Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM"— Zapis prezentacji:

1

2 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

3 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie.

4 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Kraje założycielskie EUROPEN: Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Kanada,

5 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Kraje partnerskie EUROPEN: Holandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Malezja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja. Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania,

6 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Kraje starające się o członkostwo w EUROPEN: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Grecja, Indonezja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Serbia.

7 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Członkostwo w sieci EUROPEN daje Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych prawo do: funkcjonowania w światowej organizacji EUROPEN, uczestniczenia w konferencjach przedstawicieli central narodowych, uczestniczenia i organizowania Międzynarodowych Targów Firm Symulacyjnych, certyfikowania firm symulacyjnych, uzyskiwania oprogramowania komputerowego, organizowania szkoleń.

8 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
PCFS CENSYM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD SKARBOWY STATYSTYCZNY CELNY BANK SĄD REJONOWY

9 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Zadania realizowane przez Centralę CENSYM: rejestracja i bieżąca obsługa firm symulacyjnych, prowadzenie urzędów symulacyjnych, współpraca z centralami innych państw, doradztwo w zakresie współpracy z firmami symulacyjnymi w kraju i za granicą, działalność wydawniczo-reklamowa w zakresie funkcjonowania firm symulacyjnych w Polsce.

10 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Zadania realizowane przez Centralę CENSYM: szkolenie kadr dla firm symulacyjnych, organizowanie targów firm symulacyjnych.

11 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Czym jest firma symulacyjna? Firma symulacyjna jest zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe są identyczne jak w prawdziwej firmie. Praca w firmie symulacyjnej jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne.

12 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Czym jest firma symulacyjna? Tak jak rzeczywiste przedsiębiorstwa, firmy symulacyjne dzielą się na różne działy. Najczęściej są to: dział kadr, finansowo-księgowy, handlowy oraz dział marketingu.

13 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Zadania firmy symulacyjnej wyuczenie zawodu osób, które jeszcze zawodu nie zdobyły, podnoszenie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie, aktualizowanie wiedzy u osób, które ze względów losowych przerwały pracę, przekwalifikowanie, przygotowanie do samozatrudnienia poprzez poznanie procedur zakładania własnej firmy.

14 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Zalety firmy symulacyjnej: miejsce praktycznego kształcenia maksymalnie zbliżonego do rzeczywistości, pełna samodzielność wykonywania prac, konfrontacja teoretycznych wiadomości z ich praktycznym zastosowaniem, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, pogłębienie zdobytych dotychczas wiadomości, możliwość sprawdzenia się na stanowiskach specjalistów, referentów, księgowych, kasjerów, magazynierów, sekretarek itp.

15 Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM
Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google