Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum Publiczne im. Ireny Sendler w Lamkach ID grupy: 98/45_mf_g1 Kompetencja: Matematyczno - fizyczna Temat projektowy: „Soczewki” Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 CELE: Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji, doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów, rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie, wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji. W zakresie rozwinięcia umiejętności pracy w grupach: układania harmonogramów działań; planowania i rozliczania wspólnych działań; przekonywania członków grupy do proponowanych rozwiązań w celu wspólnej realizacji planowanych działań, przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenia sobie z nimi.

4 Soczewka – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny ). Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca.

5 ZASTOSOWANIE SOCZEWEK
LUPA-Lupa to soczewka o stosunkowo krótkiej ogniskowej. Jest ona najprostszym przyrządem optycznym. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej. Lupa powiększa kąt widzenia przedmiotu, oglądany obiekt powinien znajdować się blisko lupy. Oglądany obraz jest obrazem pozornym, powiększonym i nie odwróconym. Lupa.jpg

6 Kolorowanka-aparat-fotograficzny
APARAT FOTOGRAFICZNY Obiektyw – zasadnicza część aparatu – jest dołączony do światłoszczelnej obudowy. Obiektyw współczesnego aparatu fotograficznego składa się z kilku soczewek, których łączne działanie jest takie, jak soczewki skupiającej. Za pomocą obiektywu na światłoczułej błonie otrzymujemy zwykle obrazy odwrócone i pomniejszone. kolorowanka‑aparat‑fotograficzn ‑ilustracja‑czerwon

7 MIKROSKOP Mikroskop jest to przyrząd optyczny służący do uzyskiwania silnie powiększonych obrazów małych przedmiotów niedostrzegalnych gołym okiem. *Mikroskop wykorzystano do obserwacji podziału chromosomów w jądrze komórkowym. W roku 1910 Thomas Hunt Morgan udowodnił, że chromosomy są nośnikami genów dając początek genetyce

8 RODZAJE SOCZEWEK soczewka sferyczna, soczewka cylindryczna
przynajmniej jedna powierzchnia jest wycinkiem sfery. Każda z powierzchni takiej soczewki może być wypukła, wklęsła lub płaska i stąd mówi się o soczewkach dwuwypukłych, płasko-wklęsłych itd. soczewka cylindryczna soczewki będące wycinkiem walca (np. jako lupy w termometrach oraz do czytania, szkła korygujące wady wzroku), Szczególnym rodzajem soczewki jest soczewka Fresnela.

9 Soczewka Fresnela (soczewka schodkowa, soczewka pierścieniowa) - skonstruowana w 1822 przez Augustina Jeana Fresnela soczewka składająca się z koncentrycznych pierścieni będących pocienionymi fragmentami soczewki. Często zbudowana jest z dwóch warstw – rozpraszającego kolimatora i skupiającego kolektora. Stosowana jest w reflektorach i latarniach morskich, reflektorach samochodowych, rzutnikach pism oraz w sygnalizatorach kolejowych. W dużych reflektorach czasem zewnętrzne pierścienie wykonuje się jako pierścienie odbijające Soczewka starego reflektora latarni morskiej Stilo w muzeum w latarni Rozewie

10 Dla większości materiałów n > 1, więc taka soczewka będzie miała dodatnią ogniskową i będzie soczewką skupiającą. Im większy współczynnik załamania i mniejszy promień krzywizny, tym krótsza będzie ogniskowa soczewki. Analogicznie, soczewka wklęsło-wklęsła będzie soczewką rozpraszającą.

11 Odwrotność ogniskowej nazywa się zdolnością zbierającą soczewki i jest mierzona w dioptriach.
Wymiarem dioptrii jest odwrotność metra        Dodatnie liczby określają soczewki skupiające, a ujemne – soczewki rozpraszające. Najczęściej używana jest w okulistyce do określenia zdolności zbierającej soczewek w okularach.

12 JAK POWSTAJE OBRAZ ??? CECHY OBRAZU: RZECZYWISTY LUB POZORNY
ODWRÓCONY LUB PROSTY POMNIEJSZONY, POWIĘKSZONY LUB TEJ SAMEJ WIELKOŚCI

13 Podstawową funkcją soczewek jest symetryczne względem osi skupianie lub rozpraszanie światła. Stąd każda soczewka posiada oś optyczną i punkt, w którym skupia się wiązka równoległa do osi optycznej, zwany ogniskiem soczewki. Odległość ogniska od środka optycznego soczewki nazywa się jej ogniskową. Ogniskową można określić zarówno dla soczewek i ich układów, jak i dla zwierciadeł.

14 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA Załamanie światła – jest zmianą kierunku rozchodzenia się fali świetlnej rozprzestrzeniającej się w ośrodku optycznie niejednorodnym. Promień świetlny przechodząc z ośrodka 1 do 2 zmienia prędkość fali, a co za tym idzie także jej długość. Dla płaskiej, nieskończonej granicy z różnych, jednorodnych, izotropowych (wykonujący we wszystkich kierunkach jednakowe właściwości fizyczne) i nie pochłaniających ośrodków, kierunek rozchodzenia się fali załamanej jest określony prawami odbicia i załamania. nicprostszego.wordpress.com

15 ZWIERCIADŁA Zwierciadło płaskie (Z) wytwarza zawsze obraz pozorny, prosty i takiej samej wielkości. Konstrukcję tego obrazu przedstawiono na rysunku:

16 DOŚWIADCZENIE NR 4 „LUPA”
POTRZEBNE PRZEDMIOTY: Soczewka skupiająca Wybrany przez siebie przedmiot KOLEJNE CZYNNOŚCI: Umieszczamy oko blisko soczewki skupiającej, a przedmiot po drugiej stronie w odległości takiej, aby obraz powstał w odległości dobrego widzenia. WNIOSEK: Oko widzi obraz pozorny, prosty i powiększony aglądanego przedmiotu. W obserwacjach tego rodzaju soczewka skupiająca nazywana jest lupą!!!

17 DOŚWIADCZENIE NR 5 CEL: Wyznaczanie ognisk soczewki skupiającej.
POTRZEBNE PRZEDMIOTY: Soczewka skupiająca Laser z jednobarwną wiązką światła WYKONANIE: Oświetlamy soczewkę z lewej strony jednobarwną wiązką światła, skierowaną równolegle do osi optycznej. Zaznaczamy po prawej stronie położenie punktu skupienia F1 i mierzymy odległość ogniskową f. Powtarzamy doświadczenie, lecz tym razem oświetlamy soczewkę z prawej strony i zaznaczamy punkt skupienia (ognisko). F2 po lewej stronie. Mierzymy odległość f i obliczamy średnią z obu pomiarów, przyjmując, że jest to ogniskowa naszej soczewki.

18 Z LASEREM ZAWSZE BYŁO DUŻO ŚMIECHU !!!
POMIARY: Pomiar 1- Kinga: f=8,5cm f=9cm Pomiar 2- Patrycja: Pomiar 3- Kinga i Patrycja Obliczenia: 8, ,5+9+8,5= 52,5 52,5:6=8,75 Średnia pomiarów wynosi 8,75 cm. Z LASEREM ZAWSZE BYŁO DUŻO ŚMIECHU !!!

19

20

21


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google