Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EBSCO z prawa i ekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EBSCO z prawa i ekonomii"— Zapis prezentacji:

1 EBSCO z prawa i ekonomii
Bazy danych EBSCO z prawa i ekonomii . Teresa Górecka EBSCO Publishing, Holandia

2 EBSCO jest na liście 200 największych
prywatnych firm w USA

3 Dostępne opcje i funkcje w bazach EBSCO
Automatyczne hiperłącza z baz bibliograficznych do pełnych tekstów w bazach EBSCO Możliwość zamieszczania informacji dla użytkownika o czasopismach znajdujących się w wersji drukowanej w zbiorach lokalnych biblioteki Generowanie szczegółowych raportów użytkowania z podziałem na bazy, grupy użytkowników, profile, tytuły czasopism, adresy IP Pełne administrowanie autoryzacją dostępu dla użytkowników przez bibliotekę (dostęp z uczelni, spoza uczelni, na hasło, z adresów IP, na nr. karty bibliotecznej, itp.) Możliwość tworzenia linków do pełnego tekstu czasopism dostępnych w różnych serwisach czy konsorcjach, do kolekcji lokalnych bibliotek, katalogu OPAC, katalogów centralnych, dziedzinowych i innych, do formularza wypożyczeń bibliotecznych, serwisów dostawy dokumentów itp.

4 Konsorcjum eiFL-EBSCO w Polsce
powstało 8 lat temu (w 2000 r.) największe w Polsce konsorcjum pod względem ilości uczestników (120 bibliotek) i liczby udostępnianych źródeł pełnotekstowych ( 11 baz bibliograficznych i pełnotekstowych zawierających ponad publikacji pełnotekstowych, w tym ponad czasopism) umiarkowane koszty udziału - średnia cena czasopisma w bazach EBSCO wynosi wielokrotnie mniej niż cena czasopisma w prenumeracie bieżącej według analizy statystyk użytkowania bazy EBSCO są po czasopismach Elseviera najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji w wyższych uczelniach

5 Uczestnicy konsorcjum eiFL-EBSCO
uniwersytety uczelnie techniczne instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe wyższe szkoły niepaństwowe akademie medyczne uczelnie pedagogiczne akademie wychowania fizycznego uczelnie ekonomiczne uczelnie rolnicze biblioteki publiczne biblioteki centralne i branżowe razem 120 członków konsorcjum

6 Statystyki użytkowania zasobów
konsorcjów czasopisma Elseviera pobranych pełnych tekstów artykułów w 2006 r. bazy eIFL-EBSCO – wyszukiwań i pobranych artykułów pełnotekstowych i pobranych abstraktów w 2006 r. porównania statystyk użytkowania 22 uczelni (10 uniwersytetów, 6 politechnik, 3 akademie medyczne i 3 uczelnie rolnicze) - bazy EBSCO na drugim miejscu po czasopismach Elseviera, najintensywniej wykorzystywane na uniwersytetach i akademiach medycznych

7 Zasoby informacyjne EBSCO
Academic Search Premier – baza interdyscyplinarna, zawierająca abstrakty ponad czasopism oraz pełne teksty ok czasopism m.in. z biologii, chemii, fizyki, inżynierii cywilnej i wojskowej, technologii, psychologii, nauk społecznych, humanistycznych, religii, teologii i wielu innych dziedzin Business Source Complete - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, zawiera pełny tekst ponad publikacji, w tym ok czasopism i ponad 600 monografii z zakresu zarządzania, administracji publicznej, ekonomii, bankowości, finansów, handlu i wielu innych dziedzin, dane finansowe, ponad raportów z zakresu gospodarki różnych krajów, inwestycji, dziedzin przemysłu, handlu międzynarodowego, materiały konferencyjne, itp. Baza zawiera również ponad profili przedsiębiorstw,ponad profili najbardziej poszukiwanych i najczęściej cytowanych autorów, ponad wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok analiz ekonomicznych typu SWOT + ponad 200 baz specjalistycznych z różnych dziedzin

