydle asekuruje prawoskrzydłowy obrony, przy zastawieniu na lewym skrzydle asekuruje lewoskrzydłowy obrony. Środkowy obrony w zależności od miejsca zastawienia, przesuwa się w lewo lub w prawo, na miejsce asekurującego współpartnera.

93 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 1 5 6 1 1

94 3 3 3 2 2 4 1 5 6 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie.

95 Atak asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony
3 2 4 1 4 1 5 5 6 6

96 PREZENTACJA 22 ASEKURACJA „ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”

97 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 5 1 6 1 1

98 3 4 3 2 4 1 5 6 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w lewo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem lewoskrzydlowym ataku wykonuje zastawienie.

99 Atak asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony
4 3 2 5 2 1 5 1 6 6

100 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI
PREZENTACJA 23 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM Jeżeli przeciwnik rozgrywa atak w taki sposób, że trzej zawodnicy linii ataku - zajęci do ostatniej chwili przygotowaniem do zastawienia – nie mogą wycofać się do linii obrony, asekurują obaj skrzydłowi obrony, a środkowy jest cofnięty do tyłu. Sytuacja taka ma również miejsce wtedy, gdy zawodnicy w linii ataku wykonują potrójne zastawienie na środku siatki.

101 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 1 5 6 1 1

102 4 3 2 4 3 2 1 5 6 Obaj skrzydłowi ataku przesuwają się w kierunku środkowego bloku, wykonując potrójne zastawienie.

103 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA
PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU W systemie tym asekurują zazwyczaj skrzydłowi linii ataku: prawoskrzydłowi – gdy blok wykonują środkowy i lewoskrzydłowy, lewoskrzydłowy – gdy zastawiają środkowy i prawoskrzydłowy. Zawodnicy obrony ustawieni są frontem do atakującego przeciwnika.

104 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 5 1 6 1 1

105 3 3 2 4 2 4 1 5 6 1 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie. Asekuruje lewoskrzydłowy ataku. Zawodnicy obrony bronią w głębi pola.

106 PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI
W przypadku, gdy przeciwnik preferuje zbicie dynamiczne, rezygnując z takich form ataku jak kiwnięcie, plasowanie, celowym staje się rezygnacja z asekuracji zastawienia. Trzech zawodników linii obrony oraz zawodnik nie zastawiający ustawiają się w głębi pola tak, aby ich odległość od miejsca zbicia była mniej więcej równa.

107 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki,
po czym przechodzi w pole obrony. 3 2 4 1 5 6 1 1

108 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie.
Pozostali zawodnicy bronią piłek w głębi pola. 3 3 2 4 2 4 1 5 5 6 1

109 ZASTAWIENIE „KAŻDY SWEGO”
PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE „KAŻDY SWEGO” Istotą tego zastawienia jest to, że każdy zawodnik linii ataku drużyny broniącej blokuje atak przeciwnika, stojącego naprzeciw po drugiej stronie siatki.

110 3 2 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu „każdy swego”.

111 4 2 3 2 3 4 Blokuje zawodnik prawoskrzydłowy

112 3 3 2 4 2 4 Blokuje zawodnik środkowy.

113 3 2 4 4 3 2 Blokuje zawodnik lewoskrzydłowy.

114 PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE
Jeśli przeciwnik wykonuje atak z prawego skrzydła, w zastawieniu bierze udział lewoskrzydłowy i środkowy, gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła, blokuje prawoskrzydłowy i środkowy, natomiast gdy atak przeprowadzony jest ze środka boiska, blokuje zawodnik środkowy i któryś ze skrzydłowych – w zależności od tego, który z nich znajduje się bliżej miejsca wykonania ataku lub od założeń taktycznych.

115 3 2 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu podwójnym.

116 4 3 3 2 4 2 Atak następuje z prawego skrzydła

117 3 2 3 2 4 4 Atak następuje z lewego skrzydła.

118 4 3 2 4 3 2 Atak następuje ze środka boiska.

119 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1
Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku “w drugim uderzeniu”

120 4 3 2 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

121 4 3 3 2 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik środkowy przesuwa się do lewoskrzydłowego i razem przygotowują się do zastawienia podwójnego na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik prawoskrzydłowy przygotowuje blok pojedyńczy w przypadku ataku w trzecim uderzeniu.

