Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strefa EURO w obiektywie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strefa EURO w obiektywie"— Zapis prezentacji:

1 Strefa EURO w obiektywie
Prof. dr hab. Aneta Zelek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

2 Robert Alexander Mundell – twórca idei Europejskiej Unii Monetarnej
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii z 1999 roku. W roku 1961 rozpoczął prace badawcze nad rolą kursów walutowych - wykazał, że reżimy kursowe mają istotny wpływ na skuteczność polityki pieniężnej danego kraju (tzw. model Mundella-Fleminga). Opracował także kocepcję "optymalnego obszaru walutowego" - strefy państw, które rezygnują ze swoich walut narodowych na rzecz wspólnej jednostki monetarnej. Idea ta legła u podstaw systemu EURO.                          

3 12 wspaniałych W 2000 roku na wspólną walutę zdecydowało się 12 krajów – członków Unii Europejskiej. Poza strefą EURO pozostały: Wielka Brytania, Szwecja i Dania

4 Klątwa Friedmana Milton Friedman’1999 (amerykański ekonomista, Noblista): „Wspólna europejska waluta zakończy swój żywot najdalej za dziesięć lat”

5 Głosy niezadowolenia Roberto Maroni’2003 (włoski Minister Spraw Społecznych): „Wprowadzenie Euro we Włoszech przyczyniło się do spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia” Paul de Grauwe’2005 (doradca gospodarczy szefa Komisji Europejskiej): „To możliwe, że wkrótce niektóre kraje wystąpią ze strefy Euro ponieważ pozostawanie w niej będzie sprzeczne z ich interesem gospodarczym” Anthony Kleiwort’2005 (bank inwestycyjny DKW): „Jeszcze do niedawna rozpad strefy Euro był wykluczony – dzisiaj jest bardzo prawdopodobny” Bert Rurup’2005 (członek rządu niemieckiego): „Nadzieje, że Euro będzie stymulować wzrost gospodarczy okazały się płonne”.

6 Kto wygrał – kto przegrał?
Według raportu niemieckiego Ministerstwa Finansów: „Wprowadzenie Euro w miejsce marki dobiło kulejącą niemiecką gospodarkę wysokimi stopami procentowymi. Restrykcyjna polityka Europejskiego Banku Centralnego bardzo nam zaszkodziła”. „Unia walutowa była korzystna tylko dla Irlandii, Grecji i Hiszpanii, pozostałe kraje straciły z uwagi na niedopasowanie wysokości stóp procentowych do tempa rozwoju gospodarki.”

7 Powrót walut narodowych?
56% Niemców chce powrotu do niemieckiej marki 52% Francuzów opowiada się za powrotem franka 47% Włochów wzdycha za czasami lira 65% Brytyjczyków podtrzymuje niechęć do Euro

8 Skąd to niezadowolenie? – bilans po 5 latach
Kraje strefy Euro są biedniejsze Kraje strefy Euro rozwijają się wolniej Kraje strefy Euro mają większe bezrobocie Kraje strefy Euro mają wyższą inflację Kraje strefy Euro są bardziej zadłużone Kraje strefy Euro mają wyższe podatki

9 Kraje strefy Euro są biedniejsze PKB per capita

10 Kraje strefy Euro rozwijają się wolniej Tempo wzrostu PKB

11 Kraje strefy Euro mają wyższą inflację Stopa inflacji

12 Kraje strefy Euro mają większe bezrobocie Stopa bezrobocia

13 Kraje strefy Euro są bardziej zadłużone Deficyt publiczny

14 Kraje strefy Euro mają wyższe podatki Fiskalizm

15 Rozczarowanie Euro-entuzjastów

16 2009r - Polska w strefie € bilans korzyści i strat
Plusy: Niższe koszty transakcyjne w obrocie międzynarodowym Eliminacja ryzyka walutowego Wzrost zaufania inwestorów ze strefy Euro Minusy: Utrata autonomii w zakresie polityki pieniężnej Niedopasowanie jednolitej polityki stopy procentowej do tempa wzrostu gospodarczego Zagrożenie spadku tempa wzrostu gospodarczego Zagrożenie wyższą inflacją

17 Wchodzimy czy nie wchodzimy?
Euro zamiast złotówki przyniesie niewątpliwe korzyści krótkookresowe w skali mikroekonomicznej Euro zamiast złotówki przyniesie niewątpliwe zagrożenia długookresowe w skali makroekonomicznej

18 Poddając powyższe pod rozwagę, Dziękuję za uwagę
Aneta Zelek


Pobierz ppt "Strefa EURO w obiektywie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google