Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komputerowa edycja tekstu – materiały na zajęcia z metodyki nauczania informatyki Ewa Kołczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komputerowa edycja tekstu – materiały na zajęcia z metodyki nauczania informatyki Ewa Kołczyk."— Zapis prezentacji:

1 Komputerowa edycja tekstu – materiały na zajęcia z metodyki nauczania informatyki
Ewa Kołczyk

2 Terminy.... Edycja – tworzenie, poprawianie, przekształcanie
Formatowanie – Redagowanie – tworzenie, poprawianie, przekształcanie zmiany wyglądu zmiany merytoryczne

3 Elementy konstrukcji tekstu
Wpisanie tekstu a formatowanie Podział na akapity i ich formatowanie Budowa tekstu jako całości Wstawianie elementów nietekstowych Formatowanie specjalne

4 Wprowadzanie znaków znaki widoczne na klawiaturze (wielkie i małe litery, górny i dolny symbol na klawiszu) znaki niewidoczne na klawiaturze (litery ze znakami diakrytycznymi, symbole, znaki specjalne) znaki przestankowe znak odstępu znak końca akapitu

5 Zasady Znaki przestankowe (oprócz nawiasu otwierającego) są „związane” z poprzedzającą literą; nawias otwierający jest związany z następującą literą. Źle: słowo . słowo , ( słowo Dobrze: słowo. słowo, (słowo

6 Zasady Odstępy: jedna spacja, nie stosować spacji do wyrównywania i wcinania tekstu Znaku końca akapitu (klawisza ENTER) nie stosować do przechodzenia do nowego wiersza oraz do wprowadzania interlinii

7 Czcionka rozmiar (32 pt) styl (styl, styl, styl)
rodzaj (Tahoma – bezszeryfowy) kolor (niebieski) atrybut (np. indeks dolny górny)

8 Akapit Wyróżnienie akapitu (odstęp lub wcięcie pierwszego wiersza)
Justowanie/wyrównanie Interlinia Układ akapitu na stronie (wcięcia)

9 Tekst jako całość Rodzaj i rozmiar pisma – jednolicie
Wyróżnienia w tekście – pogrubienie, kursywa, kolor, inny rodzaj czcionki, ewentualnie podkreślenie – konsekwentnie Wygląd strony: marginesy, elementy stałe takie jak numer strony, nagłówek i stopka Podział na strony: automatyczny lub wymuszony (znak końca strony) Podział na rozdziały (punkty): od nowej strony lub odstęp pionowy, wyróżniony tytuł

10 Inne elementy Ilustracje Tabele Z pliku ClipArt Tworzone w edytorze
Tabele edytora Tabele z innych programów

11 Formatowanie specjalne
Ozdobniki Inicjał (pierwsza litera jakaś inna) WordArt (wygięty i kolorowy napis) Udziwnienia Ramki (obramowanie fragmentu tekstu) Kolory (zmiana koloru liter) Podlewy (zmiana koloru tła)

12 Należy uczyć? Posługiwania się klawiaturą do wprowadzania tekstu
Wykonywania czynności myszką Korzystania z rozwijanych list czynności Korzystania z operacji klawiszowych Korzystania z pomocy

13 Opanowanie klawiatury?

14 Należy uczyć? Pisania i usuwania tekstu Dokonywania poprawek
Automatycznego wyszukiwania i zamiany Kopiowania, przenoszenia i usuwania bloków tekstu Formatowania podstawowego (zmiana wyglądu czcionki, justowanie, wcięcia)

15 Nie należy uczyć? Automatycznego generowania spisów i podsumowań
Korespondencji seryjnej Rysowania w edytorze Obliczania w edytorze Zaawansowanego formatowania (stylów?)

16 Nie należy uczyć? Skrótów klawiaturowych
Wstawiania znaków specjalnych (jak strzałki, buźki. itp.) Wyróżniania zmian podczas edycji Makrodefinicji Dostosowywania edytora do własnego widzimisię (zmiana wyglądu pasków)

17 Wybór edytora Wybór oczywisty: MS Word Może jednak: OpenOffice
Może różne: na początek Notatnik potem MS Word lub OpenOffice Może jeden słabszy: WordPad Może: Notatnik, a potem WordPad Może jakiś inny...

