Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
ID grupy: B5 Lokalizacja: Instytut Matematyki Uniwersytet w Białymstoku Opiekun: Marcin Makowski Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Dostałem wypłatę Semestr/rok szkolny: VI/

3 Prawo a praca młodocianych

4 Praca młodzieży Młodocianym jest osoba w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18.

5 Kodeks pracy Kodeks pracy reguluje zatrudnienie nieletnich w pracach sezonowych i dorywczych.

6 Rodzaje umów Umowy o prace mogą być zawierane na: czas określony,
na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny.

7 Umowa o prace powinna określać:
rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania termin rozpoczęcia pracy i wymiar czasu pracy wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy

8 Zasady zatrudniania Osoba przyjmowana do pracy sezonowej powinna mieć ukończone 16 lat. Pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien natomiast dopilnować, aby pracownik przedstawił świadectwo wydane przez upoważnionego lekarza, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu pracownika.

9 Czas pracy Czas pracy osoby w wieku 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę ,a osoby które ukończyły 16 lat mogą pracować 8 godzin na dobę. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.

10 Prace dopuszczalne i wzbronione
Istnieje wykaz prac wzbronionych młodocianym określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 200, poz z póź. zm.). Dopuszczalne jest ręczne dźwiganie i przenoszenie na odległość powyżej 25m, do 4 razy na godzinę o masie: - przy pracy dorywczej 14 kg dla dziewcząt i kg dla chłopców - przy powtarzalnym obciążeniu 8 kg dla n dziewcząt i 12 kg dla chłopców

11 Dokumenty aplikacyjne – czyli jak pisać CV i list motywacyjny

12 Curriculum Vitae CV od łacińskiego Curriculum Vitae, co oznacza “przebieg życia” – należy rozumieć ów skrót jako życiorys zawodowy. Pamiętaj: Życiorys to twoja wizytówka: zostawiasz ją w zakładzie pracy, wysyłasz w odpowiedzi na ofertę, dajesz znajomym, którzy wspomagają cię w poszukiwaniu pracy. Zatem wygląd Twojego CV świadczy wydatnie o jego autorze, należy zatem pamiętać o kilku podstawowych wymogach:

13 1. Forma Forma : na białym papierze, na jednej stronie, pisany na komputerze (chyba, że pracodawca wyraźnie zażyczy sobie odręcznie napisanego życiorysu), czytelny, staranny

14 2. Treść Treść: powinien zawierać najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego, powinien zawierać oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, powinien być napisany krótko i konkretnie, bo potencjalny pracodawca poświeci na jego przejrzenie nie więcej niż 40 sekund, aby zorientować się, czy spełniasz stawiane wymagania. Nie dyskwalifikuj się więc pisaniem epopei. Życiorys to tylko przynęta szczegółami będziesz przekonywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. powinien potwierdzać Twoja fachowość Nie wolno!: kłamać, opisywać historii swojego życia, zakładać że czytający domyśli się o co ci chodzi.

15 CV musi zawierać takie informacje jak:

16 DANE PERSONALNE Imię i nazwisko Adres zamieszkania
Telefon (często to jedyna droga kontaktu z autorem CV) Data urodzenia Stan cywilny W przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej

17 WYKSZTAŁCENIE Umieszczamy pełne daty ukończenia szkoły, pełną nazwę szkoły, wydziału, zawód i uzyskana specjalność. Uwaga!: stosujemy odwrotny porządek chronologiczny, tzn. zaczynamy od ostatnio ukończonej szkoły i cofamy się do początku swojej edukacji, nie umieszczamy informacji o ukończonej szkole podstawowej i gimnazjalnej (chyba, że mamy tylko wykształcenie podstawowe bądź gimnazjalne). Np. 1971 – 1974 Policealne Studium Informatyki Użytkowej w Kolnie, technik informatyk 1966 – 1971 Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Kolnie, technik ekonomista- specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstwem

18 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Umieszczamy informacje o udokumentowanej praktyce zawodowej. Jeżeli brakuje Ci doświadczeń wynikających z pracy, można umieścić w tym punkcie: informacje o przebytych praktykach zawodowych lub stażach; o odbytych wolontariatach; o pracach społecznych. Umieszczamy pełne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy; podajemy pełną nazwę firmy lub instytucji; stanowisko lub pełnioną funkcję oraz zakres najważniejszych wykonywanych obowiązków. Uwaga!: tu również stosujemy odwrotny porządek chronologiczny, czyli na pierwszym miejscu umieszczamy ostatnią pracę, następnie poprzednia i kolejno dochodzimy do pierwszej pracy. Opisując poprzednie prace, zwracaj uwagę by na pierwszy plan wysunąć, to co wiąże się z pracą o którą się staramy. Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Np. – referent w Urzędzie Miasta w Kolnie. Opis najważniejszych obowiązków, osiągnięć na tym stanowisku. – referent w Urzędzie Skarbowym w Kolnie, prace archiwistyczno-porządkowe, obsługa klienta.

