Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminu gimnazjalnego"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Tarnów 2011

2 Egzamin gimnazjalny

3 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 r. - komentarz
Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki te to jedynie średnie szkół jakie uzyskały w 2011 r. oraz porównanie tych średnich z rokiem poprzednim. Publikujemy również informację o miejscu jakie zajmuje szkoła w rankingu szkół w 2011 oraz porównanie do lokaty w roku 2010. Przypominamy, informacje te nie dają pełnego obrazu efektów edukacyjnych szkół. Jedynie wyliczona „edukacyjna wartość dodana” może być takim miernikiem. Należy pamiętać o kontekście prezentowanych wyników m. in. o fakcie, że szkoły różnią się między sobą, średnia nie uwzględnia np. wyników uczniów z dysfunkcjami.

4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 r. - komentarz
Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Krakowie (woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie) egzamin gimnazjalny przeprowadzono w 1749 gimnazjach. Zaświadczenie o wynikach egzaminu w 2011 r. otrzymało uczniów. Standardowy arkusz egzaminacyjny w części humanistycznej składał się z 29 zadań, wśród których 20 zadań miało formę wielokrotnego wyboru, a 9 było otwartych, w tym dwa zadania to zadania rozszerzonej odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 pkt. Standardowy zestaw zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, 11 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 pkt.

5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 r. - komentarz
Statystyczny uczeń klasy trzeciej gimnazjum w rejonie działania OKE w Krakowie rozwiązujący arkusz standardowy uzyskał na egzaminie z części humanistycznej 26,69 punktu, co stanowi 53,39% punktów możliwych do uzyskania. Najczęściej pojawił się wynik 26 punktów (modalna). Środkowy uczeń rozkładu uporządkowanego malejąco uzyskał 27 punktów (mediana). Statystyczny uczeń klasy trzeciej gimnazjum w rejonie działania OKE w Krakowie rozwiązujący arkusz standardowy uzyskał na egzaminie z części matematyczno-przyrodniczej 24,44 punktu, co stanowi 48,87% punktów możliwych do uzyskania. Najczęściej pojawił się wynik 24 punktów (modalna). Środkowy uczeń rozkładu uporządkowanego malejąco uzyskał 19 punktów (mediana). Statystyczny uczeń w obrębie OKE w Krakowie otrzymał z języka angielskiego 28,07 punktu, z języka niemieckiego 28,81 punktu, z języka rosyjskiego 28,28 punktu na 50 możliwych do uzyskania.

6 Czytanie i odbiór tekstów kultury
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Tworzenie własnego tekstu Czytanie i odbiór tekstów kultury

7 Średnie wyniki szkół 2011 w województwie i kraju
część humanistyczna

8 Średnie wyniki w 2011 r. - tarnowskie gimnazja publiczne
część humanistyczna

9 Średnie wyniki w 2011 r. - tarnowskie gimnazja publiczne
szkoła Średnia punktowa 2011 G_Dwujęzyczne 37,20 OSMuz. 32,28 G_11 30,10 G_06 29,70 G_02 29,46 G_10 29,25 G_09 27,39 G_04 25,85 G_08 23,43 G_07 20,81 G_01 20,18 G_PO 15,64 średnia województwa 26,33 Polska 25,31 szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt większą od średniej województwa i Polski. szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt mniejszą od średniej województwa a większą od średniej Polski. szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt mniejszą od średniej województwa i Polski. część humanistyczna

10 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2011 do 2010
szkoła Średnia punktowa 2010 Średnia punktowa 2011 2011 do 2010 G_01 28,22 20,18 -8,04 G_02 36,09 29,46 -6,63 G_04 30,62 25,85 -4,77 G_06 34,09 29,70 -4,39 G_07 26,85 20,81 -6,04 G_08 29,56 23,43 -6,13 G_09 30,22 27,39 -2,83 G_10 35,55 29,25 -6,30 G_11 34,18 30,10 -4,08 G_Dwujęzyczne 39,58 37,20 -2,38 G_PO 27,90 15,64 -12,26 OSMuz. 38,38 32,28 -6,10 średnia województwa 31,68 26,33 -5,35 Polska 30,34 25,31 -5,03 Wszystkie szkoły uzyskały średnią punktową niższą w porównaniu z rokiem Podkreślić należy, iż spadek średniej punktowej nastąpił także w stosunku do województwa małopolskiego i Polski. część humanistyczna

