Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. A.Wojtyna (2000r)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. A.Wojtyna (2000r)"— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. A.Wojtyna (2000r)
Łukasz Stasiak

2 Plan Część I: Poglądy ekonomistów na temat dobrej teorii i na charakter rozwoju ekonomii. Część II: Szkoły ekonomiczne.

3 Cechy tworzące dobrą teorię
George Perry (1984), Michael Bruno (1989), William Nordhaus (1984). Dysproporcja między badaniami teoretycznymi a empirycznymi. Karl Brunner, Robert Townsend, Alan Blinder. Joseph Stiglitz (1992)

4 Cechy dobrej ekonomii Prostota
Robert Solow -zwolennik prostych modeli z absolutnie „szczelną” argumentacją. Friedman: „żadna bardzo skomplikowana i trudna teoria nie okaże się udana, ponieważ większość zjawisk pozostaje pod wpływem bardzo niewielu głównych sił”.

5 Cechy dobrej ekonomii C.D.
Realizm przyjmowanych założeń. Thomas Sargent Pluralizm i eklektyzm w badaniach. Kurt Rodschild, Victoria Chick, Edmund Phelps. Związki dobrej ekonomii z polityką gospodarczą.

6 Jak ekonomiści postrzegają dynamikę własnej dyscypliny naukowej?
Szybkość zmian zachodzących w ekonomii. Cykle w teoriach makroekonomicznych Poglądy Tobina

7 Warunki przewrotu w ekonomii
Musi zostać zaatakowany podstawowy element dominującej ortodoksji Nowe ujęcie musi zawierać niepodważalne składniki poprzedniego ujęcia Odpowiedni stopień trudności Nowe podejście musi zaoferować bardziej ambitnym naukowcom odmienną, bardziej atrakcyjną od poprzedniej metodologię Musi zostać stworzone nowe pole do badań ekonomicznych

8 Przejścia do opozycyjnej szkoły
„nawrócenia się” ekonomistów. Alvin Hansen- od najostrzejszego krytyka Ogolnej teorii do gorącego zwolennika. Leonard Rapping

9 Szkoły ekonomiczne Sposoby wyróżniania szkół ekonomicznych
Daniel Hausman: „Uczenie się ekonomii to proces socjalizacji, w trakcie którego badacze nie tylko poznają fakty, uogólnienia i techniki, ale jednocześnie zaczynają podzielać pewne wartości, stosować wspólny język i perspektywę”.

10 Skąd wzięły się nazwy? Nazwy krajów: klasyczna szkoła angielska, szkoła austriacka, niemiecka szkoła historyczna Nazwy miast: szkoła z Cambridge, szkoła lozańska, chicagowska, sztokholmska czy w Polsce szkoła krakowska.

11 Podział szkół według S.Dow
Głównego nurtu Neoaustryjacką Postkeynesistowską Marksistowską

12 Podział Phelpsa „Prawdziwi” keynesiści Monetaryzm
Nowa ekonomia klasyczna Nowa ekonomia keynesistowska Makroekonomia strony podażowej Neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego Szkoła strukturalistyczna

13 Kryterium wyodrębniania tych szkół był stosunek do:
Stopnia elastyczności płac i cen - sztywność płac realnych - zakłócenia w dostosowywaniu się cen lub płac nominalnych - pełna elastyczność płac i cen Sposobu modelowania oczekiwań przez podmioty gospodarcze - oczekiwania racjonalne - oczekiwania nieracjonalne

14 Snowdon,Vane,Wynarczyk
Ortodoksyjny keynesizm Monetaryzm Nową ekonomię klasyczną Teorię realnego cyklu koniunkturalnego Nową ekonomię keynesistowską Szkoła austryjacka i postkeynesistowska

15 Dziękuję za uwagę KONIEC


Pobierz ppt "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. A.Wojtyna (2000r)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google