8 Academic Search Premier i Business Source Premier
czasopisma pełnotekstowe ilość recenzowanych czasopism pełnotekstowych ilość publikacji pełnotekstowych Baza Academic Search Premier (ASP) Business Source Complete (BSP) Baza Academic Search Premier obejmuje 1.450 czasopism zawartych w bazie ISI Web of Science * Dane z kwietnia 2007

9 Czasopisma pełnotekstowe w bazie Academic Search Premier
indeksowane w wiodących bazach z nauk społecznych i humanistycznych MLA International Bibliography Social Sciences Citation Index (ISI) Historical Abstracts ATLA ERIC PsycINFO Academic Search Premier (ASP) * Dane z kwietnia, 2007

10 Czasopisma pełnotekstowe w bazie Academic Search Premier
indeksowane w wiodących bazach z nauk ścisłych ISI Science Citation Index Biological Abstracts CAB Abstracts Chemical Abstracts E.I. Compendex AGRICOLA GeoRef Inspec Academic Search Premier (ASP) * Dane z kwietnia 2007

11 Academic Search Premier zawiera 182 czasopisma
w formacie PDFz archiwami od 1970 r. lub wcześniej Back to 1887 Back to 1929 Back to 1960 Back to 1975 Back to 1945 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1975

12 Przykłady czasopism naukowych w bazie Academic Search Premier

13 US News & World Report: America’s Best Graduate Schools 2007
Baza Business Source stała się standardem i jest prenumerowana przez najlepsze uniwersytety i szkoły biznesu na świecie US News & World Report: America’s Best Graduate Schools 2007 1. Harvard University 2. Stanford University 3. University of Pennsylvania (Wharton) 4. Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 4. Northwestern University (Kellogg) 6. University of Chicago 7. Columbia University 7. University of California - Berkeley (Haas) 9. Dartmouth College (Tuck) 10. University of California - Los Angeles (Anderson) “Business Source jest z pewnością źródłem numer 1 dla badań naukowych w zakresie biznesu” – Mike Halperin, Dyrektor Biblioteki The Wharton School Wszystkie w/w uczelnie prenumerują bazę Business Source.

14 Uczelnie ekonomiczne na świecie prenumerujące bazę Business Source…
London School of Economics University of Tokyo Cologne Seoul National University

15 Porównanie bazy Business Source Complete i Business Source Premier
Content Type Profile autorów 0 20,000 Streszczenia książek ekonomicznych 0 648 Monografie pełnotekstowe Pełnotekstowe profile przedsiębiorstw 10,120 10,120 Pełnotekstowe raporty ekonomiczne różnych krajów 1,415 1,450 Pełnotekstowe raporty przemysłowe 5,031 17,437 Wywiady z analitykami 0 18,000 Pełnotekstowe raporty badania rynku 426 1,110 Pełnotekstowe czasopisma recenzowane naukowo 1,096 1,296 Pełnotekstowe analizy typu SWOT 2,243 2,243 Pełnoteksowe czasopisma handlowe 1,193 1,396 Pełnotekstowe referaty

16 Business Source Complete zawiera dodatkowo następujące publikacje pełnotekstowe niedostępne w bazie Business Source Premier AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) AICPA AcSEC Update AICPA Annual Report AICPA Bylaws AICPA Code of Professional Conduct Euromoney Institutional Investor PLC: Investment Guides Series: Corporate Governance Investment Guides Series: Guide to Exchange- Trade Publication Funds Investment Guides Series: Guide to Exchange- Trade Publication Funds II Investment Guides Series: Guide to Small Cap Investing Investment Guides Series: Hedge Fund Investment Guides Series: Risk Budgeting Investment Guides Series: Transaction Costs Investment Guides Series: Transaction Performance Investment Guides Series: Transition Management Investment Guides Series: Turnaround Management Investment Guides Series: Turnaround Management II Investment Guides Series: Turnaround Management III

