Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DECYZYJNO-INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DECYZYJNO-INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DECYZYJNO-INFORMACYJNE
Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. inż. Adam Peszko ZAKŁAD PODSTAW ZARZĄDZANIA,pok. 416 tel Prowadzący wykłady: dr inż. Jerzy Wąchol pok. 415 WZ tel , dom: , praca: , Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Joanna Duda, pok.413 WZ Tel , Pozostali pracownicy zakładu: Prof. dr hab. Józef Machaczka, dr Tadeudsz Jurkowski dr inż. Paweł Filipowicz, mgr Magdalena Belniak, mgr Rafał Kusa, mgr inż. Mateusz Codoni

2 Zakres tematyczny i literatura:
Istota i rodzaje decyzji oraz informacji Racjonalny proces rozwiązywania problemów decyzyjnych Myślenie sieciowe w podejmowaniu decyzji Komunikacja w zarządzaniu, techniki, narzędzia i formy przekazu informacji Literatura: 1. Stoner J.A.F., Freeman R.E. Gilbert D.R.: Kierowanie Wyd. PWE Warszawa 1997 lub 2001. 2. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE 1994 3. Peszko A., Gazda A.: Podstawy Zarządzania, Wyd.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1999.

3 Literatura cd. 4. Ziemniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE 1999 5. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu, Wyd. Placet, Warszawa 2002 6. Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2002 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002

4 Pedejmowanie decyzji jest aktem świadomego wyboru jednego spośród co najmniej dwóch różnych możliwych rozwiązań jakiegoś problemu. Stanowisko kierownicze tym różni się od wykonawczego, że daje kierownikowi uprawnienia do decydowania nie tylko o własnym działaniu, ale przede wszystkim o działaniu podwładnych – niesie to konieczność i obowiązek rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także odpowiedzialność za pojęte decyzje na stanowisku kierowniczym H.Simon uważa, że podejmowanie decyzji jest najbardziej istotnym elementem zarządzania, za to są oceniani zarządzający Proces podejmowania decyzji jest procesem społecznym ze względu na zalecane uczestnictwo w mim wykonawców decyzji, ale także ze względu na zależności hierarchiczne i funkcjonalne występujące między różnymi stanowiskami kierowniczymi. Zależności te prowadzą do układów informayjno-decyzyjnych

5 Układy informacyjno-decyzyjne wiążą szereg różnych stanowisk kierowniczych. Decyzje podejmowane na różnych stanowiskach w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wzajemnie uzupełniają się. Zakres decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie na odpowiednich stanowiskach kierowniczych wynika z funkcji zarządzania spełnianych przez kierowników Decyzja jest zawsze wyborem jednego z możliwych w danej sytuacji wariantów działania. Wobec konieczności dokonania wyborów stawiają stawiają ludzi sytuacje decyzyjne, czyli takie, które charakteryzuje istnienie wielu możliwych sposobów działania oraz przymus wybrania jednego z nich (gdyż nie jest możliwe równoczesne realizowanie wszystkich lub kilku sposobów działania Sytuacja decyzyjna jest czymś obiektywnie istniejącym w rzeczywistości organizacyjnej, ale – aby wybór wariantu był racjonalny – konieczna jest jej preparacja i rozeznanie, co prowadzi do postawienia problemu decyzyjnego

6 Główne cele organizacji stosunkowo rzadko ulegają zmianą, dlatego problemy decyzyjne związane z formułowaniem celów pojawiają się zwykle na poziomie niższego rzędu, wynika to z wielości celów (wiązki celów) ich wzajemnej konkurencyjności oraz ograniczoności Sytuacje decyzyjne powstające w systemie społecznym dotyczą zasad selekcji kandydatów do pracy, wynagrodzenia, awansowania, prowadzenia negocjacji w przypadku sporów zbiorowych itp.. Decyzje podejmowane w sferze podsystemu technicznego są związane z doborem środków, sposobów i metod realizowania różnych funkcji organizacji, czyli tzw. Czynników produkcji. Stosowany tez jest podział wyróżniający: decyzje strategiczne, decyzje operacyjne

7 Każda decyzja musi spełniać następujące zasadnicze postualaty: modelowania, preparacji, antycypacji ekonomizacji Modelowanie: rozpoznanie problemu decyzyjnego, ustalenie wariantowych rozwiązań problemu, przewidywanie i ocena wyników każdego wariantu, wydanie decyzji i kontrola realizacji Preparacja: (przygotowanie) decyzji określa wymogi jakosciaowe informacji niezbędnych do podjęcia decyzji Dobra decyzja musi być – istotna dla danego problemu, prawdziwa i nie obciążona błędem, nieprzypadkowa i możliwa do sprawdzenia Antycypacja: nakłada na decydenta obowiazek wszechstronnego przewidywania i analizy skutków podejmowanych decyzji Ekonomizacja: maksymalizacja wyników,utrzymanie kosztów


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DECYZYJNO-INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google