122 PREZENTACJA 29 ZASTAWIENIE 1:2
Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku “w drugim uderzeniu”

123 4 3 2 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

124 4 3 3 2 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik lewoskrzydłowy przygotowuje się do zastawienia ataku na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik środkowy bloku przesuwa się do prawoskrzydłowego interweniując w przypadku rozegrania ataku do pozostałych atakujących.

125 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA
TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

126 WYSTAWA ZE ŚRODKA ATAKU
PREZENTACJA 30 SYSTEM PAR WYSTAWA ZE ŚRODKA ATAKU

127 4 3 4 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika
lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki.

128 3 2 2 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika
prawego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

129 4 3 4 6 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika
lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki przez środkowego obrony

130 2 2 4 3 4 6 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego, tylko atak utrudniony przez pojedyncze zastawienie.

131 4 3 2 4 2 6 Zbicie wykonuje prawy lub lewy zawodnik ataku, po przyjęciu zagrywki przez nr /2/, /4/ lub /6/. Asekuruje środkowy obrony.,

132 2 2 4 4 4 3 2 4 2 6 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak utrudniony przez zastawienie

133 2 3 2 3 3 4 3 4 2 6 5 1 Zbicie piłki przez ćwiczącego nr /4/ po przyjęciu zagrywki przez zawodnika nr /1/, /2/, /4/, /5/ lub /6/. Atak utrudniony przez podwójne zastawienie.

134 3 3 3 4 4 3 2 4 2 6 5 1 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku.

135 WYSTAWA ZE SKRZYDŁA / PRAWEGO /
PREZENTACJA 31 SYSTEM PAR WYSTAWA ZE SKRZYDŁA / PRAWEGO /

136 3 2 3 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika
środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

137 3 3 3 2 3 1 Zbicie piłki przez zawodnika środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki przez zawodnika nr /1/ lub /3/. Zbicie blokowane przez zastawienie pojedyncze.

138 2 2 2 3 3 3 2 4 3 1 Zbicie wykonuje środkowy ataku po przyjęciu zagrywki przez zawodnika /1/, /3/ lub /4/. Zastawienie wykonuje dwóch zawodników.

139 2 2 3 3 3 4 2 4 3 1 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku.

140 PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH.
PREZENTACJA 32 SYSTEM PAR PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH.

141 3 4 2 6 2 4 5 1

142 2 3 4 6 4 2 5 1

143 4 2 3 2 3 1 4 5 6

144 3 4 2 2 3 4 6 5 1

145 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO
PREZENTACJA 33 „CZWARTY W ATAKU” WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO Z PRAWEJ OBRONY

146 2 3 1 2 3 1 Zawodnik prawoskrzydłowy obrony po zagrywce „wchodzi” w pole ataku. Odbiór zagrywki wykonuje zawodnik nr /2/ lub /3/. Rozgrywający /1/ wystawia piłkę w przód do /3/ lub w tył do /2/.

147 4 3 1 2 4 2 3 1 Po zagrywce prawoskrzydłowy obrony „wchodzi w pole obrony. Odbiór zagrywki przez /2/, /3/ lub /4/. Zbicie wykonuje jeden z trzech ćwiczących - /4/, /3/ lub /2/.

148 2 2 3 3 4 4 4 3 1 2 4 2 3 1 5 6 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Dochodzi tylko dwóch zawodników obrony. Odbiór zagrywki przez ćwiczących nr /2/, /3/, /4/, /5/ lub /6/. Zbicie piłki zastawiane jest przez trzech ćwiczących wykonujących zastawienie „każdy swego”.

149 2 2 3 3 3 4 1 4 2 3 1 5 6 Zbicie zawodnika lewoskrzydłowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie.

150 2 2 2 3 3 4 4 4 3 1 4 2 3 1 5 6 Zbicie środkowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie / zawodnicy 2 i 3 / lub potrójne / zawodnicy 2,3 i 4 /.

151 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO
PREZENTACJA 34 „CZWARTY W ATAKU” WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO ZE ŚRODKA OBRONY

152 4 6 2 3 3 4 2 6 Po wykonanej zagrywce zawodnik środkowy obrony „wchodzi w pole ataku. Zagrywkę odbierają zawodnicy /2/, /3/ lub /4/. Wystawiający /6/ rozgrywa piłkę na lewe skrzydło do /4/, prawe skrzydło do /2/ lub środek do /3/.