18 Wybór edytora edytor ASCII (ang. text editor) – brak bardziej zaawansowanych funkcji formatowania edytor tekstu (ang. word processor) – działa w trybie WYSIWYG język składu tekstu (np. TEX)

19 Przykłady ćwiczeń Pokaz gotowych tekstów Prezentacja sposobu wykonania
Rozmieszczenie akapitów w liście lub podaniu Sposób umieszczenia ilustracji Aranżacja strony Elementy stałe (żywa pagina) Budowa obszernego tekstu (strona tytułowa, spis treści, indeks, wykaz źródeł) Prezentacja sposobu wykonania

20 Przykłady ćwiczeń Gotowy tekst przygotowany dla uczniów
Na tyle obszerny, aby sensowne formatowanie miało jakiś cel Na tyle długi, aby automatyczne wyszukiwanie miało sens Ciekawy, najlepiej o formatowaniu i używaniu edytora (niekoniecznie....) Zestaw poleceń nauczyciela

21 Przykłady ćwiczeń Rozwijanie zadania przez dokładanie nowych elementów
Wzorzec dla uczniów na kartce Identyfikowanie elementów formatowania Kojarzenie efektu z funkcjami edytora

22 Ocena pracy uczniów Oceniamy wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności – po widocznych efektach Wprowadzenie tekstu Czy nie ma literówek i nadmiarowych spacji Czy znaki przestankowe są na miejscu Czy jest podział na akapity Formatowanie gotowego tekstu Czy akapity są sformatowane Czy wszystkie bloki są tam, gdzie być powinny Czy właściwie wyróżniono znaki

23 Samodzielny projekt Uczniowie opracowują zadany temat od początku (od napisania) do końca (uzyskania w pełni sformatowanego wydawnictwa) Nauczyciel przygotowuje tematy i wskazuje źródła, oraz służy pomocą i konsultacjami Nauczyciel podaje, jakie elementy konstrukcji tekstu będą oceniane Uczniowie pracują w grupach (?) Uczniowie dbają o podanie źródeł informacji

24 Samodzielny projekt - ocena
Oceniamy efekt końcowy Wygląd dokumentu Dopasowanie formatu do treści i tematu Rozsądne operowanie wyróżnieniami Sposób umieszczenia ilustracji i sformatowania tabel Elementy formatowania akapitów Błędy (np. ortograficzne) obniżają ocenę Podanie źródeł

25 Samodzielny projekt- ocena
Nie oceniamy Treści dokumentu (ale zwracamy uwagę na przypadki treści rażąco odstępujących od przyjętych norm) Jakości ilustracji (możemy jednak zwrócić uwagę na niedopasowanie ilustracji do tekstu) Tempa powstania publikacji Rozmiaru publikacji (ale nie przyjmujemy zbyt małych – kryterium wielkości trzeba określić na początku)

26 Edytor tekstu SP - wpisywanie znaków, dzielenie na akapity, rozmieszczanie akapitów, stosowanie wyróżnień, zaznaczanie i kopiowanie fragmentów tekstu, wyliczenia i wypunktowania, tworzenie tabel GIM - rozróżnienie między plikiem tekstowym a dokumentem tekstowym, stosowanie wcięć i interlinii, układ strony, redagowanie dokumentów wielostronicowych LO - systematyczne redagowanie tekstów: stosowanie konspektu, definiowanie i używanie stylów, automatyzacja prac

27 Edytor tekstu TI Ogólne Informatyka Inne przedmioty
zasady pisania tekstów w edytorze  pisanie a redagowanie możliwości redakcyjne edytorów podstawowe zasady typografii zasady stylu redakcji technicznej formaty pamiętania tekstów kodowanie liter ze znakami diakrytycznymi konwersja tekstów języki składu algorytmy przetwarzania tekstów język polski: korygowanie błędów, pisanie „na brudno” różne: opracowanie tekstów wysokiej jakości


Pobierz ppt "Komputerowa edycja tekstu – materiały na zajęcia z metodyki nauczania informatyki Ewa Kołczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google