Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otocznie i strategia Raport przygotowany we współpracy z firmą 6 grudnia 2010 Organizatorzy Projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otocznie i strategia Raport przygotowany we współpracy z firmą 6 grudnia 2010 Organizatorzy Projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Otocznie i strategia Raport przygotowany we współpracy z firmą 6 grudnia 2010 Organizatorzy Projektu:

2 Informacje o badaniu NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Badanie Small Business DNA zrealizowane zostało przez 4P research mix w współpracy z firmą ICTAS. Celem projektu jest comiesięczny pomiar koniunktury wśród przedstawicieli Small Businessu i identyfikacja najważniejszych problemów z jakimi się borykają METODA CAWI: wywiady realizowane przez Internet (Computer Assisted Web Interviewing) BADANA POPULACJA Losowa próba mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 49 osób z terenu całej Polski Respondenci to osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i zarządzający Przedsiębiorcy zapraszani byli do badania poprzez wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną oraz linki znajdujące się na stronach poświęconych przedsiębiorczości WIELKOŚĆ PRÓBY N=500 CZAS REALIZACJI Październik 2010 Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

3 Czy Pana/Pani zdaniem prowadzenie przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach jest łatwe, czy trudne? Prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach to ciężki kawałek chleba – blisko 80% przedsiębiorców small bizness twierdzi, że jest ono trudne lub bardzo trudne. Jednie niespełna co piąty uważa to z coś łatwego. Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

4 Proszę wskazać trzy najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci w relacji z Firmą: Klienci small buisienss kierują się przede wszystkim ceną, aż 72% przedsiębiorców uważa, że to najważniejsze kryterium dla ich klientów, nieco mniej bo 68% uważa, że najważniejsza dla klientów jest jakość realizacji. Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

5 Proszę powiedzieć, kim są główni konkurenci Firmy: Główna konkurencja dla firm small biznes to firmy polskie działające na rynkach regionalnych – z taką konkurencją ma do czynienia 59% firm, co trzecia firma konkuruje z przedsiębiorstwami ogólnopolskimi, a co czwarta (24%) z szarą strefą. Rzadziej small biznes konkuruje z firmami zagranicznymi – 18% przypadków. Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

6 Proszę określić liczbę głównych konkurentów Firmy. Small biznes działa na rynku wysoce konkurencyjnym – blisko polowa przedsiębiorców rywalizuje z przeszło 10 poważnymi konkurentami, w tym 33% twierdzi, że tych najpoważniejszych konkurentów ma ponad 20. Jedynie co piąta firma rywalizuje z 2-4 poważnymi konkurentami, a 2% działa w komfortowej sytuacji braku konkurencji.

7 Czy Firma posiada dokument opisujący strategię rozwoju na najbliższe lata? 3 lata średni okres jaki obejmuje strategia Small biznes nie przykłada wagi do strategii rozwoju, działając raczej intuicyjnie. Jedynie 12% firm posiada dokument opisujący strategię rozwoju firmy na najbliższe lata.. Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

8 Czy głównym elementem strategii jest atrakcyjna cena? Wprawdzie klienci small biznes jako główne kryterium wyboru uważają cenę, jednak jedynie co piąta firma small biznes twierdzi, że głównym elementem stategii jest atrakcyjna cena. Small Business DNA – otoczenie i strategia – raport ICTAS

9 Jakie znaczenie w działaniach Firmy ma: Przedsiębiorcy small biznes za kluczowe w działaniach swojej firmy uważają optymalizację funkcjonowania firmy na wielu wymiarach - 75% za kluczowe uznało poprawę jakości produktów/uslug, 48% - lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników, 39% obniżanie kosztów i cen, 31% zwiększanie możliwości produkcyjnych. Drugim rodzajem strategii sa działania ekspansywne – wprowadzanie nowych produktów/usług – 53%, ekspansja na nowych rynkach – 30%

10 Michał Berezowski – michal.berezowski@4prm.commichal.berezowski@4prm.com Kontakt


Pobierz ppt "Otocznie i strategia Raport przygotowany we współpracy z firmą 6 grudnia 2010 Organizatorzy Projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google