11 Średni wynik w 2011 r. - tarnowskie szkoły niepubliczne
szkoła Średnia punktowa 2011 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki 6 34,1 Społeczne Gimnazjum Tarnowskiego Towarzystwa Oświatowego, pl. Rybny 2 31,4 Niepubliczna Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna 2 30,8 część humanistyczna

12 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. ranking szkół
szkoła Ranking szkół Średnia punktowa 2011 G_Dwujęzyczne 1 37,20 SG STO 2 34,10 OSMuz. 3 32,28 SG TTO 4 31,40 NNG 5 30,80 G_11 6 30,10 G_06 7 29,70 G_02 8 29,46 G_10 9 29,25 G_09 10 27,39 G_04 11 25,85 G_08 12 23,43 G_07 13 20,81 G_01 14 20,18 G_PO 15 15,64 część humanistyczna

13 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA
Umiejętne stosowanie terminów, pojęć, procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu I. II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych III. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów VI.

14 Średnie wyniki szkół w 2011 r. w województwie i kraju
część matematyczno-przyrodnicza

15 Średnie wyniki w 2011 r. - tarnowskie gimnazja publiczne
część matematyczno-przyrodnicza

16 Średnie wyniki w 2011 r. - tarnowskie gimnazja publiczne
szkoła Średnia punktowa 2011 G_Dwujęzyczne 40,52 G_10 28,18 G_06 27,50 G_11 27,17 OSMuz. G_02 26,90 G_09 23,39 G_04 22,96 G_08 21,51 G_07 19,20 G_01 17,22 G_PO 13,64 średnia województwa 24,59 Polska 23,63 szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt większą od średniej województwa i Polski. szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt mniejszą od średniej województwa a większą od średniej Polski. szkoły, które uzyskały średnią liczbę pkt mniejszą od średniej województwa i Polski. część matematyczno-przyrodnicza

17 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2011 do 2010
szkoła Średnia punktowa 2010 Średnia punktowa 2011 2011 do 2010 G_01 19,57 17,22 -2,35 G_02 28,13 26,90 -1,23 G_04 23,04 22,96 -0,08 G_06 26,18 27,50 1,32 G_07 17,20 19,20 2,00 G_08 19,76 21,51 1,75 G_09 21,83 23,39 1,56 G_10 28,28 28,18 -0,10 G_11 26,10 27,17 1,07 G_Dwujęzyczne 40,65 40,52 -0,13 G_PO 21,80 13,64 -8,16 OSMuz. 32,43 -5,26 średnia województwa 25,08 24,59 -0,49 Polska 23,9 23,63 -0,27 Większość szkół uzyskało średnią punktową niższą w porównaniu z rokiem Kilka szkół (G_06, G_07, G_08, G_11) uzyskało średnią punktową wyższą w porównaniu z rokiem Podkreślić należy, iż spadek średniej punktowej nastąpił, także w stosunku do województwa małopolskiego i Polski. część matematyczno- przyrodnicza

18 Średni wynik w 2011 r. - tarnowskie szkoły niepubliczne
szkoła Średnia punktowa 2011 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki 6 32,5 Niepubliczna Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna 2 29,2 Społeczne Gimnazjum Tarnowskiego Towarzystwa Oświatowego, pl. Rybny 2 28,5 część matematyczno-przyrodnicza

19 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. ranking szkół
szkoła Ranking szkół Średnia punktowa 2011 G_Dwujęzyczne 1 40,52 SG STO 2 32,50 NNG 3 29,20 SG TTO 4 28,50 G_10 5 28,18 G_06 6 27,50 G_11 7 27,17 OSMuz. 8 G_02 9 26,90 G_09 10 23,39 G_04 11 22,96 G_08 12 21,51 G_07 13 19,20 G_01 14 17,22 G_PO 15 13,64 część matematyczno-przyrodnicza

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wyniki egzaminu gimnazjalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google