Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje znakowe ASCII(znak IN VARCHAR2) RETURN INTEGER

Коpie: 1
ASCII(znak IN VARCHAR2) RETURN INTEGER zwraca wartość numeryczną kod ascii znaku CHAR(n Integer)zwraca znak odpowiadający kodowi n CONCAT(tekst1, tekst2)zwraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje znakowe ASCII(znak IN VARCHAR2) RETURN INTEGER"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje znakowe ASCII(znak IN VARCHAR2) RETURN INTEGER
zwraca wartość numeryczną kod ascii znaku CHAR(n Integer) zwraca znak odpowiadający kodowi n CONCAT(tekst1, tekst2) zwraca tekst będący połączeniem tekst1 i tekst2 INITCAP(tekst) Zwraca tekst w, którym pierwsza litera każdego wyrazu jest literą wielką a wszystkie pozostałe małymi INSTR(tekst1, tekst2, pozycja=1, krotność=1) zwraca pozycję znaku n-krotnego wystąpienia łańcucha tekst2 w tekst1. Ujemna wartość pozycja wymusza wyszukiwanie od końca. LENGTH(tekst) zwraca długość łańcucha tekst LOWER(tekst) Zwraca tekst ze wszystkimi małymi literami LPAD(Tekst IN VARCHAR2, dł Integer, dop in IN VARCHAR2) zwraca tekst dopełniony z lewej strony do długości dł znakakiem dopełniającym dop LTRIM(tekst, wzor) zwraca tekst pozbawiony wszystkich wiodących znaków umieszczonych we wzór REPLACE(tekst, podciag1, podciag2) zwraca tekst, w którym wszystkie wystąpienia podciąg1 zostały zastąpione poprzez podciąg2

2 RPAD(Tekst IN VARCHAR2, dł Integer, dop in IN VARCHAR2)
zwraca tekst dopełniony z prawej strony do długości dł znakakiem dopełniającym dop RTRIM(tekst, wzor) zwraca tekst pozbawiony wszystkich znaków znajdujących się na końcu łańcucha, umieszczonych we wzór SUNDEX(tekst) zwraca fonetyczne kodowanie dla tekst SUBSTR(tekst, poz, dł) Zwraca fragment łańcucha tekst od pozycji poz, o długości dł TRANSLATE(tekst, zrodlo, cel) zwraca łańcuch tekstowy tekst, w którym występowania znaków zawartych w łańcuchu zrodlo zostały wymienione na znaki z łańcucha cel zgodnie z pozycją w łańcuchu Upper(tekst) Zwraca łańcuch znakowy tekst w, którym wszystkie znaki są wielkimi literami.

3 Funkcje numeryczne (wybrane)
ABS(n in Number) zwraca wartość bezwzględną CEIL(n in Number) zwraca najmniejszą wartość całkowitą większą lub równą n FLOOR(n I Number) zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą n LOG(n1 number, n2 number) zwraca wartość logarytmu z n2 o podstawie z n1, n1>1, n2>0 LN zwraca wartość logarytmu naturalnego MOD(n1 number, n2, number) zwraca wartość reszty z dzielenia n1/n2 POWER(n number, e number) zwraca wartość n podniesioną do potęgi e ROUND(n1 number, n2 integer) zwraca wartość n1 po zaokrągleniu do n2 miejsc po przecinku SQRT(n) zwraca pierwiastek kwadratowy z n TRUNC(n number, m integer) zwraca n obcięte do m miejsc po przecinku

4 Funkcje związane z datą (wybrane)
ADD_MONTHS(data, m) zwraca date po dodaniu m miesięcy do daty MONTHS_BETWEEN(data1, data2) zwraca ilość miesięcy między datami ROUND(data, maska) zaokrągla datę zgodnie z maską TRUNC(data, maska) obcina date zgodnie z maską Funkcje konwersji (wybrane) TO_CHAR(param data/number, maska) konwersja daty/liczby na tekst TO_DATE(param varchar2/number, maska konwersja tekstu/liczby na datę TO_NUMBER(param varchar2) konwersja tekstu na liczbe

5 Operatory Operator opis ** potęgowanie NOT Logiczna negacja
operator negacji NOT może być łączony z innymi operatorami: IS NOT NULL, NOT LIKE, Not BETWEEN, NOT IN | | łączenie łańcuchów !=, < >, ~=, ^= różne IS NULL LIKE BETWEEN IN czy znajduje się w zestawie AND OR := staje się (operator przypisania)

6 Typy danych (wybrane) DATE BOOLEAN True, False NUMBER
liczby całkowite i rzeczywiste def z podaniem precyzji BINARY_INTEGER liczba całkowita ze znakiem POSITIVE dodatnie całkowite NATURAL nieujemne całkowite SIGNTYPE -1,0,1 DOUBLE PRECISION INTEGER podtyp number PLS_INTEGER całkowite ze znakiem (bardzo szybkie) VARCHAR2 łańcuch znakowe o zmiennej długości CHAR łańcuch znakowe o stałej długości ROWID numer obiektu danych

7 Maski DATY(wybrane) MM numer miesiąca RM rzymski numer mies MON
trzyliterowy skrót nazwy mies. D numer dnia w tygodniu DD numer dnia w miesiącu DDD Numer dnia w roku DY Trzyliterowy skrót nazwy dnia Y, YY, YYY, YYYY rok1,2,3,4 cyfrowy S.C., CC stulecie YEAR rok słownie Q numer kwartału WW numer tygodnia

8

9

10

11

12

13 Migawki --create table tab_kredyt_bgz as select * from tab_kredyt
where nls_upper(bank) like('BG%') create table tab_kredyt_bgz as drop table tab_kredyt_bgz

14 create table tab_osoby(imie Varchar(20), nazwisko varchar(20), pesel varchar(11));
insert into tab_osoby values ('Ewa', 'Kowalska', ' '); insert into tab_osoby values (‘Piotr', ‘Nowak', ' ');

15 --delete select * from tab_kredyt_bgz where nls_upper(bank) not like(‘BG%’) delete --select * where nls_upper(bank) not like('BG%')

16 update tab_kredyt set Klasyfikacja='Normalny' --select * --from tab_kredyt_bgz where nls_upper(Klasyfikacja) not like('N%') set kwota=kwota/10000

17 create or replace function pl(pesel in char)
return char is cyfra number; begin cyfra := to_number(substr(pesel,10,1)); if (cyfra/2)=floor(cyfra/2) then return 'kobieta'; else return 'mężczyzna'; end if; end;


Pobierz ppt "Funkcje znakowe ASCII(znak IN VARCHAR2) RETURN INTEGER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google