Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta firmy Mikuma - usługi konsultingowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta firmy Mikuma - usługi konsultingowe"— Zapis prezentacji:

1 Oferta firmy Mikuma - usługi konsultingowe
NIP: , REGON: 1

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiam ofertę na usługi konsultingowe z zakresu zarządzania projektem, analizy luk i procesów biznesowych oraz przeprowadzania audytu IT. Mam nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku pytań, proszę o kontakt pod numer tel. 608 – Z poważaniem Jakub Bieszczad 2

3 Proponujemy następujące usługi konsultingowe:
Przeprowadzenie analizy luk Przeprowadzanie audytów informatycznych Doradztwo w zakresie zarządzania projektem Usługi w zakresie badania rynku IT Doradztwo techniczne 3

4 Zalety usług konsultingowych świadczonych, przez konsultantów Mikuma, w Państwa organizacji są następujące: Całkowita niezależność: Konsultant nie pozostaje w relacjach towarzyskich z Państwa pracownikami i widzi rzeczy takimi jakimi są, ma świeże spojrzenie na aktualną sytuację w obszarze jego pracy oraz działa całkowicie w interesie Klienta Rzetelność i dokładność działania: Nasz konsultant nie rozprasza się na tematy niezwiązane z jego zadaniem lecz działa zgodnie z opracowanym planem, mając na celu wykonanie wszystkich zaplanowanych w nim działań w założonym czasie, jest dociekliwy ponieważ na co dzień nie ma bezpośredniej styczności z Państwa sytuacją. Pełna poufność: końcowe wyniki są podawane do wiadomości wyłącznie kierownictwu organizacji, a dalej rozpowszechniane według Państwa uznania. Profesjonalne udokumentowanie: otrzymują Państwo pełną, zgodną z wymaganiami standardów oraz najlepszą konsultingową praktyką dokumentację obejmującą: programy, plany i raporty z działań wraz z kartami korygujących sugestii. Wartość dodana w formie bieżącego doradztwa: ze względu na duże doświadczenie naszych konsultantów, nie tylko w audytowaniu, ale również we wdrażaniu systemów zarządzania, oprócz profesjonalnego wykonania powierzonych im zadań otrzymują Państwo doradztwo w zakresie usuwania niezgodności ujawnionych podczas analizy wewnętrznej, co jest niezwykle istotne i odróżnia naszą usługę od wykonywanych przez niezależne jednostki certyfikujące, które z założenia, mają zakaz udzielania Państwu doradztwa w zakresie sposobu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

5 1. Analiza luk Zachęcamy Państwa, byście przed podpisaniem umowy z docelowym dostawcą systemu informatycznego przeprowadzili analizę przedwdrożeniową. Uważamy, że przeprowadzenie rzetelnej analizy luk jest kluczową czynnością związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa projektowi. Korzyści jakie odnoszą Państwo z wykonanej przez nas analizy przedwdrożeniowej:  1. Możliwość oceny pracochłonności, a tym samym kosztów wdrożenia systemu zarządzania, 2. Umożliwia zbadanie i wsparcie zleceniodawcy w doprecyzowaniu rzeczywistych jego potrzeb. 3. Zbudowanie zaufania między wykonawcą a zleceniodawcą 4. Doprecyzowanie czasu i budżetu, który projekt pochłonie w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia dziur w czasie jego trwania. 5. Pozwala na szczegółowe obustronne określenie zakresu projektu i struktury jego przeprowadzenia. Oferujemy: Kompetencje naszych pracowników Analizę luk na potrzeby przygotowania projektu Definiowanie struktury zarządzania projektem wedle metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz PMI Analizę ryzyk projektowych (w tym związanych z uwarunkowaniami rynkowymi) Rekomendowanie działań ograniczających zdefiniowane ryzyka projektowe Przygotowywanie procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania Badanie rynku na potrzeby klienta 5

6 Audyt IT – Wspomaganie służb audytu wewnętrzego instytucji w przeprowadzaniu audytów informatycznych Audyt informatyczny prawidłowości wdrożenia, działania, obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w danej instytucji jest dużym wyzwaniem dla jednostki organizacyjnej zajmującej się audytem wewnętrznym. Bardzo często badanie takie wymaga specjalistycznej wiedzy techniczno-informatycznej (potrzebnej jednorazowo) i praktycznego doświadczenia w pracy z danym systemem IT. Firma Mikuma jest w stanie dostarczyć takiej profesjonalnej, szczegółowej wiedzy i wymaganego doświadczenia. Zewnętrzna pomoc dla audytu wewnętrznego jest istotna także z powodów: 1. Brak właściwego przegotowania Audytorów do prowadzenia audytów (brak praktyki i bazowanie z reguły na 1, 2 lub 3 dniowym szkoleniu), 2. Pozostawianie w relacjach koleżeńskich z innymi pracownikami (audytowanymi), co w efekcie, z reguły, przekłada się na ukrywanie niezgodności, a tym samym prowadzi do zafałszowania rzeczywistości i wyników audytu. Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli zależy Państwu na czerpaniu pełnych korzyści z wdrożonego systemu zarządzania i efektywnym wykorzystaniu ponoszonych na jego wdrożenie i utrzymanie środków finansowych, zasadne jest rozważenie skorzystania z oferowanych przez nas usług audytowych. 6

