Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew Robak Instytut Chemicznej Przeróbki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew Robak Instytut Chemicznej Przeróbki."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew Robak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Konsorcjum Producentów Koksu Warszawa Most Wanted! Conference & Events

2 Agenda: Branża koksownicza a system REACH Konsorcjum Producentów Koksu
REACH for Coal Chemicals (R4CC) Korzyści ze wspólnego działania Podsumowanie Most Wanted! Conference & Events 2 2

3 Profil produkcyjny zakładu koksowniczego
Piroliza węgla kamiennego w temperaturze rzędu 1000oC w komorach koksowniczych, średnio ok. 20t węgla w jednej komorze i ok. 70 komór w baterii koksowniczej Uzyski produktów koksowania: Koks ~ 75 % Gaz koksowniczy ~ 16,5 – 17,5 % Smoła koksownicza ~ 3,5 – 4,5 % Benzol koksowniczy ~ 1 % Amoniak ~ 0,4% (usuwany w poprzez produkcję siarczanu amonu lub rozkładany katalitycznie do azotu) Siarkowodór ~ 0,1 % (produkcja siarki lub kwasu siarkowego) Woda rozkładowa ~ 3%

4 Most Wanted! Conference & Events
Produkty koksowni podlegające rejestracji w systemie REACH: Substancje o słabo określonym lub zmiennym składzie (UVCB), wielkotonażowe produkcja powyżej 1000t/r: Smoła koksownicza Benzol koksowniczy Gaz koksowniczy (?) Fenolan sodu (?) Most Wanted! Conference & Events 4 4

5 Most Wanted! Conference & Events
Produkty koksowni podlegające rejestracji w systemie REACH: Substancje o dobrze określonym składzie, związki chemiczne, których produkcja związana jest z oczyszczaniem gazu koksowniczego: Siarczan amonu Siarka Kwas siarkowy (?) Woda amoniakalna (?) Most Wanted! Conference & Events 5 5

6 Transportowane półprodukty wyodrębnione
znacząco niższe koszty rejestracji niż w przypadku substancji zakres badań jak dla substancji o tonażu do 1 tony rocznie nie ma konieczności sporządzania raportu bezpieczeństwa oraz uzyskiwania zezwolenia, należy potwierdzić wykorzystanie półproduktu w ściśle kontrolowanych warunkach Most Wanted! Conference & Events 6 6

7 Członkowie Konsorcjum Producentów Koksu
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Carbo – Koks Sp. z o.o. Petrochemia Blachownia S.A Most Wanted! Conference & Events 7 7

8 Konsorcjum Producentów Koksu
Oferta Instytutu Deklaracja współdziałania Rejestracja wstępna Przygotowanie do współpracy Umowa Konsorcjum Powołanie Grupy Roboczej REACH, spotkania Kontakty z innymi zakładami koksowniczymi w Europie, ECC Opracowanie jednolitych dla całej branży kart charakterystyki Założenie strony internetowej Badania właściwości lotnych produktów koksowania Most Wanted! Conference & Events 8 8

9 Wzajemny przepływ informacji w KPK
KONSORCJUM ZAKŁADÓW POLSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE ZAKŁADY KOKSOWNICZE W UE UE AGENCJA CHEMIKALIÓW MINISTERSTWO GOSPODARKI KRAJOWE CENTRA ds. REACH ZEWNĘTRZNE LABORATORIA BADAWCZE PARTNER WIODĄCY W UE IChPW AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE Most Wanted! Conference & Events 9 9

10 Most Wanted! Conference & Events
Rejestracja wstępna Koksownie zarejestrowały wstępnie: Gaz koksowniczy Smoła koksownicza Benzol koksowniczy Siarczan amonu Siarka Most Wanted! Conference & Events 10 10

11 Strona internetowa KPK Most Wanted! Conference & Events
11 11

12 REACH for Coal Chemicals (R4CC)
konsorcjum producentów (importerów) produktów chemicznych pochodzenia węglowego, ponad 200 różnych substancji, obejmuje produkty koksownicze oraz koksochemiczne, z przerobu smoły koksowniczej i benzolu utworzenie komitetów technicznych dla opracowania dokumentacji rejestracyjnej dla każdej z substancji (półproduktu), organizowanie okresowych spotkań Most Wanted! Conference & Events 12 12

13 REACH for Coal Chemicals (R4CC)
do współpracy zaprasza i koordynuje pracami Konsorcjum Firma Rütgers I krok, przystąpienie do konsorcjum, umowa z pre – rejestrującymi, dostęp do „workroomu I” na stronie internetowej, zaproszenie do udziału w spotkaniu rozpoczynającym współpracę II krok, podpisanie Deklaracji Przystąpienia, równoznaczne z akceptacją Umowy Konsorcjum i przystąpieniem do R4CC jako pełny członek, dostęp do „workroomu II” Most Wanted! Conference & Events 13 13

14 Strona internetowa R4CC
Most Wanted! Conference & Events

15 Działania podjęte w R4CC
określenie kryteriów i koordynowanie potwierdzenia identyczności substancji określenie wszystkich możliwych zastosowań smoły koksowniczej oraz benzolu, dla potwierdzenie rejestracji jako półproduktu transportowanego wybór wiodącego rejestrującego podjęcie działań na rzecz potwierdzenia stosowania smoły koksowniczej i benzolu w ściśle kontrolowanych warunkach Most Wanted! Conference & Events 15 15

16 Korzyści z pracy w konsorcjum Most Wanted! Conference & Events
sprawne i szybkie przygotowywanie wszystkich dokumentów, istotne obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięcia poprzez wspólne, skoordynowane działania, wykonywanie tych samych działań dla różnych zakładów, uproszczony przepływ informacji pomiędzy zakładami w Polsce i za granicą oraz z Agencją Chemikaliów w Helsinkach, wspólna wymiana danych dotyczących produktów podlegających rejestracji na forum SIEF, NAJWAŻNIEJSZE niższe koszty przygotowania dokumentacji rejestracyjnej do wspólnego przedłożenia Most Wanted! Conference & Events 16 16

17 Pozostałe substancje do rejestracji
Siarczan amonu (3 koksownie) deklaracja przystąpienia do Konsorcjum AGROFERT (FARM) jako członek pasywny Siarka (4 koksownie) deklaracja przystąpienia do konsorcjum CONCAWE jako członek pasywny Most Wanted! Conference & Events 17 17

18 Most Wanted! Conference & Events
Podsumowanie Przykład branży koksochemicznej pokazuje, że współpraca w konsorcjum daje dobre efekty zarówno w przypadku współpracy o zasięgu krajowym jak i europejskim Postęp prac nad przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej dla produktów przemysłu koksochemicznego jest zadawalający, Powodzenie zależy w głównej mierze od umiejętnego zbudowania niezbędnych struktur Konsorcjum oraz konsekwencji koordynującego współpracę Most Wanted! Conference & Events 18 18

19 Most Wanted! Conference & Events
Dziękuje za uwagę Zapraszam do dyskusji Most Wanted! Conference & Events 19 19


Pobierz ppt "Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew Robak Instytut Chemicznej Przeróbki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google