19 UMIEJĘTNOŚCI Umieszczamy wszystkie umiejętności zawodowe, jakie posiadamy: znajomość języków obcych; obsługa komputera (wskazujemy konkretne programy); umiejętność obsługi urządzeń biurowych (wskazujemy konkretne urządzenia); prawo jazdy (zaznaczamy okres posiadania, jeżeli jest długi); specjalne kwalifikacje lub uprawnienia (np.: SEP, książeczka zdrowia, minimum sanitarne, obsługa wózków widłowych); szybkie pisanie na klawiaturze komputera lub maszynopisanie

20 ZAINTERESOWANIA Punkt ten jest ważny, gdyż prezentuje charakter i osobowość kandydata. Wpisujemy swoje rzeczywiste zainteresowania – pracodawca ma możliwość zweryfikowania prawdziwości podanego przez Ciebie hobby!

21 Zgoda na przetworzenie danych osobowych
Jest konieczna – każdy pracodawca lub agencja zatrudnienia gromadząca informacje o kandydatach do pracy ma nałożony przez prawo obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby składającej dokumenty aplikacyjne. Zatem umieszczamy następująca formułkę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dn )”

22 EUROPEJSKI SCHEMAT CV:

23

24

25

26

27 PRZYKŁADOWE CV PANA KOWALSKIEGO:

28

29

30 Gdzie i jak szukać pracy?

31 Sposoby poszukiwania pracy dla nieletnich
Przez znajomych Poprzez ogłoszenia prasowe Przez Internet Z radia, telewizji itp. Za pośrednictwem urzędu pracy Przez Agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego Poprzez praktyki, staże, wolontariat Przez ogłoszenia w witrynach sklepowych, barach, restauracjach Na Targach Pracy

32 Początek szukania pracy
Aby uzyskać odpowiadającą nam pracę musimy najpierw: określić co chcemy robić napisać CV dowiedzieć się czegoś na temat danej pracy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

33 Najczęstsze prace dla nieletnich
Roznoszenie ulotek Zbiory owoców Konsultantka kosmetyczna Handel obnośny Pomoc kuchenna Opieka nad zwierzętami Rozklejanie plakatów Hostessa Dostawca pizzy Praca w McDonald’s

34 Jak odnieść sukces? -autoprezentacja

35 Autoprezentacja – sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne przedstawia swoją osobę.

36 CEL Głównym celem autoprezentacji jest spowodowanie, by inni postrzegali nas w pozytywny sposób. Jeżeli wywrzemy na ludziach pozytywne wrażenie w czasie pierwszego spotkania, to wydamy im się na pewno bardziej kompetentni i atrakcyjni, i tym samym zwiększą się nasze szanse, że pozytywnie odniosą się do naszych starań o pracę.

37 Zasady dobrej autoprezentacji
1. Należy odpowiednio przygotować się do autoprezentacji: a) ułożyć plan swojej wypowiedzi b) mówić wyraźnie i używać prostego, zrozumiałego słownictwa. c) mówić o swoich zaletach i dobrych stronach, a o porażkach staraj się nie wspominać. 2. Trzeba zwrócić uwagę na schludny i odpowiedni strój, w którym chcesz dokonać prezentacji. 3. Zrób dobre pierwsze wrażenie. Uśmiech to podstawa. Bądź stanowczy i pewny siebie, ale nie bądź przemądrzały. 4. Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą. 5. Jeżeli jesteś kobietą ogranicz się co do ilości biżuterii i wylanych perfum. 6. NAJWAŻNIEJSZE! Na rozmowę kwalifikacyjną nie wolno się spóźnić.

38 Komunikacja niewerbalna
Ważnym elementem autoprezentacji jest komunikacja niewerbalna, czyli zamierzone i niezamierzone, pozasłowne przekazywanie informacji (mowa naszego ciała). Może ona być naszym sprzymierzeńcem, bądź przeciwnikiem. Cechą komunikacji niewerbalnej jest to, że zachodzi często na poziomie podświadomości i przekazuje nasze emocje, nad którą często nie kontrolujemy. Komunikacja niewerbalna wspomaga komunikację werbalną poprzez dodanie jej wyrazistości i czytelności. Funkcjonuje jako samodzielny środek przekazu.

39

40 Przykłady gestów w komunikacji niewerbalnej

41 Zachowanie dystansu

42 Agresywność

43 Samokontrola i brak zaufania

44 Stanowczość

45 Szczerość

46 Pewność siebie

47 Zmieszanie

48 Znudzenie

49 Wątpliwość

50 Włochy – przysięgam

51 Cały świat – świetnie Japonia – mężczyzna, pięć

52 Cały świat – żartobliwa obraza Portugalia – nie mam pieniędzy

53 Dziękujemy za Uwagę


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google