7 6. Doradztwo w zakresie zarządzania projektem IT
Projekty niezarządzane, albo źle zarządzane na pewno nie zakończą się sukcesem. Biorąc to pod uwagę pragniemy świadczyć Państwu niniejszą usługę. Projekt IT to specyficzny rodzaj projektu, który rządzi się swoimi prawami i obarczony jest szczególnym rodzajem ryzyka. Nasze doświadczenie wskazuje, że jednym z częstych problemów jaki się pojawia w projektach to problem komunikacyjny między dostawcą a odbiorcą usług IT, przy czym odbiorcy usług często określani są jako ta strona, która „nie rozumie” . Doradztwo w zakresie zarządzania projektem polega na wsparciu odbiorcy usług IT w taki sposób, aby z jednej strony można było uniknąć sytuacji, które mogą zablokować projekt, a z drugiej zadbać o jego interesy. W tym celu obraliśmy odpowiednie metodyki zarządzania projektem i wytwarzania oprogramowania, takie jak: 1. PMP (Project Management Professional) 2. PRINCE2 (Project In Controlled Environment ) 3. RUP (Rational Unified Process) 4. SCRUM Możecie powierzyć nam zarządzanie danym projektem. Oddelegujemy doświadczonego Project Managera, który wedle preferowanego przez Was standardu będzie realizował projekt. 7

8 PRINCE2 – wsparcie dla zarządzania projektem
– jest to metodyka zarządzania projektami oparta na pozytywnych i negatywnych doświadczeniach uzyskanych przez kierowników projektów z krajów anglosaskich. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Co to jest projekt według PRINCE2? Jest to struktura powołana na pewien czas w celu wytworzenia w przyjętym czasie oraz przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów - niepowtarzalnych, a wcześniej określonych wyników czy rezultatu. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, zarówno w doraźnych konsultacjach jak i długotrwałej współpracy.

9 RUP i SCRUM – wsparcie dla tworzenia oprogramowania
– Są to „lekkie” metodyki opracowane po to, aby zapewnić pewność wykonania, usprawnić proces implementacji oprogramowania oraz zagwarantować najwyższą możliwą jakość dzieła. Oferujemy: Wsparcie, opinie, badanie rynkowe dla określenia poprawności Specyfikacji Wymagań Oprogramowania (SWO) Stworzenie Modelu Logicznego Oprogramowania (MLO) – dokumentu w którym zawarta jest techniczna struktura oprogramowania Wsparcie dla procesu implementacji Wsparcie dla procesów SPRINTu w SCRUM Wsparcie dla przeprowadzenia testów Systemowych na sztucznych danych Użytkownika końcowego na sztucznych i rzeczywistych danych wedle wielu scenariuszy

10 4. Badanie rynku IT i dobór odpowiednich rozwiązań wedle potrzeb
Z naszego doświadczenia wynika, że firmy, które chcą usprawnić swoje procesy biznesowe poprzez wykorzystanie rozwiązań IT, poprzez natłok wielu rozwiązań na rynku nie są do końca pewnie który produkt wybrać i są narażone na dobór niewłaściwych aplikacji bądź nie spełniających w pełni ich potrzeb. Oferujemy: Analizę potrzeb klienta oraz badanie rynku pod kątem ich rozwiązań. -Raport o najnowszych rozwiązaniach -Dobór rozwiązań do potrzeb

11 5. Doradztwo techniczne Oferujemy:
Jesteśmy gotowi wesprzeć wytwarzanie oprogramowania lub dobór odpowiednich algorytmów w celu podwyższenia jakości dzieła naszego klienta - Nasi specjaliści pomogą Państwu zwiększyć jakość i wydajność Państwa aplikacji. Oferujemy: Outsourcing pracowników Wytworzenie dokumentacji technicznej aplikacji Optymalizację pracy systemu Analizę najnowszych rozwiązań technicznych dla IT Kompetencje doradców

12 Podsumowanie Szczegółową ofertę będziemy mogli dostarczyć Państwu po zapoznaniu się z dokładnymi wymaganiami i specyfikacją. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do współpracy. Jakub Bieszczad Członek zarządu, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Tel.: , 12

13 Zapraszamy do współpracy ...
... zacznijmy od spotkania! 13


Pobierz ppt "Oferta firmy Mikuma - usługi konsultingowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google