Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego święta Wielkanocne są ruchome ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego święta Wielkanocne są ruchome ?"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego święta Wielkanocne są ruchome ?

2 Jak obliczyć datę Wielkanocy:
Pismo Święte podaje, że śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu przygotowania do Paschy (piątek) Decyzją soboru Nicejskiego, data Wielkanocy ma wypadać w pierwszą niedzielę po wiosennej (paschalnej) pełni Księżyca. Problemem jest tu zarówno dokładne ustalenie daty równonocy, jak i daty pełni.

3 Długość roku W kalendarzu Juliańskim dodawano dzień przestępny co 4 lata, więc średnia długość roku kalendarzowego wynosiła dni Prawdziwa długość roku to Różnica się kumuluje powodując stopniowe przesuwanie się pór roku względem kalendarza Juliańskiego (przybywa tydzień na 1000 lat) Obecnie różnica ta wynosi około 2 tygodni Za kilka tysięcy lat 1 stycznia w kalendarzu Juliańskim wypadnie w lecie....

4 Co to jest równonoc: Równonoc następuje gdy Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem ziemskim

5

6 Długość roku Dzięki obserwacjom astronomicznym (np.: Beda Czcigodny ) zauważono dryf daty równonocy który osiągnął już wielkość kilku dni w stosunku do daty 21 III i rozpoczęto prace nad reformą kalendarza Niestety reforma doszła do skutku dopiero za czasów papieża Grzegorza XIII

7 Długość roku Do roku 1582 różnica wynosiła już około 10 dni
Aby to naprawić papież Grzegorz XIII wydał bullę nakazującą jednorazowe pominięcie 10 dni w kalendarzu, tak aby po 4 X następował 15 X, co pozwalało przywrócić datę równonocy na 21 III Wprowadzono także nowy kalendarz (gregoriański) którego twórcą był Aloysius Lilius ( )

8 Kalendarz gregoriański
Lata, których numer dzieli się przez 4 są przestępne (oraz wprowadzono dodatkowy dzień 29 II) Lata, których numer dzieli się przez 100 nie są przestępne (np.:1700, 1800, 1900) za wyjątkiem lat podzielnych przez 400 (np.: 1600, 2000) które są przestępne Kalendarz ten jest znacznie dokładniejszy od kalendarza Juliańskiego (rok kalendarzowy trwa dni, a dryf równonocy to tylko 1dzień na 2000 lat) Postanowiono, że przez „równonoc” będzie się rozumieć w kalendarzu datę 21 III, a nie rzeczywisty moment równonocy, przypadający w różne dni w zależności, czy rok jest przestępny czy nie.

9 Problem pełni paschalnej
Pełnię paschalną -14 dzień miesiąca nisan w kalendarzu księżycowym używanym przez Żydów. Początek miesiąca ogłasza się na podstawie obserwacji pojawienia się rąbka Księżyca (1-2 dni po nowiu) na wieczornym niebie Jerozolimy Wykorzystanie obserwacji Księżyca i Słońca do rachuby czasu przez Żydów wynika ze Starego Testamentu (Księga Rodzaju 1,14: A potem Bóg rzekł: „Niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata (...)” ) Chrześcijanie postanowili uniezależnić się od obserwacji. Ustalono, że „pełnia” będzie obliczana na podstawie średniej długości miesiąca synodycznego ( doby), a nie na podstawie obserwacji zależnych od pogody miejsca obserwacji itp.. Dzięki temu wszyscy mogą świętować tego samego dnia

10 Miesiąc synodyczy: od pełni do pełni

11 Kiedy może wypaść Wielkanoc?
od 22 III do 25 IV Histogram dat Wielkanocy w XX wieku Na podstawie materiałów historycznych oraz astronomicznych datę ukrzyżowania Chrystusa określa się obecnie na: 7 IV 30 roku n.e. lub 3 IV 22 roku n.e.

12 Jak obliczyć datę Wielkanocy?
  Niech L oznacza numer roku Przyjmijmy także oznaczenia:  -   Nawias kwadratowy: [*] oznacza branie części całkowitej danej liczby, czyli największej liczby całkowitej, ale niewiększej od danej, np. [4,8] = 4. - Procent: % oznacza dzielenie modulo, a więc resztę z dzielenia lewego elementu przez prawy, np 8%5 = 3. Liczymy kolejno następujące wyrażenia: Wielkanoc danego roku przypada na dzień DZ: I jeśli wartość wyrażenia MI: wynosi 3 to będzie to marzec, w przeciwnym razie kwiecień

13 Metoda Meeusa ,Jonesa, Butchera (dla kalendarza gregoriańskiego)
Wybieramy dowolny rok. Dzielimy liczbę roku na 19 i wyznaczamy resztę a. Dzielimy liczbę roku przez 100, wynik zaokrąglamy w dół (odcinamy część ułamkową) i otrzymujemy cyfrę b. Dzielimy liczbę roku przez 100 i otrzymujemy resztę c. Dzielimy b przez 4, wynik zaokrąglamy w dół i otrzymujemy cyfrę d. Dzielimy b przez 4 i wyznaczamy resztę e. Liczymy: (b + 8) : 25. Wynik zaokrąglamy w dół i otrzymujemy liczbę f. Liczymy: (b - f + 1) : 3. Wynik zaokrąglamy w dół i otrzymujemy liczbę g. Dzielimy (19 x a + b - d - g + 15) przez 30 i wyznaczamy resztę h. Dzielimy c przez 4, wynik zaokrąglamy w dół i otrzymujemy cyfrę i. Dzielimy c przez 4 i wyznaczamy resztę k. Dzielimy: ( x e + 2 x i - h - k) przez 7 i otrzymujemy resztę l. Liczymy: (a + 11 x h + 22 x l) : 451. Wynik zaokrąglamy w dół i otrzymujemy liczbę m. Dzielimy (h + l - 7 x m + 114) przez 31 i otrzymujemy resztę p. Dzień Wielkanocy = p + 1. Miesiąc = Zaokrąglenie w dół dzielenia (h + l - 7 x m + 114) przez 31.

