Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Paweł Kucharczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Paweł Kucharczyk"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Paweł Kucharczyk
Frame-Relay mgr inż. Paweł Kucharczyk

2 Matreiały „Vademecum Teleinformatyka” - NetWorld,
„Cisco Technologie Telekomunikacyjne” wydawnictwo Mikom, „Akademia Sieci Cisco Drugi Rok Nauki” wydawnictwo Mikom,

3 Sieć z komutacją obwodów
Sieć Frame-Relay bazuje na obwodach wirtualnych (VC - virtual circuit). Wyróżniamy trzy rodzaje obwodów wirtualnych: PVC – Permanent Virtual Circuit SPVC – Soft Permanent Virtual Circuit SVC – Switched Virtual Circuit

4 SPVC SPVC można określić jako PVC z ustawionymi połączeniami punktu końcowego, lecz z dodanymi połączeniami przez sieć, które można poddać korekcie w przypadku awarii. W odróżnieniu od SVC, SPVC nie mogą zostać rozłączone na żądanie któregokolwiek punktu końcowego. Ani PVC ani też SVC nie są uważane za odporne na wstrzymanie działania sieci, tak jak ma to miejsce w przypadku SPVC.

5 DLCI (Data-Link Connection Identifier)
DLCI to wartość numeryczna złożona z 10 bitów (1024 możliwych wartości). Wartości te są przenoszone przez każdy nagłówek Frame Relay. DLCI określa obwód VC, do którego należy ramka i pomaga w zdefiniowaniu ścieżki fizycznej.

6 DLCI (Data-Link Connection Identifier)
Tak więc DLCI to nic innego jak lokalnie istotna wartość liczbowa (mogąca się zmieniać na różnych węzłach w sieci), reprezentująca cały VC z punktu widzenia bieżącego urządzenia. Każde urządzenie przełączające stosuje DLCI, co pomaga podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiedniego fizycznego portu ruchu wychodzącego w zależności od tego, z którego fizycznego portu przychodzącego dotarła do centrali ramka.

7 Tablica przełączania Tablice przełączania Frame Relay mają miejsce na cztery wpisy: dwa dla przychodzącego portu i adresu DLCI i dwa dla adresu i portu wychodzącego. IN_Port IN_DLCI OUT_Port OUT_DLCI P0 100 P1 200

8 LMI (Local Management Interface)
Interfejs zarządzania – protokół LMI powstał w 1990r. z inicjatywy producentów współtworzących Frame Relay Forum. Na przekór swojej nazwie ma on znacznie bardziej globalne niż lokalne znaczenie. LMI wnosi do protokołu FR adresowanie globalne, połączenia grupowe i obwód wirtualny LMI dla komunikatów.

9 Sygnalizacje UNI – User to Network Interface
NNI – Network to Network Interface

10 Kategorie urządzeń DTE (Data Terminal Equipment) programowalne urządzenia dostępowe do sieci Frame Relay WAN spoza jej obrzeża, jak terminale, komputery, routery czy mosty. DCE (Data Circuit – terminating Equipment) – urządzenia międzysieciowe, węzły po stronie sieci Frame Relay WAN, przeznaczone do synchronizacji i przełączania usług między urządzeniami DTE komunikującymi się za sobą przez sieć rozległą. Podstawowymi urządzeniami DCE FR są prawie wyłącznie przełączniki ramek.

11 Wartości umowne w Frame Relay
CIR (Committed Information Rate) jest określany dla każdego obwodu wirtualnego oddzielnie i określa minimalną gwarantowaną przepustowość VC. EIR (Excess Information Rate) oznacza nie gwarantowaną przepływność maksymalną, której nie wolno przekroczyć.

12 Wykrywanie błędów Sieć Frame Relay jest w stanie wykryć błędy na podstawie pola FCS (Frame-Check Sequence). FCS to wartość wyliczana i umieszczana w takiej pozycji w ramce. Urządzenie odbiorcze wylicza wartość na podstawie tego samego algorytmu , którego wynik powinien być identyczny z umieszczaną wartością. Jeżeli wyniki są różne, wówczas zakłada się, że ramka została uszkodzona w ostatnim etapie transmisji. Następnie ramka jest odrzucana bez dalszego przetwarzania, ponieważ zidentyfikowanie pierwotnych danych nie jest możliwe.

13

14 Przykładowa konfiguracja urządzeń Cisco
interface Serial0 description FR to POLPAK-T no ip address encapsulation frame-relay IETF frame-relay lmi-type ansi ! interface Serial0.1 point-to-point description FR subinterface POLPAK-T dlci 99 ip address frame-relay interface-dlci 99


Pobierz ppt "mgr inż. Paweł Kucharczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google