Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQL-owskie szlaki górskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQL-owskie szlaki górskie"— Zapis prezentacji:

1 SQL-owskie szlaki górskie
Sztuka łączenia tabel SQL-owskie szlaki górskie

2 Warunki i typy złączeń Istnieją dwa rodzaje warunków złączeń: 1. równościowe– z wykorzystaniem operatora równości 2. nierównościowe– z wykorzystaniem wszystkich pozostałych operatorów, również like, in oraz najczęściej between Dzielimy je na trzy typy złączeń: 1. wewnętrze(zwykłe) – zwracają wiersz tylko wtedy, gdy kolumny w złączeniu spełniają warunek złączenia. WAŻNE: jeżeli wiersz w jednej z kolumn w warunku złączenia posiada wartość NULL, nie zostanie on zwrócony 2. rozszerzone(zewnętrzne) – zwracają wiersz, nawet jeżeli jedna z kolumn warunku zawiera wartość NULL 3. własne – zwracają wiersze złączone w tej samej tabeli

3 Połączenie równościowe
Składnia połączenia SELECT lista atrybutów FROM tabela_1 [alias tabeli] INNER JOIN tabela2 [alias tabeli] ON warunek połączeniowy Przykład: SELECT p.nazwisko, p.placa_pod, e.nazwa FROM pracownicy p INNER JOIN etaty e ON e.nazwa = p.etat

4 Połączenie naturalne Jeśli nazwy atrybutów w warunku połączeniowym są takie same, wówczas połączenie równościowe nosi nazwę połączenia naturalnego (ang. natural join). Składnia: SELECT lista atrybutów FROM tabela_1 NATURAL JOIN tabela_2 SELECT nazwisko, id_zesp, nazwa FROM pracownicy NATURAL JOIN zespoly

5 Połączenie naturalne – operator USING
operator JOIN ... USING () – warunki równości dotyczą tylko atrybutów wymienionych po słowie USING Składnia: SELECT lista_atrybutów FROM relacja_1 JOIN relacja_2 USING (lista_atrybutów) SELECT * FROM PRACOWNICY JOIN ZESPOLY USING ( id_zesp )

6 Połączenie naturalne w ORACLE
Pokaż gdzie pracuje pracownik o nr identyfikacyjnym 100 Zapytanie na jednej tabeli jest niemożliwe, ponieważ dane, których oczekuje klient znajdują się w dwóch tabelach. Trzeba zatem coś z tym zrobić… select p.id_prac, p.nazwisko, z.adres from pracownicy p, zespoly z where p.id_prac=100 and p.id_zesp=z.id_zesp I na tym koniec braków komplikacji…

7 Połączenie naturalne a równościowe - różnice
W wyniku połączenia naturalnego (zarówno NATURAL JOIN jak i JOIN ... USING () atrybut połączeniowy występuje tylko raz. W wyniku połączenia równościowego występują oba atrybuty połączeniowe z obu łączonych relacji Bez powtórzeń kolum: SELECT * FROM pracownicy NATURAL JOIN zespoly Powtórzenie kolumny atrybutu połączenia id_zesp: SELECT * FROM pracownicy JOIN zespoly ON pracownicy.id_zesp = zespoly.id_zesp

8 Połączenia nierównościowe
Połączenia w którym zastosowano inny niż „=” warunek połączeniowy Przykład z wykorzystaniem tzw. kategoriach płacowych: SELECT nazwisko, nazwa, placa_pod, placa_min, placa_max FROM pracownicy JOIN etaty ON placa_pod BETWEEN placa_min AND placa_max

9 Połączenia zewnętrzne(1)
Przy połączeniu wewnętrznym wiersze z obu relacji nie posiadające odpowiedników spełniających warunek połączenia nie są wyświetlane. Połączenie zewnętrzne (ang. outer join) zachowuje wszystkie krotki z wybranej relacji, łącząc je z "wirtualnymi" krotkami z drugiej krotki. "Wirtualne" krotki są wypełnione wartościami pustymi. Operator w składni: ANSI: LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN ... ON | USING () • LEFT – połączenie lewostronne, do wyniku połączenia wewnętrznego obu relacji zostaną dodane te rekordy z relacji z lewej strony operatora, które nie połączyły się z rekordami relacji z prawej strony operatora • RIGHT – połączenie prawostronne, do wyniku połączenia wewnętrznego obu relacji zostaną dodane te rekordy z relacji z prawej strony operatora, które nie połączyły się z rekordami relacji z lewej strony operatora • FULL – połączenie obustronne, wynik połączenia wewnętrznego obu relacji zostanie uzupełniony o rekordy obu relacji, dla których nie został spełniony warunek połączeniowy

10 Połączenia zewnętrzne(2)
LEFT JOIN RIGHTJOIN

11 Teraz już tylko pozostaje na pracowni robić wykorzystać to w praktyce
Zakończenie Teraz już tylko pozostaje na pracowni robić wykorzystać to w praktyce


Pobierz ppt "SQL-owskie szlaki górskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google