14 Przykład: rok 2012 2012 : 19 = 105 i reszta 17. a = 17.
2012 : 100 = 20,12, w zaokrągleniu w dół 20. b = 20. 2012 : 100 = 20 i reszta 12. c = 12. b : 4 20 : 4 = 5, w zaokrągleniu w dół również 5. d = 5. 5. b : 4 20 : 4 = 5 i reszta 0. e = 0. 6. (b + 8) : 25 (20 + 8) : 25 = 28 : 25 = 1,12, w zaokrągleniu w dół 1. f = 1. 7. (b - f + 1) : 3 ( ) : 3 = 20 : 3 = 6,(6), w zaokrągleniu w dół 6. g = 6. (19 x a + b - d - g + 15) : 30 (19 x ) : 30 = 347 : 30 = 11 i reszta 17. h = 17. c : 4 12 : 4 = 3, w zaokrągleniu w dół 3. i = 3. 10. c : 4 -> 12 : 4 = 3 i reszta 0. k = 0. ( x e + 2 x i - h - k) : 7 ( x x ) : 7 = 21 : 7 = 3 i reszta 0. l = 0. (a + 11 x h + 22 x l) : 451 ( x x 0) : 451 = 204 : 451 = 0,( ), w zaokrągleniu w dół 0. m = 0. 13. (h + l - 7 x m + 114) : ( x ) : 31 = 131 : 31 = 4 i reszta 7. p = 7.

15 Dzień to p + 1 7 + 1 = 8. Wielkanoc wypada więc ósmego. Miesiąc to (h + l - 7 x m + 114) : 31 ( x ) : 31 = 131 : 31 = 4,( ), w zaokrągleniu w dół 4. Wielkanoc jest w Kwietniu. Wielkanoc w 2012 roku według kalendarza gregoriańskiego wypada więc 8 kwietnia.

16 Metoda Meeusa ,Jonesa, Butchera (dla kalendarza juliańskiego)
Wybieramy dowolny rok Dzielimy liczbę roku przez 4 i otrzymujemy resztę a. Dzielimy liczbę roku przez 7 i otrzymujemy resztę b. Dzielimy liczbę roku przez 19 i otrzymujemy resztę c. Dzielimy (19 x c + 15) przez 30 i otrzymujemy resztę d. Dzielimy (2 x a + 4 x b - d + 34) przez 7 i otrzymujemy resztę e. Miesiąc = zaokrąglenie w dół (d + e + 114) : 31. Dzień = reszta z dzielenia (d + e + 114) przez 31 plus 1.

17 Wielkanoc w roku 2012 według kalendarza juliańskiego
Przykład: rok 2012 2012 : 4 = 503 i reszta 0. a = 0. 2012 : 7 = 287 i reszta 3. b = 3. 2012 : 19 = 105 i reszta 17. c = 17. (19 x c + 15) : 30 (19 x ) : 30 = 338 : 30 = 11 i reszta 8. d = 8. 5. (2 x a + 4 x b - d + 34) : 7 (2 x x ) : 7 = 38 : 7 = 5 i reszta 3. e = 3. 6. Miesiąc to (d + e + 114) : 31 ( ) : 31 = 125 : 31 = 4,( ), w zaokrągleniu w dół 4. Wielkanoc wypada w Kwietniu. Dzień to reszta z działania (d + e + 114) : 31 plus 1 ( ) : 31 plus 1 125 : 31 plus 1 4 i reszta 1 plus 1 1 + 1 = 2. Wielkanoc jest drugiego. Wielkanoc w roku 2012 według kalendarza juliańskiego wypada więc 2 kwietnia.

18 ŚWIĘTA WIELKANOCNE SĄ RUCHOME, GDYŻ CHCEMY JE OBCHODZIĆ ZGODNIE Z KALENDARZEM KSIĘŻYCOWYM JAKI OBOWIĄZYWAŁ W CZASACH CHRYSTUSA, A DZIEŃ WIELKANOCY MA WYPADAĆ W NIEDZIELĘ

19 W czasach Chrystusa zachód Słońca oznaczał koniec starego dnia i początek nowego. Śmierć Chrystusa nastąpiła przed zachodem Słońca w piątek czyli przed początkiem Szabasu. Zmartwychwstanie nastąpiło w Niedzielną noc, zatem Rezurekcja powinna być odprawiana po zachodzie Słońca w sobotę i przed wschodem w niedzielnym Liczba trzech dni jakie Chrystus spędził w grobie wynika ze stosowania przez Rzymian systemu liczenia włącznego (a nie wyłącznego jaki obowiązuje obecnie). Trzy dni to: - część piątku (od Ukrzyżownia do zachodu Słońca) - cała sobota (liczona od zachodu Słońca w piątek) - niedziela (od zachodu Słońca kończącego sobotę do Wzmartwychwstania jakie nastąpiło przed świtem)

20

21


Pobierz ppt "Dlaczego święta Wielkanocne są ruchome ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google