17 Business Source Complete zawiera Bernstein Financial Data
Czołowe raporty inwestycyjne 26 raportów przemysłowych rocznie 35 tzw. czarnych list rocznie (profile przedsiębiorstw na czarnej liście) Miesięczne białe księgi (raporty badania rynku) Miesięczniki: Bernstein Quantitative Handbook Bernstein Strategies Monitor Okres embarga 30 dni Format PDF Wyłączna licencja na zawartość

18 Business Source Complete zawiera Business Book Review Library
Business Book Library zawiera streszczenia ponad 630 najbardziej znanych książek opublikowanych od 1989 do chwili obecnej Opis każdej książki zawiera: wprowadzenie 100 słów abstrakt 300 słów abstrakt 600 słów pełne streszczenie słów Każde pełne streszczenie słów zawiera: Streszczenie - podsumowanie każdego rozdziału i analiza kluczowych pojęć O Autorze - biografia Uwagi – krytyczna ocena jakości i wartości książki * UWAGA: Numery ISBN będą dostępne dla wszystkich 630 książek tak aby biblioteki mogły je załadować do katalogu bibliotecznego.

19 Business Source Complete zawiera dodatkowo pełny tekst publikacji ICON Group International
World Outlook Reports Raporty na temat perspektyw rozwoju 235 krajów do roku 2010 Studia odnośnie poszczególnych gałęzi przemysłu według krajów i regionów Raporty na temat zarządzania zasobami ludzkimi, strategii eksportowych, oceny ryzyka, itp. według krajów i regionów Studies Reports Obejmują 150 krajów Raporty makroekonomiczne Modele handlowe Raporty na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych Modele ekonometryczne Company Benchmarks (analizy porównawcze przedsiębiorstw) Entry Strategy Studies (studia strategiczne) Business Source Premier zawiera już pełny tekst raportów wydawanych przez ICON Group International na temat różnych krajów ale nie zawiera pozostałych raportów

20 Publikacje pełnotekstowe w innych językach dostępne w bazie Business Source Complete
Źródła w j. francuskim baza Vente et Gestion zawierająca 80 publikacji pełnotekstowych w j. francuskim pełny tekst Revue Francaise du Marketing, Revue des Sciences de Gestion, Recherche et Applications en Marketing, etc. Źródła w j. niemieckim kilkadziesiąt czasopism w j. niemieckim Źródła w j. hiszpańskim i portugalskim baza Economia y Negocios wydawana we współpracy EBSCO i Escuela de Administración de Negocios para Graduados zawiera ponad zapisów począwszy od lat 1980-tych odnośnie ponad 200 publikacji w j. hiszpańskim i portugalskim wydawanych w Argentynie, Brazylii, Chile,Kolumbii, Hiszpanii, USA i innych krajach

21 Business Source Complete zawiera dodatkowo pełny tekst setek monografii, serii wydawniczych, książek i publikacji encyklopedycznych Accounting Theory Action Research in Organisations African Economy, The Britain's Trade and Economic Structure Business Relationships with East Asia Business, Markets and Government in the Asia-Pacific Business: The Key Concepts Cambridge Controversies in Capital Theory, The Case Histories in Business Ethics Changing Behaviour at Work Classics and Moderns in Economics, Volumes I & II Comparative Management, Volumes I, II, III, IV Competing Economic Theories Competing in a Global Economy Complexity and Innovation in Organizations Complexity and Management Complexity, Organizations and Change Concise Dictionary of Business Management Corporate and Organizational Identities Country Risk Analysis Deregulation in the European Union Developing Managerial Competence Development of the Portuguese Economy, The Economic Development in the Middle East Economic History of London, , An Economic History of Sweden, An Economics and Ethics Economics and Politics of International Trade, The Economics in Sweden Economics of International Integration, The Economics of the New Europe, The Economics: The Basics Economies in Transition Encyclopedia of Political Economy Entrepreneurship Environmental Management in Practice, Volumes I, II & III Essays on Balance of Payments Constrained Growth Essays on the History of Economics Ethics and Economic Affairs European Economy , The

