Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania pomocą społeczną. moderator: Jacek Cerebież-Tarabicki Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania pomocą społeczną. moderator: Jacek Cerebież-Tarabicki Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania pomocą społeczną. moderator: Jacek Cerebież-Tarabicki Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Członkowie Grupy: Dąbrowa Górnicza- gmina miasto na prawach powiatu ( woj. śląskie ) Kalisz – gmina miasto na prawach powiatu ( woj. wielkopolskie ) Legnica- gmina miasto na prawach powiatu ( woj. dolnośląskie ) Nowy Tomyśl- gmina miejsko-wiejska ( woj. wielkopolskie) Sochaczew – gmina miasto ( woj. mazowieckie )

2 Kluczowe problemy sektora usług społecznych Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zagrożenia demograficzne rodzące zwiększone obciążenia dla sektora pomocy społecznej Słabnąca rola rodziny i niejasne perspektywy co do kształtu polityki prorodzinnej państwa Rozbudowane oczekiwania opiekuńcze i liczebnie istotna grupa osób zagrożonych trwałym wykluczeniem a w konsekwencji relatywna trwałość grup zmarginalizowanych Konieczność badania efektywności, skuteczności, trwałości i jakości działań sektora w sposób umożliwiający zobiektywizowaną porównawczość a jednocześnie odniesienie bardziej do efektu i rezultatu działań niż jego przejawów Rozbudowane, niespójne i zmienne ustawodawstwo w obszarze polityki społecznej

3 Główne tematy omawiane przez Grupę: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie i interpretacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jej nowelizacji, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 0 -3 lat Porównanie lokalnych rozwiązań w pomocy społecznej wobec lokalnych wyzwań i lokalnej polityki rozwoju Problematyka pomiaru i trafności funkcjonujących wskaźników w zakresie opisu i oceny usług i świadczeń z obszaru pomocy społecznej i pokrewnych Alternatywne wobec całodobowych domów pomocy społecznej formy wsparcia i zapewnienia opieki osobom w wieku podeszłym Polityka mieszkaniowa samorządów w kontekście zadań i celów ustawodawstwa pomocy społecznej i lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych Badania opinii odbiorców usług opiekuńczych

4 Wnioski dotyczące sektora pomocy społecznej Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrasta liczba zadań adresowanych ustawowo do tego sektora. Rośnie liczba odrębnych niespójnych uregulowań ustawowych o pomocowym charakterze, odrębnych procedurach, sprawozdawczości, i rosnącym udziale finansowym jednostki samorządu w ich realizacji Ogranicza się bądź uniemożliwia realizację zadań w formach organizacyjnych określanych samodzielnie przez samorządy, narzucając jednolite standardy i zwiększając koszty ich realizacji. Aplikowanie o środki z krajowych programów najczęściej dotyczy zadań rocznych a terminy i warunki ich otrzymywania poważnie ograniczają ich wykorzystanie do celów strategicznych, łączenie w aplikacjach wydatków inwestycyjnych i bieżących. Programy aktywizujące i wspierające, oryginalne i nastawione na trwały rezultat w obszarze pomocowym są obecne w każdym z uczestniczących samorządów a ich udział mógłby być większy przy mniejszym stopniu ingerencji i większej swobodzie w możliwościach ich finansowania i tworzeniu formy organizacyjnej ich realizacji wybranej przez lokalny samorząd


Pobierz ppt "Grupa Wymiany Doświadczeń z zarządzania pomocą społeczną. moderator: Jacek Cerebież-Tarabicki Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google