Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie Sieciowe 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie Sieciowe 1."— Zapis prezentacji:

1 Technologie Sieciowe 1

2 Technologie Sieciowe 1 Wykład (30h)
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, prof. Pwr, Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Pokój 114 C3 Materiały: (moodle) Laboratorium (30h) Kurs Cisco Projekt (15h) Semestr V

3 Zaliczenie (1) W czasie wykładu zostaną przeprowadzone dwa testy (w połowie semestru i na ostatnich zajęciach) Będą to testy zamknięte, wielokrotnego wyboru Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność (pytania na początku wykładu) Skala ocen zostanie ustalona po teście adekwatnie do wyników całej grupy Osoby, które uzyskają zaliczenie nie będą mogły pisać kolejnego testu w celu poprawienie oceny na wyższą Osoby, które na teście dostaną ocenę 2.0 będą mogły pisać poprawkę w ustalonym terminie Zaliczenie poprawki umożliwi uzyskanie oceny 3.0 z testu

4 Zaliczenie (2) Ocena pomocnicza z wykładu będzie obliczona według następującego wzoru Wykład = 50%*Test1 + 50%*Test2 Ocena z egzaminu będzie obliczona według następującego wzoru Egzamin = 50%*Wykład + 50%*Lab Aby uzyskać wpis do indeksu wszystkie oceny (Test1, Test2, Lab) musza być pozytywne

5 Program wykładu Wprowadzenie do sieci komputerowych
Techniki komutacji i model ISO/OSI Model TCP/IP Ethernet Media transmisyjne Urządzenia sieci LAN VLAN oraz protokół IP w sieciach LAN Projektowanie sieci LAN Rozległe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Podstawy kryptografii Bezpieczeństwo sieci komputerowych

6 Literatura Materiały Cisco w tym książki
Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Pierwszy Rok Nauki, Mikom Cisco Systems, Akademia Sieci Cisco Drugi Rok Nauki, Mikom czasopismo NetWorld, Vademecum Teleinformatyka Dokumenty RFC, IEEE K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998 K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002 A. Kasprzak, Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, Oficyna Wydawnicza PWr, 1997 R. Breyer, S. Rileyi, Switched, Fast i Gigabit Ethernet, wyd. Helion 1999 W. Stallings, Ochrona danych w sieci i intersieci w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997 R. Wobst, Kryptologia budowa i łamanie zabezpieczeń, RM, Warszawa 2002 Materiały w Internecie


Pobierz ppt "Technologie Sieciowe 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google