22 Academic Search Complete – wyższa wersja bazy Academic Search Premier zawiera czasopisma pełnotekstowe: Antropologia Archeologia Astronomia Biologia Chemia Inżynieria cywilna Elektrotechnika Elektronika Geografia Technologia żywności Geologia Prawo Inżynieria materiałowa Matematyka Mechanika Nauki medyczne i biomedyczne Farmacja Fizyka Psychologia Religia i Teologia Weterynaria Zoologia Academic Search Complete będzie również zawierać pełny tekst czasopism w j. angielskim, hiszpańskim, jak również część czasopism w j. francuskim, niemieckim, włoskim i portugalskim

23 832 pełnotekstowe czasopisma (743 czasopisma recenzowane naukowo)
Academic Search Complete obejmuje całą zawartość bazy Academic Search Premier oraz dodatkowo pełny tekst następujących źródeł niedostępnych w Academic Search Premier: 832 pełnotekstowe czasopisma (743 czasopisma recenzowane naukowo) 175 pełnotekstowych monografii W ciągu najbliższych 6-8 miesięcy liczby te wzrosną do: 1.500 czasopism pełnotekstowych 300 pełnotekstowych monografii

24 Przykłady czasopism pełnotekstowych dostępnych tylko w Academic Search Complete
Acta Toxicologica Advances in Algebra Advances in Applied Mathematical Analysis Advances in Fuzzy Mathematics Advances in Theoretical & Applied Mathematics American Journal of Animal & Veterinary Sciences American Journal of Biochemistry & Biotechnology American Journal of Food Technology Archives of Civil & Mechanical Engineering Astrophysics & Space Sciences Transactions Behaviour Change Bulletin of Hispanic Studies Bulletin of Materials Science Communications in Mathematical Analysis Earth Sciences Research Journal Global Journal of Mathematics & Mathematical Sciences Global Journal of Pure & Applied Mathematics Harvard Asia Pacific Review Harvard Asia Quarterly Harvard Journal of Law & Technology Harvard Latino Law Review Harvard Negotiation Law Review

25 Przykłady czasopism pełnotekstowych dostępnych
Przykłady czasopism pełnotekstowych dostępnych tylko w Academic Search Complete IEE Proceedings – Systems Biology Insect Science Integrative Zoology Interdisciplinary Journal of Research on Religion International Journal of Applied Chemistry International Journal of Applied Engineering Research International Journal of Aviation International Journal of Chemical Kinetics International Journal of Dynamics of Fluids International Journal of Food Engineering International Journal of Materials Science International Journal of Mechanics & Solids International Journal of Petroleum Science & Technology International Journal of Psychology & Psychological Therapy International Journal of Pure & Applied Mathematical Sciences International Journal of Pure & Applied Physics International Journal of Quantum Chemistry

26 Przykłady czasopism pełnotekstowych dostępnych tylko w Academic Search Complete
International Journal of Theoretical & Applied Mechanics Interpretation Journal Journal of Astrophysics & Astronomy Journal of Biosciences Journal of Chemical Sciences Journal of Civil Engineering & Management Journal of Computational Chemistry Journal of Experimental Nanoscience Journal of Genetics Journal of Mathematics & Statistics Journal of Medical Physics Journal of Petroleum Geology Journal of Physical Organic Chemistry Journal of Popular Music Studies Journal of the Acoustical Society of America Journal of Zoology Legal Studies Mathematical Modelling of Natural Phenomena Molecular Systems Biology New Oxford Review Philosophical Review Stanford Law Review UCLA Law Review

27 Biznes i Ekonomia Business Source Complete (BSC)
Business Source Premier (BSP) EconLit EconLit with Full Text Hospitality & Tourism Index (HTI) Hospitality & Tourism Complete (HTC)

28 EconLit uznany indeks z zakresu literatury ekonomicznej
EconLit indeksuje: książki i recenzje książek materiały konferencyjne i referaty dysertacje doktorskie artykuły z czasopism skrypty

29 EconLit with Full Text Baza pełnotekstowa
Ponad 400 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich jest niedostępne w innych bazach Kilkadziesiąt książek pełnotekstowych, w tym The Handbook of World Trade

30 Dziękuję za uwagę Teresa Górecka


Pobierz ppt "EBSCO z prawa i ekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google