Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski"— Zapis prezentacji:

1 wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Sylwia Szepeta WOLNOŚĆ a wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski

2 Plan prezentacji Pojęcie wolności gospodarczej
Wpływ wolności gospodarczej na rozwój Miary wolności gospodarczej Ochrona wolności gospodarczej w Polsce Ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce Podsumowanie

3 Pojęcie wolności gospodarczej
Jest wiele definicji wolności gospodarczej Jest to pewnego rodzaju uprawnienie, które daje możliwość swobodnego działania, a także nie pozwala innym przeszkodzić w tym działaniu Dotyczy relacji międzyludzkich i relacji jednostka-państwo Państwo powinno strzec własności prywatnej, ale nie może też dopuszczać się nadmiernej interwencji Definicja wolności gospodarczej według Instytutu Frasera

4 Wpływ wolności gospodarczej na rozwój
Możliwości szybkiego, długofalowego rozwoju nie należy upatrywać w szczególnym interwencjonizmie państwa, ale w jednoczesnym istnieniu pewnych warunków, które można nazwać fundamentami rozwoju Leszek Balcerowicz

5 Balcerowicz wymienia kilka fundamentalnych przyczyn rozwoju, które są ściśle powiązane z wolnością gospodarczą: Stabilność makroekonomiczna. Wolny rynek i konkurencja. Swoboda zakładania dowolnych przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Elastyczny rynek pracy nastawiony na rozwój. Niski udział podatków i wydatków rządowych w stosunku do dochodu.

6 Miary wolności gospodarczej Istnieje wiele miar wolności gospodarczej, do najbardziej znanych należą: Economic Freedom of the World Index - Instytut Frasera Index of Economic Freedom - Heritage Fundation Transition indicators - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Doing Business i Governance Matters - Bank Światowy

7 Ochrona wolności gospodarczej w Polsce
Istotą ochrony wolności gospodarczej jest porządek państwowo-prawny, który nie tylko daje szeroki zakres wolności, ale także chroni przed naruszeniem ze strony innych osób. Aby panował taki porządek, prawo musi być przestrzegane przez wszystkich bez wyjątku, musi być powszechnie znane i akceptowane oraz musi istnieć możliwość sprawnego i skutecznego jego egzekwowania.

8 Źródło: 2009 Index of economic Freedom

9 Wartość indeksu w Polsce Kraje zajmujące zbliżone miejsce do Polski
Kategoria Miejsce Polski Liczba krajów Wartość indeksu w Polsce Kraje zajmujące zbliżone miejsce do Polski Kraje najlepsze w rankingu Kraje najgorsze w rankingu Ochrona praw własności 86 123 5 Mongolia, Kazachstan, Pakistan, Czechy Niemcy, Dania, Szwajcaria Wenezuela Zimbabwe Równość wobec prawa 46 126 7,5 Turcja, Chiny, Słowenia Irlandia, Kanada, Austria, Dania, Finlandia Kolumbia, Honduras i Demokratyczna Republika Konga. Ocena prawnego egzekwowania kontraktów 74 135 4,3 Urugwaj, Bułgaria Singapur, Korea Południowa, Finalndia Czad, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga Niezależność sądownictwa 71 Litwa, Pakistan, Słowacja Dania, Nowa Zelandia, Niemcy Paragwaj, Wenezuela Obiektywizm sądów 93 141 3,5 Pakistan, Honduras Dania Niemcy Szwajcaria Źródło: opracowanie własne na podstawie artykułu Ile wolności gospodarczej? [1] gdzie 0-najgorzej, 10-najlepiej; jest to wartość przybliżona, dokładna na tyle, na ile udało się ją odczytać z wykresu [1] gdzie 0-najgorzej, 10-najlepiej; jest to wartość przybliżona, dokładna na tyle, na ile udało się ją odczytać z wykresu [1] gdzie 0-najgorzej, 10-najlepiej; jest to wartość przybliżona, dokładna na tyle, na ile udało się ją odczytać z wykresu [1] gdzie 0-najgorzej, 10-najlepiej; jest to wartość przybliżona, dokładna na tyle, na ile udało się ją odczytać z wykresu

10 Ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce
Poza klasycznymi funkcjami państwo może też poprzez swoją działalność negatywnie wpływać na zakres wolności gospodarczej. W tym rozdziale dokonano analizy miar, które odzwierciedlają jak bardzo państwo ogranicza wolność gospodarczą w Polsce. Ograniczenia związane są przede wszystkim z wielkością interwencjonizmu państwowego, czyli regulacjami gospodarczymi, wydatkami rządowymi, podatkami.

11 [1] jest to wartość przybliżona, dokładna na tyle, na ile udało się ją odczytać z wykresu
[2] gdzie najmniejsza wartość oznacza najgorzej, a największa najlepiej, z wyjątkiem opodatkowania działalności gospodarczej

12 Podsumowanie Tabela 3. Lokaty krajów UE-8 pod względem zakresu wolności gospodarczej. Źródło: Ile wolności gospodarczej?, 2009 Index of Economic Freedom


Pobierz ppt "wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google