Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonał: Patryk Brzeziński kl. 2d

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonał: Patryk Brzeziński kl. 2d"— Zapis prezentacji:

1 Wykonał: Patryk Brzeziński kl. 2d
Budowa skorupy ziemskiej i rodzaje skał Wykonał: Patryk Brzeziński kl. 2d

2 Budowa skorupy ziemskiej
Materia tworząca skorupę ziemską znajduje się głównie w stałym stanie skupienia, a jedynie lokalnie, w ogniskach magmowych, występuje stop krzemianowy w stanie ciekłym. W obrębie skorupy ziemskiej występują dwa zasadnicze kompleksy skał, warstwę powierzchniową stanowi kompleks osadowy, spod którego miejscami odsłania się kompleks krystaliczny. Odmienność w ich wykształceniu pozwala wyróżnić skorupę kontynentalną, skorupę oceaniczną oraz występującą pomiędzy nimi skorupę suboceaniczną. Miąższość skorupy ziemskiej waha się od 5-8 km w części oceanicznej do km w części kontynentalnej (pod Himalajami osiąga maksymalnie 80 km). Gęstość waha się od 2,7-2,8 g/cm³ w części kontynentalnej do 3 g/cm³ w części oceanicznej. W stosunku do całego globu, skorupa ziemska zajmuje małą cząstkę 1,4% objętości oraz 0,3% masy, stanowi jednak najbardziej zróżnicowaną chemicznie i fizycznie geosferę. Skorupa ziemska składa się z kilkunastu wielkich płyt tektonicznych o grubości kilkudziesięciu kilometrów. Rozpoznaniem i wyjaśnianiem zjawisk związanych z powstawaniem i ruchem płyt zajmują się teorie geotektoniczne, np. tektonika płyt lub teoria ekspansji Ziemi.

3 1. Ocean 2. Dno basenu 3. Ryft 4. Grzbiet śródoceaniczny 5
1. Ocean 2. Dno basenu 3. Ryft 4. Grzbiet śródoceaniczny 5. Rów oceaniczny 6. Szelf 7. Stok kontynentalny 8. Skorupa oceaniczna 9. Skorupa kontynentalna 10. Nieciągłość Mohorovičicia 11. Warstwa skał osadowych 12. Warstwa bazaltowa 13. Warstwa granitowa 14. Płaszcz ziemski 15. Kierunek wsuwania się płyty oceanicznej pod kontynentalną 16. Linia, wzdłuż której następuje wzajemne przemieszczanie się płyt

4 Rodzaje skał Magmowe: ich powstanie wiąże się ze zjawiskiem krystalizowania się lawy lub magmy; mogą mieć one charakter głębinowy lub wylewny (skały wulkaniczne); do pierwszego rodzaju należą m.in.: granit, gabro; przykład skał wylewnych to: andezyt, palafit czy bazalt. Granit Gabro

5 Bazalt Andezyt (ciemny) z zeolitami

6 Osadowe: mechanizm ich powstawania to osadzanie się okruchów skał na lądzie lub w wodzie; mogą powstawać z gruzu (brekcje), żwiru (zlepieńce), piasku (piaskowce), mułu (mułowce) lub też z iłu (iłowce); Iły zmieszane z piaskiem tworzą glinę. Sól kamienna z Kłodawy Sól kamienna z Wieliczki

7 Gips Krzemień

8 Szarogłaz Piaskowiec

9 Wapień, jura (oksford) Mułowiec

10 Organogeniczne: powstają ze zgromadzonych szczątków roślin lub zwierząt; należą do nich: wapienie (kreda), skały krzemionkowe, różne rodzaje węgla (kamienny, brunatny, torf), węglowodory (gaz ziemny, ropa naftowa, asfalt), chemiczne (sól czy siarka). Kreda

11 Przeobrażone (metamorficzne): ich powstawanie jest skutkiem oddziaływania wysokiego ciśnienia na skały magmowe lub osadowe, a także wysokiej temperatury; najważniejsze z nich to: marmur, kwarcyt, grys, czy łupki; Wykorzystanie skał jest powszechne w przemyśle w takich dziedzinach, jak: budownictwo, przemysł energetyczny czy chemiczny. Szungit Łupek grafitowy

12 Łupek kwarcowy Łupek mikowy

13 Marmur dolomitowy Wapień krystaliczny

14 Amfibolit Gnejs

15 Granulit Suevit

16 Koks naturalny Hornfels

17 Leukogranit Piribolit

18 Biotytyt Czaroit

19 Grejzen Nefryt

20 Koniec


Pobierz ppt "Wykonał: Patryk Brzeziński kl. 2d"

Podobne prezentacje


Reklamy Google