Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzory ułatwiające obliczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzory ułatwiające obliczenia"— Zapis prezentacji:

1 Wzory ułatwiające obliczenia
A – dowolna liczba Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5)

2 Wzory ułatwiające obliczenia
Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Poprzednio:

3 Oblizenie A – dowolna liczba
Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Od każdej liczby odejmujemy A=57,5 i otrzymujemy ciąg: 55, ,5 = -2 57,5 - 57,5 = 0 58,5 - 57,5 = ? 59,5 - 57,5 = ? 61,5 - 57,5 = ?

4 Oblizenie A – dowolna liczba
Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Od każdej liczby odejmujemy A=57,5 i otrzymujemy ciąg: 55, ,5 = -2 57,5 - 57,5 = 0 58,5 - 57,5 = 1 59,5 - 57,5 = 2 61,5 - 57,5 = 4

5 Oblizenie A – dowolna liczba
Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Od każdej liczby odejmujemy A=57,5 i otrzymujemy ciąg: 55, ,5 = -2 57,5 - 57,5 = 0 58,5 - 57,5 = 1 59,5 - 57,5 = 2 61,5 - 57,5 = 4

6 Wariancja A – dowolna liczba

7 Obliczanie wariancji -2 0 1 2 4 oraz średnią 58,5 Obliczamy wariancję:
Obliczenie wariancji dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Poprzednio dla liczby A = 57,5 otrzymaliśmy różnice: oraz średnią 58,5 Obliczamy wariancję:

8 Obliczanie wariancji -2 0 1 2 4 oraz średnią 58,5 Obliczamy wariancję:
Obliczenie wariancji dla liczb: 55, , ,5 59,5 61,5 (N=5) Poprzednio dla liczby A = 57,5 otrzymaliśmy różnice: oraz średnią 58,5 Obliczamy wariancję:

9 Obliczanie wariancji dla A=0
Czyli od średniej kwadratów odjąć kwadrat średniej

10 Przykład 5, 7, 8, 9, 11 średnia dla tego szeregu wynosi X=8
Obliczyć wariancję dla szeregu 5, 7, 8, 9, 11 średnia dla tego szeregu wynosi X=8 S2 =( )/5 – 82 S2 = ( )/5 – 64 S2 = 340/5 – 64 = 68 – 64 = 4

11 Średnia ważona 50 55 60 (n = 3) Suma = 165 , średnia X =165/3 = 55
Liczebność całej populacji N= = 18 Średnia całej populacji: Suma = 1135, średnia X = 1135/18 = 63,06

12 Obliczanie średniej ważonej
Obliczenie nieprawidłowe X=( )/3 = 183/3 = 61 Obliczenie prawidłowe X=(3*55+5*62+10*66)/(3+5+10) X=1135/18 = 63,06

13 Zdarzenie losowe Zdarzeniem losowym nazywamy
zdarzenie, które może się zrealizować lub nie, a którego wyniku nie można przewidzieć, można jednak podać prawdopodobieństwo jego realizacji (sukcesu lub porażki).

14 stosunek liczby zdarzeń sprzyjających do możliwych
Prawdopodobieństwo klasyczna definicja prawdopodobieństwa określa je jako: stosunek liczby zdarzeń sprzyjających do możliwych

15 Rzuty kostką do gry Kostka do gry ma 6 ścianek oznaczonych oczkami od 1 do 6. Prawdopodobieństwo wyrzucenia określonej liczby oczek wynosi 1/6 Rzut kostką: P(x = 1) p = 1/6 = 0,17 P(x = 2) p = 1/6 = 0,17 P(x=3 lub x=4) p = 2/6 = 0,34 P(x=1 lub x=2 lub x=3 lub x=4 lub x=5 lub x=6) p = 6/6 = 1 P(x=7) p = 0/6 = 0

16 Prawdopodobieństwo jest liczbą zawartą w granicach 0 - 1
Prawdopodobieństw między tymi liczbami oznacza, że liczba zdarzeń sprzyjających w dużej próbie będzie proporcjonalna do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia .

17 Przykład Prawdopodobieństwo wyrzucenia „piątki” wynosi 1/6. Oczekujemy, że na 120 rzutów „piątek” będzie: 120*1/6 = 20 Tę liczbę (20) nazywamy liczebnością oczekiwaną albo teoretyczną, ponieważ obliczyliśmy ją na drodze teoretycznej zakładając, że prawdopodobieństwo otrzymania danej liczby oczek jest znane i wynosi 1/6. Jeśli rzeczywiście rzucimy kostką 120 razy i policzymy "piątki" - będzie to tzw. liczebność doświadczalna.

18 Przy rzucie monetą mamy dwie możliwości wyniku „orzeł” lub „reszka”
Rzuty monetą Przy rzucie monetą mamy dwie możliwości wyniku „orzeł” lub „reszka” Prawdopodobieństwo wyrzucenia „orła” wynosi ½. Prawdopodobieństwo wyrzuceni dwóch kolejnych „orłów” wyniesie ½*½ = ¼ itd. Np. 1 reszka p = ½ 2 reszki p = ½• ½ = (1/2)2 =1/4 3 reszki p = ½•½•½ = (1/2)3 =1/16 4 reszki p =(1/2)4 = 1/32 itd. n reszek p =(1/2)n

19 Prawdopodobieństwo spotkania
Kobiet i mężczyzn jest mniej więcej tyle samo. Prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny wynosi ½. Jakie jest prawdopodobieństwo spotkania 100 mężczyzn idących razem? P = (1/2)100 = 7,9•10-31 = 0, na 31 miejscu

20 Prawdopodobieństwo określonej liczby sukcesów
Jakie jest prawdopodobieństwo przy rzucie trzema monetami 3 „orłów” 2 „orłów” 1 „orła” 0 „orłów”

21 Rozkład dwumianowy (Bernouliego)
O R O R O R O R O R O R O R (Liczba wyrzuconych orłów)

22 Przy trzech rzutach jest 8 możliwości:
Trzy rzuty Przy trzech rzutach jest 8 możliwości: 3 „orły” 1 raz (1 na 8 możliwości) P(x =3) = 1/8 = 0,125 2 „orły” 3 razy (3 na 8 możliwości) P(x =2) = 3/8 = 0,375 1 „orzeł” 3 razy (3 na 8 możliwości) P(x =1) = 3/8 = 0,375 0 „orłów” 1 raz (1 na 8 możliwości) 1/8+3/8+3/8+1/8 = 8/8 = 1

23 Przykład obliczeń Liczebności oczekiwane:
Jaka będzie oczekiwana liczebność wyrzucenia 3, 2, 1, 0 „orłów” przy trzykrotnym rzucie monetą (lub jednokrotnym trzema monetami) w grupie liczącej 60 osób? Liczebności oczekiwane: 3 „orły” : 60*0,125 = 7,5 (7-8 osób) 2 „orły”: 60*0,365 = 22,5 (22-23 osoby) 1 „orzeł” 60*0,375 = 22,5 (22-23 osoby) 0 „orłów” 60*0,125 = 7,5 (7-8 osób)


Pobierz ppt "Wzory ułatwiające obliczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google