Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
Andrzej Wojtyna Robert Banasiak

2 Plan prezentacji 1. Cechy dobrej teorii 2. Dynamika w ekonomii 3. Szkoły myślenia 4. Podsumowanie

3 Cechy dobrej teorii 1. Spójność z faktami
George Perry – „jest to zła nauka, gdy buduje się modele niespójne z faktami”. Michael Bruno – „ostatecznym celem uprawiania makroekonomii jest zrozumienie jak funkcjonuje rzeczywisty świat”. Wiliam Nordhaus - „ekonomia jest nauką empiryczną, a nie gałęzią matematyki stosowanej”.

4 Cechy dobrej teorii 2. Sprawdzalność empiryczna teorii
Karl Brunner – hipoteza powinna być sformułowana tak aby można było z niej zrezygnować na rzecz innej. Robert Townsend – testowanie teorii trudniejsze w ekonomii niż w naukach przyrodniczych. Alan Blinder – dane ekonomiczne są często z błędami pomiaru lub niemierzalne w rzeczywistości.

5 Cechy dobrej teorii 3. Prostota
Robert Solow – Wierzy w proste modele z absolutnie szczelną argumentacją. Milton Friedman – „żadna bardzo skomplikowana i trudna teoria nie okaże się udana ponieważ większość zjawisk pozostaje pod wpływem bardzo niewielu głównych sił”.

6 Cechy dobrej teorii 4. Realizm założeń
Thomas Sargent – wiele przyjmowanych przez przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej założeń jest nierealistycznych. James Tobin – w podejściu ekonomistów klasycznych problemem nie jest realizm założeń, lecz to, czy wyprowadzone z nich rezultaty są spójne z obserwowalnymi faktami.

7 Cechy dobrej teorii 5. Pluralizm i eklektyzm
Victoria Chick, Edmund Phelps – nie można zbudować w ekonomii jednej uniwersalnej metody. Robert Solow – zwolennik eklektyzmu, makroekonomia powinna być zbiorem modeli.

8 Cechy dobrej teorii 6. Związek z polityką gospodarczą
Michael Bruno – zdolność do tworzenia podstaw skutecznej polityki jest obok zdolności do wyjaśniania faktów głównym testem teorii. Angażowanie się ekonomistów w politykę gospodarczą: Steven Sheffrin – powinni się angażować, Robert Lucas – wywarli zły wpływ na makroekonomię.

9 Dynamika w ekonomii Tobin: - niezależnie od cykli gospodarczych występują podobne cykle w samej teorii, - rewolucje i kontrrewolucje jako odbicie wewnętrznej logiki narzuconej przez rozwój ekonomii. Dornbusch i Fischer – ekonomia jest przedmiotem zmieniających się mód i przekonań.

10 Dynamika w ekonomii Harry Johnson:
atak na podstawowy element dominującej ortodoksji, nowe ujęcie uwzględnia niepodważalne składniki poprzedniego, odpowiedni stopień trudności nowej teorii, bardziej atrakcyjna metodologia dla bardziej ambitnych naukowców, nowe pole dla badań ekonomicznych.

11 Dynamika w ekonomii Michael Stewart – warunek rewolucji: wystąpienie geniusza. Dornbusch i Fischer – w 30 latach dokonała się rewolucja keynsowska. Franco Modigliani – teoria Keynesa oznaczała pojawienie się nowego paradygmatu. Blinder – nowa ekonomia klasyczna nie spełnia kryterium rewolucji naukowej.

12 Szkoły myślenia Sheila Dow: głównego nurtu, neoaustriacka,
postkeynesistowska, marksistowska. główny nurt = teoria równowagi + teoria nierównowagi + synteza neoklasyczna kryterium - zastosowana metodologia (procedury badawcze i światopogląd)

13 Szkoły myślenia Edmund Phelps: „prawdziwi keynesiści”, monetaryzm,
nowa ekonomia klasyczna, nowa ekonomia keynesistowska, makroekonomia strony podażowej, neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego, Szkoła struktualistyczna (bezpieniężne teorie wahań bezrobocia). Kryterium – stosunek do: - stopnia elastyczności płac i cen, - oczekiwań podmiotów gospodarczych.

14 Szkoły myślenia Douglas Maire, Anne Miller: austryjacka, neoklasyczna,
chicagowska, ortodyksyjna keynesistowska, postkeynesistowska, instytucjonalna (ewolucyjna), marksistowska i radykalna. Szkoły mają charakter komplementarny. Główny nurt

15 Szkoły myślenia Snowdon, Vane, Wynarczyk: ortodoksyjny keynesizm,
monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, nowa ekonomia keynesistowska, szkoła austriacka, postkeynesistowska. Schemat reprezentatywany dla lat 90’.

16 Szkoły myślenia Analiza Billa Gerrarda: ortodoksyjny keynesizm,
monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, nowa ekonomia keynesistowska, szkoła austriacka, postkeynesistowska. szkoły ortodoksyjne szkoły nowe szkoły radykalne

17 Szkoły myślenia Wnioski z analizy Gerrarda:
makroekonomia jako spór pomiędzy klasykami i keynesistami, postęp w makroekonomii wymaga zarówno konkurencji jak i współpracy, makroekonomia głównego nurtu – „zagregowany wynik oparty na optymalizacji wyborów dokonywanych przez racjonalne podmioty, które dążą do alokacji rzadkich zasobów między konkurencyjne cele na rynkach regulowanych przez mechanizm cen”

18 Podsumowanie Cechy dobrej teorii: - spójność z faktami,
- sprawdzalność empiryczna, - prostota, - realizm założeń, - pluralizm i eklektyzm, - związek z polityką gospodarczą. W ekonomi występują rewolucje i kontrrewolucje. Teorie ekonomiczne podlegają cyklom. Nie ma jednego, uniwersalnego schematu klasyfikującego szkoły myślenia ekonomicznego.

19 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google