153 „CZWARTY W ATAKU” Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, tylko zbicia utrudnione przez blokujących zawodników stosujących zastawienie podwójne na skrzydłach i potrójne na środku boiska. Dochodzą również pozostali zawodnicy obrony, do których może być kierowana zagrywka.

154 2 2 3 3 3 4 4 6 3 4 2 6 5 1 Atak z lewego skrzydła

155 Atak z prawego skrzydła
2 3 4 3 3 4 6 2 3 4 2 6 5 1 Atak z prawego skrzydła

156 2 2 2 4 4 4 3 3 6 3 3 4 2 6 5 1 Atak ze środka boiska

157 PREZENTACJA 35 „CZWARTY W ATAKU” PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH.

158 4 3 6 2 3 2 6 4 1 5

159 2 6 3 4 3 6 2 4 1 5

160 4 2 3 1 2 4 3 1 5 6

161 3 2 6 4 3 6 2 4 1 5

162 2 3 6 4 2 4 3 6 1 5

163 4 3 1 2 2 4 3 1 5 6

164 „ASEKURACJA ŚRODKIEM”
PREZENTACJA 36 „ASEKURACJA ŚRODKIEM”

165 1 4 4 2 2 6 3 6 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje środkowy obrony /6/.

166 1 3 6 6 4 2 4 2 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku.

167 2 2 1 4 4 6 3 3 3 3 6 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje środkowy obrony /6/.

168 1 3 3 6 3 3 6 4 2 4 2 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku.

169 2 1 4 4 2 6 3 3 3 3 6 2 4 4 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony.

170 2 2 1 4 3 3 6 3 3 6 2 2 4 4 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony.

171 2 1 4 2 2 3 3 6 3 3 4 4 2 4 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/.

172 2 1 4 4 2 1 6 3 3 3 3 6 5 2 4 4 Zbicie wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i prawoskrzydłowy ataku /3 i 2/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /4, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/.

173 2 2 4 1 1 3 3 6 3 3 6 2 2 4 4 5 Zbicie wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i lewoskrzydłowy ataku /3 i 4/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /2, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/.

174 2 1 4 1 2 2 3 3 6 3 3 4 4 5 2 4 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/. Pola pilnują ćwiczący /5 i 1/.

175 2 1 4 1 2 2 4 4 3 6 3 4 3 3 5 2 4 3 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego. Po zagrywce ćwiczący drużyny broniącej zmieniają się w linii ataku np. zawodnik środkowy zmienia się ze skrzydłowym.

176 2 1 4 1 2 2 3 3 6 5 3 3 4 4 6 5 2 4 Ćwiczenie podobne do poprzedniego tylko wymieniają się zawodnicy linii obrony np. zawodnik skrzydłowy obrony zmienia się miejscem z zawodnikiem środkowym obrony i przejmuje rolę asekurującego.

177 ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”
PREZENTACJA 36 „ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM”

178 2 1 4 4 2 1 3 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/.

179 1 3 5 5 4 2 4 2 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku, którego asekuruje lewoskrzydłowy obrony /5/.

180 6 2 1 4 4 2 1 3 3 3 3 6 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku prawego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem „po prostej”.

181 1 6 3 3 3 3 5 5 4 2 4 6 2 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /5/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku lewego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem „po prostej”.

182 6 2 1 4 4 2 1 3 3 3 3 6 5 2 5 4 4 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku.

183 2 2 1 4 1 6 3 3 3 3 2 2 4 5 4 6 5 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku.

184 2 1 4 1 2 2 3 3 6 3 3 4 4 5 5 2 4 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekurują i jednocześnie bronią pola gry przed zbiciem skrzydłowi obrony /1 i 5/. Środkowy obrony /6/ ustawiony jest na środku pola obrony przy linii końcowej boiska i broni środkowej strefy pola obrony.

185 2 1 4 1 2 2 3 3 3 3 5 6 4 4 6 5 6 2 4 Ćwiczenie podobne do poprzedniego, z tym, że po wykonanej zagrywce zawodnicy linii obrony zamieniają się miejscami.

186 C I E K O N


Pobierz ppt "TAKTYKA ZESPOŁOWA ATAK I OBRONA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google