Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATECHEZA POKAZOWA W KLASIE I h TECHNIK MECHATRONIK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATECHEZA POKAZOWA W KLASIE I h TECHNIK MECHATRONIK."— Zapis prezentacji:

1 KATECHEZA POKAZOWA W KLASIE I h TECHNIK MECHATRONIK

2 „Oddajemy cześć NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA”.
SERCE serc... „Oddajemy cześć NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA”.

3 Św. Małgorzata Maria Alacoque
Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 VII Od młodości pragnęła poświęcić się Bogu. Mając 24 lata wstąpiła do zakonu sióstr wizytek w miejscowości Paray-le-Monial (Francja).

4 OBJAWIENIA... To właśnie tam, w kaplicy klasztornej, objawił się jej czterokrotnie Pan Jezus. Pierwsze objawienie miało miejsce 27 XII 1673 roku, a ostatnie podczas oktawy Bożego Ciała 16 VI 1675.

5 Kaplica objawień Tak obecnie wygląda kaplica objawień w klasztorze ss. wizytek w Paray-le-Monial. To właśnie tutaj Jezus ukazywał św. Małgorzacie Marii swe serce.

6 Spowiednik Pewnego dnia do kaplicy przyszedł sprawować Mszę św. o. Klaudiusz, młody jezuita. Ujrzawszy go siostra Małgorzata usłyszała w duszy słowa Chrystusa: "Oto ten, którego ci posyłam". Tak w jej życiu pojawił się przewodnik duchowy, który stał się niestrudzonym apostołem nabożeństwa do Serca Jezusowego.

7 Treść objawień Zbawiciel życzył sobie, by czczono Jego SERCE jako symbol nieskończonej miłości BOGA do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję; miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa.

8 Objawienie I "Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia".

9 Objawienie II W czasie drugiego objawienia św . Małgorzata ujrzała Boskie Serce „jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie”. Jezus zażądał: „Przyprowadź do mnie siostry i braci...”

10 Objawienie III Pan mówił o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia "Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - rzekł Jezus. Zażądał, by przyjmowała Komunię św. tak często, jak tylko może, a zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej także modlitwę każdej nocy z czwartku na piątek między godz a

11 Objawienie IV Do najważniejszego z objawień doszło 19 VI 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

12 Zaczęły od siebie... W 1685 r. nowicjuszki w klasztorze w Paray zbudowały ołtarz, w którym ustawiły obraz Serca Jezusa. Św. Małgorzata Maria i jej podopieczne poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusa.

13 Cudownie zachowane ciało
Siostra Małgorzata zmarła w opinii świętości 17 X 1690r. Cudownie zachowane ciało spoczywa w kryształowej trumnie w kaplicy sióstr wizytek, w której mały miejsce objawienia Serca Jezusowego.

14 Święta... 18 IX Beatyfikacja siostry Małgorzaty Marii przez papieża Piusa IX. 13 V Kanonizacja powiernicy Serca Bożego przez papieża Benedykta XV.

15 Nasza odpowiedź Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemniania się również miłością - napisał ponad sto lat temu papież Leon XIII w encyklice Annum sacrum.           Jak możemy tę miłość odwzajemnić???

16 Jan Paweł II o NSPJ Podczas mojej pielgrzymki do grobu św. Małgorzaty Marii w 1986 roku prosiłem, aby w tym duchu, który ona zapoczątkowała w Kościele oddawano wytrwale kult Najświętszemu Sercu. Ponieważ przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania.

17 Św. Józef Sebastian Pelczar
Św. bp Sebastian Pelczar ( ) – patron naszej diecezji, był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był też biskupem w Przemyślu. Uczynił wiele dla upowszechnienia kultu Serca Jezusowego w rodzinach. Założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanki), rozwijające działalność charytatywną i wychowawczą.

18 Przebity bok... J 19,34 Rana pozostała szeroko otwarta, co oznacza, że zadano ją już po śmierci. Jak daleko sięgnęło ostrze? Zgodnie z najpoważniejszą z wysuwanych hipotez broń, która przebiła prawy bok, przeszyła opłucną, osierdzie oraz prawy przedsionek serca. Gdyby ostrze ugodziło w lewy bok, wypływ krwi byłby niewielki lub nie byłoby go wcale, jako że komora sercowa z tej strony jest na ogół pusta. Dlaczego nie lewy bok? Ranę musiał zadać wyćwiczony w walce żołnierz. Do elementarnych praw wojskowej szermierki należało, iż osłaniającego tarczą lewy bok przeciwnika, najłatwiej było dosięgnąć atakując go z prawej strony. Doświadczony żołnierz wykonywał taki cios niemal automatycznie.

19 Arcybractwo... Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX. We Francji powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria. Jako duchowa córka św. Franciszka Salezego, intuicyjnie wyczuła, że właśnie “nabożeństwo do Najświętszego Serca może posłużyć za podstawę duchowości dostępnej dla wszystkich. Każdy według swojego «stanu i zawodu mógłby żyć tym nabożeństwem w duchu pokuty i wynagrodzenia dla większej chwały Bożej, spełniając obowiązki swojego stanu”.

20 Pieśń Twemu Sercu cześć składamy, O Jezu nasz o Jezu, Twej litości przyzywamy, O Zbawicielu Drogi! Chwała niech będzie zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu.

21

22 JP II


Pobierz ppt "KATECHEZA POKAZOWA W KLASIE I h TECHNIK MECHATRONIK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google