Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner

2 Kalendarz

3 Kalendarz juliański - kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sozygenesa i wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Kalendarz ten ustalał długość roku na 365 dni plus jeden dzień co 4 lata.

4 Kalendarz juliański Ustalono długość poszczególnych miesięcy:
· Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Quintilis (31) · Sextilis (30) · September (31) · October (30) · November (31) · December (30) · Ianuarius (31) · Februarius (28)

5 Kalendarz juliański Za czasów cesarza Oktawiana Augusta (9 p.n.e.)
zmieniono kolejność miesięcy i ich długość: · Ianuarius (31) · Februarius (28) (29 co 4 lata) · Martius (31) · Aprilis (30) · Maius (31) · Iunius (30) · Iulius (31) na cześć Juliusza Cesara · Augustus (31) - na cześć cesarza Augusta · September (30) · October (31) · November (30) · December (31)

6 Kalendarz gregoriański
Zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Odpowiednia bulla została wydana przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Zmiany polegają na: usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400

7 Data Juliańska polega na ponumerowaniu wszystkich kolejnych dni. Chwilą początkową tej rachuby jest godzina 12:00 w południe czasu południka zerowego dnia 1 stycznia 4713 r. p.n.e. Rachubę tę wprowadził Joseph Scaliger w r. 1583

8 Zmodyfikowana Data Juliańska
MJD = 0 dla daty roku MJD = JD ,5

9 Data w Excelu

10 Systemy daty w Excelu

11 Data w Excelu

12 Data w Excelu

13 Działania na datach w Excelu
Odejmowanie dat

14 Działania na datach w Excelu
Dodawanie do daty liczby

15 Excel VBA Standardowe funkcje daty ROK(liczba) Year (liczba)
MIESIĄC(liczba) Month(liczba) DZIEŃ(liczba) Day(liczba) DATA(R; M; D) DateSerial (R, M, D) DZIEŃ.TYG(liczba;2) Weekday(liczba,2)

16 Działania na datach w Excelu
Wyznaczanie numeru dnia tygodnia

17 Niestandardowe funkcje daty
Dzień roku oblicza formuła: data-DATA(ROK(data);1;1) +1

18 Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni do końca roku podaje formuła: DATA(ROK(data);12;31)- data

19 Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni w miesiącu oblicza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1) -DATA(ROK(data);MIESIĄC(data);1)

20 Niestandardowe funkcje daty
Liczbę dni do końca miesiąca wyznacza formuła: DATA(ROK(data);MIESIĄC(data)+1;1)- data -1

21 Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami
Liczbę lat: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"y") Liczbę miesięcy: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"ym") Liczbę dni: DATA.RÓŻNICA(dataP;dataK;"md")

22 Przykład

23 Przykład

24 Uogólnienia

25 Własne funkcje działające na datach
rok miesiąc dzień

26 Własne funkcje działające na datach
Dla danej liczby oznaczającej liczbę kolejnych dni licząc od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień dzień tygodnia

27 Obliczanie ilości lat, miesięcy i dni pomiędzy dwiema datami
rok miesiąc dzień data końcowa data początkowa różnica dat

28 Kalendarz od 1 stycznia 1583 rok miesiąc dzień

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Temat: Działania na datach autor: Damian Brűckner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google