Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zarządzanie produkcją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zarządzanie produkcją"— Zapis prezentacji:

1 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie pracy Badanie metod pracy Pomiar pracy Wybierz zadanie do zbadania Wybierz zadanie do zbadania Zarejestruj fakty Zarejestruj fakty Zbadaj fakty Zanalizuj fakty Opracuj i zdefiniuj nową metodę Zmierz zadanie Wprowadź nową metodę do praktyki Określ normę czasu Utrzymaj ją Zdefiniuj metodę i odnośny czas zarządzanie produkcją

2 Trzeba unikać za wszelka ceną tajemnicy, czy wrażenia tajemnicy
BADANIE PRACY Badanie metod pracy WYBIERZ Wskazówki wyboru zadania do zbadania: Zbyt niska wydajność Konieczność poprawy bezpieczeństwa Powstawanie zatorów Niedostateczne wykorzystanie ludzi lub sprzętu Niewłaściwe zarobki Niska lub niewłaściwe jakość Trzeba unikać za wszelka ceną tajemnicy, czy wrażenia tajemnicy zarządzanie produkcją

3 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Karty procesów – sekwencja wydarzeń jest przedstawiona graficznie za pomocą symboli; celem jest zapewnienie jednoznacznego, zapisu procesu tak aby mógł on być badany, analizowany oraz udoskonalany - operacja - transport - składowanie stałe - czasowe składowanie, opóźnienie - kontrola zarządzanie produkcją

4 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ operacja podstawowe – te podczas których praca wykonywana jest rzeczywiście na materiale lub sprzęcie czego wynikiem jest powiększenie wartości dodanej operacja pomocnicze – te, w których materiał lub jest przygotowywany, oczyszczany lub usuwany zarządzanie produkcją

5 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Dwa typy kart procesu: Karta procesu – ogólny obraz sekwencji wydarzeń oraz wprowadzenia materiałów do procesu obrazowany jest jedynie przez zarejestrowanie operacji oraz kontroli przy użyciu jedynie dwóch dostępnych symboli (kółka i kwadratu) Karty i wykresu przebiegu – więcej szczegółów niż karta procesu, w użyciu jest pięć symboli zarządzanie produkcją

6 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Wykresy ze skalowaną osią czasu Karta czynności wielopodmiotowych Simogram – zapisywane są ruchy dwóch lub więcej części ciała pracownika Karty przemieszczeń Tablica krzyżowa przemieszczeń Wykres przebiegu Wykres sznurkowy zarządzanie produkcją

7 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 1. CEL: Co się robi? Dlaczego się to robi? Co jeszcze może być zrobione? Co powinno być zrobione? 2. MIEJSCE: Gdzie to się robi? Dlaczego tutaj? Gdzie jeszcze może być to zrobione? Gdzie to powinno być zrobione? zarządzanie produkcją

8 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 3. SEKWENCJA: Kiedy to się robi? Dlaczego wtedy? Kiedy jeszcze mogłoby to być zrobione? Kiedy to powinno być zrobione? 4. OSOBA: Kto to robi? Dlaczego ta osoba? Kto jeszcze może to zrobić? Kto powinien to zrobić? zarządzanie produkcją

9 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 5. ŚRODKI: Jak to się robi? Dlaczego w ten sposób? Jak jeszcze może to być zrobione? Jak to powinno być zrobione? zarządzanie produkcją

10 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy WPROWADŹ DO PRAKTYKI Opracowaną na podstawie badań nowa metodę pracy Przekonać pracowników bezpośredniego nadzoru, kierownictwo oraz pozostałych zainteresowanych pracowników – bez dobrej woli nowa metoda może zawieść UTRZYMAJ Należy utrzymać wdrożone metody lub procedury w innym przypadku szybko powrócą nawyki z poprzedniego systemu pracy, wymagać to może ustawicznych wizyt „autora” nowej metody. zarządzanie produkcją

11 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład zarządzanie produkcją

12 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład zarządzanie produkcją

13 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład zarządzanie produkcją

14 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Czas obserwowany Czas podstawowy Czas wykonania Norma czasu Czas asygnowany Czas obserwowany Dodatek na wypoczynek Przestoje, czas nie zajęty, czas nakładania się Poprawka tempa pracy Rezerwa na pracę dodatkową Dodatek wynikający z polityki wynagrodzeń zarządzanie produkcją

15 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Kroki chronometrażu: Rozbić zadanie na elementy Zmierzyć oraz ocenić tempo wykonania elementów w ciągu 20 – 50 cykli zadania Skalkulować czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu Skalkulować przeciętny czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu oraz poprzez zsumowanie – czas podstawowy dla zadania Dodać rezerwy i dodatki do czasu podstawowego, by otrzymać normę czasu wykonania Uwzględnić dalsze rezerwy i dodatki, aby otrzymać normę czasu oraz, jeżeli jest taka potrzeba, czas asygnowany zarządzanie produkcją

16 Studium wstępne – 100 do 200 prób zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych technika polegająca na wykonaniu w ciągu pewnego okresu określonej liczby obserwacji maszyn, procesów lub robotników. Podczas każdej obserwacji rejestruje się zdarzenia występujące w badanym obiekcie. Procent obserwacji zapisanych dla poszczególnych działań lub okresów bezczynności jest miarą procentu czasu, w ciągu którego owa czynność czy też bezczynność zachodzi. Studium wstępne – 100 do 200 prób Badanie pełne Liczba obserwacji zarządzanie produkcją

17 zarządzanie produkcją
BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych Etapy badania pracy metodą prób i błędów: Badanie procesu: konsultacja z robotnikami identyfikacja czynności Studium wstępne losowe obserwacje (100 – 200 prób), projekt formularza do zbierania danych, Potwierdzenie występowania czynności, Ustalenie liczby obserwacji w całym badaniu. Badanie procesu: losowe obserwacje przez reprezentatywny okres kalkulacja udziałów procentowych czynności Kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych zarządzanie produkcją


Pobierz ppt "zarządzanie produkcją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google