Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XML. Pierwszy dokument XML Witaj świecie! Elementy i atrybuty niezwykle oryginalny Witaj świecie! Druga możliwość: Witaj świecie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XML. Pierwszy dokument XML Witaj świecie! Elementy i atrybuty niezwykle oryginalny Witaj świecie! Druga możliwość: Witaj świecie!"— Zapis prezentacji:

1 XML

2 Pierwszy dokument XML Witaj świecie!

3 Elementy i atrybuty niezwykle oryginalny Witaj świecie! Druga możliwość: Witaj świecie!

4 XML – zasady składni W XML-u wartości atrybutów należy ujmować w cudzysłów. Programy odczytujące dokumenty XML (parsery) nie muszą znać ich struktury. W związku z tym składnia dokumentów XML musi być bardziej precyzyjna, niż składnia HTML. W XML-u rozróżniana jest wielkość liter

5 XML – zasady składni W XML-u każdy niepusty element musi składać się z pary otwierającej i zamykającej. Jeśli element nie zawiera żadnej zawartości, można zastosować element otwierający i występujący bezpośrednio za nim zamykający, np.: lub krótszy zapis z użyciem elementu pustego:

6 Sekcje CDATA Pozwalają włączyć do dokumentu tekst, który ma być zignorowany przez parser. Jedyne, co parser ma prawo z sekcją CDATA zrobić, to przekazać jej zawartość. Mogą one więc zawierać nawiasy kątowe i znaki ampersand, które w zwykłej zawartości tekstowej są niedozwolone: sekcja cdata.]]> Jak widać powyżej, sekcję taką rozpoczyna ciąg. Ten ostatni jest jedyną niedozwoloną zawartością sekcji. Kiedy parser ją spotka, będzie myślał, że to koniec sekcji CDATA.

7 Instrukcje przetwarzania Są pokrewne sekcjom CDATA, ale lepiej nadają się do przemycania w dokumentach XML np. skryptów. Funkcjonalność instrukcji przetwarzania jest tym większa, że pozwalają one na identyfikację swojej zawartości, po prostu poprzez nazwę. Nazwa ta występuje na samym początku, po znakach <? i funkcjonuje dokładnie tak samo, jak nazwa każdego elementu. przykład."); ?> Instrukcja przetwarzania kończy się ciągiem ?>.

8 Komentarze Pozwalają na dodanie uwag widocznych (zwykle) tylko w czasie edycji dokumentu. Przykład: komentarza --> Komentarz rozpoczyna ciąg <!-- a kończy -->. Może on zawierać zarówno nawiasy kątowe, jak i znaki ampersand.

9 Przykładowy dokument Paweł Stroiński pawel@pabloware.w.pl http://www.pabloware.w.pl/ Jan Kowalski webmaster@kowalski.net http://www.kowalski.net

10 Przykład

11 Kodowanie - Unicode Oprócz Unikodu można stosować standardy jednobajtowe. (dla języka polskiego: ISO-8859-2) Jest to zdecydowanie najbardziej uniwersalna norma. Unicode Żeby zapewnić łatwiejsze wykorzystywanie Unikodu, jego autorzy określili kilka sposobów zapisywania znaków. Są to: UTF-16, UTF-8 UTF-7. Wszystkie one używają oczywiście tej samej tablicy i mają te same możliwości, cała różnica polega na innym sposobie zapisu. Największą przenośność zapewni twoim dokumentom właśnie Unicode. Każdy parser powinien go obsługiwać. Nie masz tej gwarancji co do standardów jednobajtowych.

12 Kodowanie - deklaracja Domyślny standard w XML-u to UTF-8. Jeśli taki stosujemy, nie ma potrzeby w deklaracji umieszczać informacji o kodowaniu. Podobnie jest w przypadku UTF-16 Jeśli korzystamy z jednobajtowych standardów, deklaracja jest niezbędna.

13 Język XSL (który sam jest aplikacją XML) pozwala przekształcać dane XML na podstawie czegoś w rodzaju szablonu. Korzystając z tego narzędzia można dane przegrupowywać i wybierać. Można je także przygotować do wizualnego przeglądania. Przekształcanie i oglądanie danych XML

14 Na standard XSL składa się język samych przekształceń (XSLT) i język opisu graficznego (obiekty formatujące FO). Opis graficzny XSL nie jest przez żadną z powszechnie używanych przeglądarek internetowych obsługiwany, do prezentacji danych używa się HTML-a, lub XHTML-a. Idea xsl opiera się na automatycznym poumieszczaniu danych pobranych z dokumentu XML, w wynikowym pliku HTML. Plik HTML służy do prezentacji wybranych w trakcie przekształceń XSLT danych. Ta technika nadaje się do prezentowania danych w Internecie. Z jednej strony umożliwiamy programom pobranie samych danych, z drugiej serwujemy czytelnikowi ładnie graficznie przygotowane dane. Dane te mogą służyć do interakcji z użytkownikiem (cały czas możemy mieć do nich dostęp) Arkusze XSLT i XSL

15 Style CSS a XML Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) mogą być wykorzystywane także razem z XML-em. Przykład: Zaawansowane aspekty optymalizacji pracy W tym rozdziale postaram się opisać, jak podłączyć mysz do portu klawiatury

16 Style CSS a XML - cd Arkusz CSS zawierający zbiory reguł dla trzech elementów dokumentu: dokument { font-family: sans-serif; } h { display: block; font-size: 16pt; font-weight: bold; padding: 10px; } par { display: block; font-size: 10pt; padding: 10px; }

17 Style CSS a XML - cd

18 Arkusze XSL

19 Przykład – sformatowanie poniższego dokumentu z użyciem xslt Tomasz Jerzy Jan Kowalski 1980-03-05 Tarnobrzeg Krystyna Anna Dorota Nowak 1972-02-07 Rzeszów

20 Przykład (gotowy) Imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia

21 Przykład - omówienie Definicja arkusza Określenie typu wyniku (html)

22 Przykład - omówienie Główny węzeł - oznaczany w XSLT "/". Informujemy procesor XSLT, że będziemy dokonywali transformacji tego dokumentu: xsl:apply-templates

23 Przykład - omówienie Główny element stworzy tabelę (szkielet, gdzie będziemy wpisywali dane). Imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia

24 Przykład - omówienie Dalszą transformacją jest wydobycie z elementów:,, oraz.


Pobierz ppt "XML. Pierwszy dokument XML Witaj świecie! Elementy i atrybuty niezwykle oryginalny Witaj świecie! Druga możliwość: Witaj świecie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google