Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin - Ekonomia WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin - Ekonomia WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin - Ekonomia WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW

2 J. Wilkin - Ekonomia PLAN WYKŁADU I. TERMINOLOGIA II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO III. CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO IV. MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO V. WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT

3 J. Wilkin - Ekonomia WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku Rozwój gospodarczy: złożony proces gospodarczo-społeczny, przejawiający się w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa. Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju jest stosowany przez UNDP tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index)

4 J. Wilkin - Ekonomia KLASYFIKACJE KRAJÓW (pod względem rozwoju) - rozwinięte vs. nierozwinięte/rozwijające się/zacofane - uprzemysłowione vs. nieuprzemysłowione - Pierwszy, Drugi, Trzeci Świat - Północ vs. Południe - bogate vs. biedne

5 J. Wilkin - Ekonomia II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Stopa wzrostu gospodarczego w wybranych krajach (2000-2004) Kraj20002001200220032004Średnia Argentyna-4-11990.4 Bangladesz654565.2 Chiny8889108.6 Etiopia692-4135.2 Francja421021.8 Niemcy310021.2 Polska411453 Rosja1055776.8 USA412342.8 Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Bank Światowy (2005).

6 J. Wilkin - Ekonomia II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych (1990-2004) Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Bank Światowy (2002, 2005).

7 J. Wilkin - Ekonomia II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego (2001) KrajPKB per capita ($,PPP) Średnia dług. życia % analfabetów pow. 15 lat HDI Argentyna12 0907430.842 Bangladesz1 65061590.470 Chiny3 94070170.718 Etiopia66042630.321 Francja24 47079b.d.0.924 Niemcy25 01077b.d.0.921 Polska9 0307300.828 Rosja8 0306610.775 USA34 26077b.d.0.934 Źródło: Human Development Report (2002).

8 J. Wilkin - Ekonomia Wybrane wskaźniki rozwoju -2004 Kraje HDIDł. życiaPKB, $PKB-HDI Norwegia0,96579,638 4543 Islandia0,96080,933 0513 Australia0,95780,630 33111 Irlandia0,95677,938 827 Szwecja0,95180,329 54111 Kanada0,95080,231 2634 Japonia0,94982,229 95111 USA0,94877,539 676-6 Szwajcaria0,94780,733 040-3 Holandia0,94778,731 789 Polska (37)0,86274,612 97411

9 J. Wilkin - Ekonomia III. CZYNNIKI WZROSTU I. ZASOBY NATURALNE II. CZYNNIKI OSOBOWE III. CZYNNIKI KAPITAŁOWE IV. CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE

10 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA Y = K × 1/k gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał k – kapitałochłonność

11 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA cd. Y = K × 1/k gdzie: Y – wzrost produktu krajowego brutto K – przyrost kapitału (= inwestycje) k – kapitałochłonność

12 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU I. MODEL HARRODA-DOMARA cd. Y/Y = K/Y × 1/k gdzie: Y/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto K/Y – stopa inwestycji k – kapitałochłonność

13 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU II. MODEL SOLOWA Y = f(K, L, A) gdzie: Y – produkt krajowy brutto K – kapitał L – siła robocza (praca) A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia)

14 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU II. MODEL SOLOWA cd. Y/Y = a + W K ×r K + W L ×r L gdzie: Y/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto a – parametr efektywności wykorzystania czynników produkcji W K (W L ) – proporcja dochodu przypadająca na kapitał (pracę) r K (r L ) – stopa wzrostu kapitału (pracy)

15 J. Wilkin - Ekonomia IV. MODELE WZROSTU Źródła wzrostu PKB w USA w latach 1929-1982 Źródło wzrostuUdział (%) Wzrost zatrudnienia32 Wzrost wydajności pracy68 w tym: postęp techniczny28 wzrost kapitału19 edukacja14 wzrost skali produkcji9 lepsza alokacja zasobów8 ochrona środowiska i zasobów pracy -9 Źródło: Denison, 1985.

16 J. Wilkin - Ekonomia V. WZROST A DOBROBYT WZROST GOSPODARCZY A REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW GRANICE WZROSTU (wg. Raportów dla Klubu Rzymskiego)

17 J. Wilkin - Ekonomia Ewolucja struktury gospodarki -200 lat (3 sektory: rolnictwo, przemysł, usługi ) Przemysł Usługi Rolnictwo

18 J. Wilkin - Ekonomia Pytania problemowe Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego? Klasyczne modele wzrostu gospodarczego Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego


Pobierz ppt "J. Wilkin - Ekonomia WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY WNE UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google