Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość płci i rozwój ekonomiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość płci i rozwój ekonomiczny"— Zapis prezentacji:

1 Równość płci i rozwój ekonomiczny
Na podstawie Duflo, E. (2005). Gender equality in development, BREAD Policy Paper No.001 opracowała Agnieszka Luścińska

2 Plan prezentacji Definicje rozwoju i równości
Dysproporcje pomiędzy płciami Sytuacja kobiet na świecie Przez równość do rozwoju ekonomicznego Podsumowanie i wnioski

3 Równość płci – to sytuacja, w której kobiety i mężczyźni mają równe szanse do rozwijania swojego indywidualnego potencjału, mają taką samą wartość społeczną, posiadają równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów ekonomicznych Rozwój ekonomiczny – to jakościowe i strukturalne kierunkowe zmiany w gospodarce

4 Chłopiec czy dziewczynka?
Amartya Sen – zjawisko missing women Angus Deaton i jego doświadczenie sposób obserwacji sytuacji dziewczynek i chłopców w gospodarstwach domowych na podstawie danych o konsumpcji Indie sytuacja biedy: śmiertelność wśród dziewczynek wyższa niż wśród chłopców sytuacja kryzysu: mniej jedzenia dla dziewczynek niż dla chłopców Niezbędne kroki zwiększenie ogólnego dostępu do służby zdrowia zwiększenie zdolności gospodarstw domowych do przetrwania

5 Wskaźnik proporcji płci i narodzin
Obrazuje ilość kobiet i mężczyzn w społeczeństwie Jest trwale przeważony na korzyść mężczyzn Przypadek Indii Przyczyny: Nie odnotowane narodziny Aborcje ze względu na płeć Dzieciobójstwo

6 Sytuacja kobiet na świecie
Global Gender Gap Index To coroczny raport Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum). Dotyczy nierówności płci w 130 krajach. Indeks określa rozmiary różnic między kobietami a mężczyznami w czterech dziedzinach: Ekonomia (wysokość pensji, poziom udziału i dostępu do stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji) Osiągnięcia w edukacji (dostęp do podstawowej i wyższej edukacji) Władza polityczna (reprezentacja w strukturach decyzyjnych) Zdrowie (średnia długość życia)

7 Global Gender Gap Index 2008

8 Sytuacja kobiet na świecie
Rynek pracy Mniej kobiet na rynku pracy niż mężczyzn Kobiety otrzymują niższe płace niż mężczyźni na tych samych stanowiskach Kobiety mimo posiadania pracy częściej niż mężczyźni żyją w ubóstwie Rynek pracy stwarza mniej możliwości dla kobiet niż dla mężczyzn

9 Przyczyna: Kobiety często zajmują się jedynie prowadzeniem domu Przekonanie, że nie potrzebują one wyższego wykształcenia Problem macierzyństwa Skutek: Potencjał roboczy gospodarki nie jest w pełni wykorzystany Zmniejszenie przyrostu demograficznego Opóźnianie rozwoju ekonomicznego Lekarstwo: Rozwój ekonomiczny Pojawienie się większej ilości możliwości dla kobiet na rynku pracy Motywacja dla kobiet do zdobywania wykształcenia Wniosek: Rozwój ekonomicznym krajów, w sposób naturalny doprowadzi do równości płci

10 Sytuacja kobiet na świecie
Polityka Kobiety stanowią jedynie około 15% członków życia politycznego Związek pomiędzy jakością prowadzenia rządów i podejmowanymi decyzjami, a płcią rządzącego Czy kobiety na stanowiskach rządowych zagwarantują poprawę sytuacji kobiet w społeczeństwie? Margaret Hilda Thatcher

11 Sytuacja kobiet na świecie
Prawa własności Przypadek Afryki rozdzielenie praw własności pomiędzy małżonków prawa własności w rękach kobiet realnie słabe Efekt: czyste straty, zubożenie rodziny zahamowanie rozwoju ekonomicznego

12 Od równości płci do rozwoju ekonomicznego
Zdaniem byłego dyrektora Banku Światowego, James’a Wolfensohna: edukacja kobiet ma ogromne znaczenie w każdym wymiarze rozwoju; niższa śmiertelność dzieci i matek; wzrost osiągnięć synów i córek; wyższa produktywność; poprawa sytuacji w środowisku zarządczym; szybszy wzrost ekonomiczny; szersza dystrybucja owoców wzrostu ekonomicznego; zmiana sposobu, w jaki społeczeństwo radzi sobie z problemami; podniesienie jakości globalnego podejmowania decyzji.

13 Równość płci w Unii Europejskiej
Zrównanie szans kobiet i mężczyzn nie tylko celem, ale i warunkiem dalszego rozwoju integracji europejskiej Potrzeba jak najszerszej obecności wszystkich obywateli UE we wszelkich przejawach funkcjonowania Unii Jakiekolwiek wykluczenia czynnikiem eliminującym możliwość równoważnego rozwoju społeczeństw unijnych, a tym samym możliwość rozwoju całej organizacji Nierówność obywateli szkodzi budowie silnego organizmu wspólnotowego

14 Podsumowanie Zależność 1
Rozwój ekonomiczny powoduje zmniejszenie się nierówności pomiędzy płciami Poszukiwanie odpowiednich warunków dla rozwoju bez szczególnego koncertowania się na poprawie sytuacji kobiet Zależność 2 Równość płci jest warunkiem rozwoju Obranie szczegółowych strategii promujących równouprawnienie, które oprócz poprawy sytuacji kobiet przyśpieszą także rozwój

15 Wnioski Równość płci i rozwój ekonomiczny są ściśle ze sobą powiązane
Jednorazowa poprawa sytuacji kobiet nie doprowadzi to do tego, że kobiety i mężczyźni staną się równymi partnerami w społeczeństwie By proces był efektywny musi być długotrwały Ani równość płci, ani rozwój ekonomiczny nie są rozwiązaniem wystarczającym same w sobie Sam rozwój ekonomiczny jest niewystarczającą siłą by zapewnić znaczący postęp w najważniejszych wymiarach równouprawnienia kobiet, a w szczególności postęp w zdolności do podejmowania decyzji Konieczność zmian strukturalnych i prawnych Zmiana mentalności i porzucenie stereotypów

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Równość płci i rozwój ekonomiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google