Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Nazwa szkoły: Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie Miejskie Gimnazjum im. St. Dulewicza w Darłowie ID grupy: ID grupy:98/57_mf_g1 Kompetencja: Kompetencja: Matematyka i fizyka Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2009/2010

3 G ę sto ść Gęstość (masa właściwa )– jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. Gęstość (masa właściwa )– jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości.

4 Wzór na g ę sto ść W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi: W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji wynosi:

5 Archimedes Archimedes z Syrakuz ok. 287-212 p.n.e.) – grecki filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II. Archimedes z Syrakuz ok. 287-212 p.n.e.) – grecki filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II.

6 Prawo Archimedesa Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało. Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.

7 Blaise Pascal Urodzony w 1623 r. Urodzony w 1623 r. Francuski matematyk, pisarz, filozof i fizyk. Francuski matematyk, pisarz, filozof i fizyk. Zmarł w 1662 r. w Paryżu. Zmarł w 1662 r. w Paryżu.

8 Wyznaczanie g ę sto ś ci ciał stałych i cieczy Teoretyczne wyznaczanie ciała stałego nie powinno przedstawiać żadnego problemu. Należy znać masę ciała i jego objętość, a następnie do obliczenia skorzystać ze wzoru gęstości podanego wcześniej ( ) Masę wyznaczamy dość dokładnie na wadze lub za pomącą siłomierza. Dla regularnych brył, takich jak sześcian, kula czy walec, objętość równie łatwo jest wyznaczyć geometrycznie, dokonując niezbędnych pomiarów linijką i suwmiarką. Nie możemy jednak tak postąpić, gdy ciało ma nieregularny kształt.

9 Wyznaczanie g ę sto ś ci ciała stałego. Ciałostale Masa [g] Masa (średnia) [g] Wymiary klocka [cm] Wymiary(średnia) [cm] [cm]Objętość[Gęstość [ ] Klocek 1 11131212 2,32,42,4 2,4 13,50,889 4,14,34,2 4,2 1,31,41,51,4 Klocek221212221 4,24,244,1 13,81,522 2,52,52,32,4 1,51,51,31,4 Klocek319202020 4,24,23,94,1 15,381,300 2.42.52,52,5 1,51,51,41,5 Klocek 4 18181818 4,24,34,24,2 14,111,276 2,42,32.42,4 1.41.51.31,4 Ciało o nieregularnym o nieregularnymkształcie4545,0545,0545,03----202,252

10 Nasza praca

11 Wnioski Na podstawie otrzymanych wyników gęstości stwierdziliśmy,że : Klocek 1 to drewno Klocek 2 to bakelit Klocek 3 to celuloid Ciało nieregularne (kamień) krzem

12 Wyznaczanie g ę sto ś ci ciała stałego z Prawa Archimedesa Do doświadczenia użyliśmy siłomierza Do doświadczenia użyliśmy siłomierza oraz naczynia z cieczą o znanej gęstości (woda).

13 Tabela Ciało stałe Ciało stałe F [N] w powietrzu powietrzu F [N] wwodzie 11,81,5 20,50,4

14 Wzory, obliczenia

15 Wnioski Do doświadczenia użyliśmy klocka stalowego o znanej gęstości, która wynosi 7500-7900. Na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy wynik 6000 z czego wnioskujemy że nasze przyrządy miały małą dokładność (siłomierze). Do doświadczenia użyliśmy klocka stalowego o znanej gęstości, która wynosi 7500-7900. Na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy wynik 6000 z czego wnioskujemy że nasze przyrządy miały małą dokładność (siłomierze).

16 Wzory, obliczenia

17 Wnioski Do doświadczenia użyliśmy klocka szklanego o znanej gęstości, która wynosi 2600-5900. Na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy zadawalający wynik, który wynosi 5000.

18 G ę sto ść przestrzeni kosmicznej

19 Encyklopedia fizyki Encyklopedia fizyki Obecnie (dane z 2007 roku) gęstość materii we wszechświecie wynosi Droga Mleczna wynosi 0,1 neutralnego atomu wodoru na Znormalizowany wynik to 1 atom na

20 Przestrze ń mi ę dzygwiezdna Przestrzeń międzygwiezdna wypełniona jest bardzo rozrzedzonym gazem i pyłem kosmicznym. Istnieją jednak wielkie obszary, Przestrzeń międzygwiezdna wypełniona jest bardzo rozrzedzonym gazem i pyłem kosmicznym. Istnieją jednak wielkie obszary, Chmury galaktyczne lub mgławice, w których temperatury są bardzo niskie, a materia bardziej zagęszczona. Chmury galaktyczne lub mgławice, w których temperatury są bardzo niskie, a materia bardziej zagęszczona.

21 Czarna dziura. Obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni. Czarne dziury to podstawowe składniki bardziej złożonych obiektów astronomicznych, takich jak niektóre rentgenowskie układy podwójne, rozbłyski gamma oraz aktywne galaktyki.

22 Czarna dziura


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google