Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kursy walutowe i parytet stóp procentowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kursy walutowe i parytet stóp procentowych"— Zapis prezentacji:

1 Kursy walutowe i parytet stóp procentowych

2 Popyt na dewizy, dochodowość aktywów finansowych i międzynarodowe przepływy finansowe;
Równowaga na rynku dewizowym i zabezpieczony (pokryty) parytet stóp procentowych; Oczekiwania kursowe i niezabezpieczony (niepokryty) parytet stóp procentowych; Pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie. Zagraniczna polityka pieniężna i kurs walutowy; „Przestrzelenia” kursu walutowego: model Dornbusha

3 Popyt na dewizy Popyt na dewizy jest określony tymi samymi czynnikami co popyt na aktywa finansowe (stopę zwrotu, ryzyko, płynność) 1+r = 1/e (1+r*) ET równanie uproszczone: r - r* = (ET - E) / E r = r* + (ET – E) / e 

4 przewidywana zmiana kursu walutowego (eo)
 r = r* + (E0 – E) / E  r = r* + Eo / E jeśli np.: r < r* + Eo / E  opłaca się kupować depozyty zagraniczne działanie rynku prowadzi do: ET = E0

5 Interpretacja graficzna

6 Rynek pieniężny Md/P = L(r, Y) r r2 r1 L(Y2) L(Y1) MS1 MS2 M

7 Pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie:

8 Oczekiwania zmian kursu walutowego i dochodowość aktywów zagranicznych

9 Zasób pieniądza w kraju i zagranicą a kurs walutowy:

10 Model Dornbusha: W długim okresie ceny i płace w pełni elastyczne; w krótkim okresie ceny na rynku dóbr i usług reagują z opóźnieniem; rynki finansowe dostosowują się natychmiast.

11 Rynki finansowe i oczekiwania:
parytet stóp procentowych: r = r* +  E0/ E ; kurs walutowy zapewnia równowagę w długim okresie; w krótkim okresie kurs e różni się od kursu równowagi długookresowej w następstwie nieelastycznych cen; kiedy kurs E< E’ (kurs długookresowej równowagi) wówczas oczekuje się deprecjacji i vice versa; jeśli r < r* wówczas oczekuje się aprecjacji

12 E1 M1/P1 r1 1 2 r2 E2 M2/P1 dostosowania w krótkim okresie dostosowania w długim okresie 3 E3 r1 M2/P2

13 M r M2 M1 t t P E E2 P2 E3 P1 E1 t t


Pobierz ppt "Kursy walutowe i parytet stóp procentowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google