Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Możdżeń Gr.P1, rok Iv, Imir

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Możdżeń Gr.P1, rok Iv, Imir"— Zapis prezentacji:

1 Adam Możdżeń Gr.P1, rok Iv, Imir
Typizacja Adam Możdżeń Gr.P1, rok Iv, Imir

2 Podział części na grupy technologiczne prof. Sokołowskiego
Części obrotowe Części wieloosiowe Części płaskie Części specjalne Każdy z tych działów został podzielony na 14 klas, w których wyróżnione zostały grupy, podgrupy i typy. Celem tego podziału jest możliwość opracowania typowego procesu technologicznego dla części tego samego typu, dzięki czemu wszystkie części jednego typu można by było obrabiać za pomocą tego samego lub zbliżonego wyposażenia technicznego.

3 Co to jest typizacja? Typizacja – jest to system organizacji produkcji małoseryjnej i seryjnej, w którym mają zastosowanie różne metody, techniki i środki umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów pracy, a tym samym obniżkę kosztów wytwarzania. Osiąga się to przez ujednolicenie procesów technologicznych w odniesieniu do wybranych grup przedmiotów wykazujących podobieństwo technologiczne.

4 Proces typizacji Podstawą typizacji jest klasyfikacja części - podział ogółu produkowanych części według ich podobieństwa technologicznego na klasy i grupy o cechach na tyle zbliżonych, aby możliwa była ich obróbka według jednego, typowego (wzorcowego) procesu technologicznego. Klasyfikacji można dokonywać na różne sposoby. W przemyśle elektromaszynowym najczęściej stosuje się metody klasyfikacji wprost według systemu 9-cyfrowego lub jego pochodne.

5 Układ i znaczenie poszczególnych kryteriów klasyfikatora systemu 9-cyfrowego

6 Proces typizacji Po dokonaniu klasyfikacji ogółu produkowanych części, dla wybranych grup, na podstawie tzw. części typowej, opracowuje się typowe procesy technologiczne ramowe i procesy operatywne (bardziej szczegółowe). Karty instrukcji wszystkich możliwych do wykonania w tej grupie operacji opracowuje się, wpisując w nie treść poszczególnych (wszystkich możliwych do wykonania w danej operacji) zabiegów, symbole narzędzi itp. dane, które są jednakowe dla całej grupy części. Do procesu operatywnego nie wstawia się konkretnych wymiarów i innych danych indywidualnych dla poszczególnych rzeczywistych części.

7 Przykład typowego procesu technologicznego ramowego

8 Proces technologiczny konkretnej części
Opracowując proces technologiczny konkretnej części z danej grupy (mniej skomplikowanej niż część typowa), z procesu typowego odrzuca się niektóre (niepotrzebne) operacje, z kart instrukcyjnych operacji wykreśla się niepotrzebne rysunki i zabiegi, natomiast wstawia się konkretne wymiary i wpisuje się indywidualne dane dotyczące konkretnej części. Następnie oblicza się parametry obróbki i wartości czasu poszczególnych składowych norm, wpisuje się konkretne wymiary narzędzi obróbkowych, otrzymując w ten sposób indywidualny proces technologiczny danej części.

9 Istota typizacji Badanie i analiza procesów obróbki poszczególnych części Przeprowadzenie uogólnień na podstawie najnowszych osiągnięć techniki Nadanie uogólnieniom dyrektyw i zaleceń ujętych ogólnymi zasadami projektowania Rozszerzenie tych uogólnień na całe grupy przedmiotów technologicznie podobnych

10 Zalety typizacji Ujednolicenie w praktyce warsztatowej procesów technologicznych dla części technologicznie podobnych, a opracowanych przez innych technologów Ujednolicenie normy czasów roboczych dla części technologicznie podobnych Stworzenie podstawy do unifikacji specjalnego oprzyrządowania i uporządkowania gospodarki narzędziowej Skrócenie czasu technologicznego przygotowania produkcji przez wykorzystanie typowego procesu oraz zastosowanie zunifikowanego oprzyrządowania Umożliwienie porównania poziomu stosowanej technologii w różnych zakładach dla części technologicznie podobnych Stworzenie podstaw naukowych do podnoszenia kwalifikacji technologów

11 Literatura Korzyński M.: Podstawy technologii maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008. Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa 1994.

12 Pytania Jaka jest istota typizacji?
Wymień 4 podstawowe grupy technologiczne części

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Adam Możdżeń Gr.P1, rok Iv, Imir"

Podobne prezentacje


Reklamy Google