Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System głosowania w Radzie UE i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych Anna Solka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System głosowania w Radzie UE i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych Anna Solka."— Zapis prezentacji:

1 System głosowania w Radzie UE i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych Anna Solka

2 Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Rozpatrywane zasady głosowania System głosowania dla UE-15 System nicejski dla UE-27 System konstytucyjny dla UE-27 System pierwiastkowy 3. Wpływ różnych zasad głosowania na alokację środków budżetowych 4. Podsumowanie

3 Wstęp – determinanty alokacji środków budżetowych Znaczenie potrzeb poszczególnych państw oraz zasada solidarności Znaczenie dystrybucji siły głosowania w Radzie UE

4 Rozpatrywane zasady głosowania 1. System głosowania dla UE-15 2. System nicejski dla UE-27 3. System konstytucyjny dla UE-27 4. System pierwiastkowy

5 System głosowania dla UE-15 Rozdzielenie 87 głosów pomiędzy 15 krajów Wagi zasadniczo odzwierciedlające różnice demograficzne Próg wygrywania: 62 głosy (71%) Próg blokowania: 26 głosów Struktura blokowania dwupoziomowa i regularna

6 Źródło: Tadeusz Sozański O pierwiastku i mniejszościach blokujących: nowa analiza systemów głosowania w Radzie UE, [na:] http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/tsmpp.pdf

7 System nicejski dla UE-27 Rozdzielenie 345 głosów pomiędzy 27 krajów System potrójnej większości: Próg wygrywania: 255 głosów (74%) Wymóg zwykłej większości (14 państw) Populacja koalicji wygrywającej co najmniej 62% Struktura blokowania trójpoziomowa i nieregularna

8 System konstytucyjny dla UE-27 Koalicja wygrywająca obejmująca co najmniej 55% krajów członkowskich (15 państw) Populacja koalicji wygrywającej co najmniej 65% Klauzula eliminująca blokowanie trójkowe Struktura blokowania bardzo nieregularna

9 Źródło: Tadeusz Sozański O pierwiastku i mniejszościach blokujących: nowa analiza systemów głosowania w Radzie UE, [na:] http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/tsmpp.pdf

10 System pierwiastkowy Liczba głosów przydzielona każdemu państwu proporcjonalna do pierwiastka z liczby jego ludności Różne koncepcje ustalenia progu wygrywania, np. 213, 245 Struktura blokowania dwupoziomowa i regularna

11 Tabela 3. Struktura blokowania dla UE-27 dla dwu systemów pierwiastkowych Źródło: Tadeusz Sozański O pierwiastku i mniejszościach blokujących: nowa analiza systemów głosowania w Radzie UE, [na:] http://chaos.if.uj.edu.pl/~karol/pdf/tsmpp.pdf

12 Wpływ różnych zasad głosowania na alokację środków budżetowych Założenie: alokacja środków budżetowych całkowicie zdeterminowana przez siłę głosowania w Radzie UE Zestawienie zasad Traktatu Nicejskiego i Traktatu Konstytucyjnego

13 Tabela 4. Podziały środków budżetowych dla UE-15 oraz dla UE-27 dla systemu nicejskiego i systemu konstytucyjnego (w %) Źródło: Heikki Kauppi, Mika Widgrén Voting rules and budget allocation in the enlarged EU, European Journal of Political Economy 23 (2007).

14 Tabela 5. Straty w wpływach budżetowych po przyłączeniu krajów ze wschodu (w %)

15 Podsumowanie System konstytucyjny faworyzuje Niemcy Małe kraje dużo tracą w systemie konstytucyjnym Różne zasady głosowania prowadzą do znacznych różnic w hierarchii państw pod kątem tej alokacji Przyłączenie do UE dużej liczby małych państw ze wschodu miało ogromny wpływ na alokację środków budżetowych

16 Dziękuję za uwagę:)


Pobierz ppt "System głosowania w Radzie UE i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych Anna Solka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google