Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza poprzez punkt krytyczny BEP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza poprzez punkt krytyczny BEP"— Zapis prezentacji:

1 Analiza poprzez punkt krytyczny BEP

2 BEP=Kstałe/(C-JKZ) Symulacje komputerowe i organizacyjne (z życia) Metoda PERT: wykorzystuje sieć do planowania projektów obejmujących liczne działania i ich powiązania. Celem PERT jest uzyskanie krytycznych odcinków czasu, które wywierają wpływ na wykonanie całego projektu, szuka się tzw. scieżki krytycznej (najdłuższej w całej sieci, dłuższej od innych pobocznych-tak aby wykonać cały projekt np. budowlany). Wartość oczekiwana: Suma wszystkich możliwych wartości działania przemnożonych przez ich odpowiednie prawdopodobieństwa EX=x1p1+x2p2 itd

3 Modele zapasów: techniki, które pomagają zdecydować o wielkości i kosztach utrzymywanych zapasów
Modele kolejek: dla optymalizowania i symulowania kolejek w organizacjach i działalności gospodarczej Teoria gier: Narzędzia planistyczne, wykorzystywane do przewidywania reakcji konkurentów na różne działania podejmowane przez organizację Sztuczna inteligencja: program komputerowy, który próbuje naśladować procesy myślowe osób o duzym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji Stosowanie tych narzędzi jest jednak ograniczone głównie do działań powtarzalnych, dobrze ustrukturyzowanych, zrutynizowanych i programowalnych - zwykle są one stosowane na niższym poziomie operacyjnym w zarzadz.

4 Słabością tych metod jest to, ze nie zawsze odzwierciedlaja one dobrze rzeczywistość (bo model matematyczny jest zwykle zbyt uproszczony, nie uwzględniając wielu możliwych czynników i ograniczeń). Nawet przy najbardziej skomplikowanej technice, wspomaganej komputerami dużej mocy, rzeczywistość rzeczywistość jest zawsze w jakiś sposób uproszczona. Wiele problemów nie nadaje się do analizy ilościowej, albowiem ważne ich elementy są nieuchwytne lub nie poddają się kwantyfikacji np. zadowolenie klienta, morale pracowników itd. Użycie tych narzędzi i technik może być ponadto dosyć kosztowne. Na wyższym strategicznym poziomie działania, gdzie dominuje myślenie koncepcyjne, twórcze a nie zrutynizowane techniki te mają mniejsze zastosowanie, chociaż też mogą dostarczać syntetyczne wyników analiz dla kierowników

5 Metodyka Myślenia Sieciowego
Współczesne przedsiębiorstwo jest uwikłane w wiele zależności i powiązań, na przykład wynikających z warunków związanych z otoczeniem. Proste myślenie prowadzi tu do wielu błędów i marnotrawstwa, strat, stad konieczność myślenia sieciowego. Metoda myślenia sieciowego -jest to spojrzenie na problemy powstające w działalności menedżerskiej w szerokim kontekście. Opiera się ona na teorii systemów. Autorami tej metody są szwajcarscy profesorowie P. Gomez, G. Probst oraz H. Ulrich. Sformułowali oni siedem zasad myślenia sieciowego: 1. Zasada cześć i całość - system to integralna część całości 2. Zasada sieciowosci - pomiędzy poszczególnymi częściami systemu zachodzą powiązania, sprzężenia, zależnosci. 3. Zasada otwartości (wymiana z otoczeniem zewnętrznym)

6 Myślenie sieciowe umożliwia miedzy innymi:
4. Zasada złożoności - systemy społeczne i ekonomiczne charakteryzują się złożonością, gdyż mogą przyjmować, w określonym przedziale czasowym wiele różnych stanów 5. Zasada porządku oznacza, że całość opisana jest znanym wzorem, wzór działania systemu można zauważyć, zapisać i zinterpretować. W ujęciu statycznym porządek oznacza tu powiązania w sieci lub strukturze. 6. Zasada prowadzenia - oznacza zdolność systemu do samokontroli 7. Zasada rozwoju - systemy społeczne mają cel i sens, proces uczenia się systemu to rozwój. Myślenie sieciowe umożliwia miedzy innymi: 1. Spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia 2. Uzyskanie odpowiedniej definicji problemu

7 3. Ujecie i zbadanie, za pomocą sieci, wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów
4. Interpretację i opracowanie modeli „opanowania” sytuacji za pomocą techniki scenariuszowej 5. Wyodrębnienie elementów i relacji, na które przełożony, zarząd, właściciel mają bezpośredni wpływ, oraz elementów i relacji, na które wpływu nie mają 6. Lepsze poznanie i zrozumienie całości oraz części 7. Sformułowanie pewnych reguł kształtowania i prowadzenia systemu 8. Zwrócenie uwagi na proces zmian, uczenia się i rozwoju Myślenie sieciowe można wykorzystać w analizach makroekonomicznych, w badaniach konfliktów, w ustalaniu wizji, misji i strategii, polityce społecznej i ekonomicznej itd.

8

9

10

11

12


Pobierz ppt "Analiza poprzez punkt krytyczny BEP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google