Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319
PPTOK Wykład - 15 godzin Projektowanie Procesów Technologicznych Obróbki Skrawaniem Dr inż. Jan BERKAN Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319

2 OCENA Z PRZEDMIOTU - projekt półfabrykatu – 1 tydzień
Egzamin z materiału wykładowego (sesja) Zaliczenie zajęć projektowych - koniec semestru Tematyka zajęć projektowych (druga połowa semestru) - projekt półfabrykatu – 1 tydzień - projekt procesu obróbki – 2 tygodnie - projekt wybranej operacji – 2 tygodnie - projekt uchwytu obróbkowego – 2 tygodnie Oceny z projektów: - proces i uchwyt – waga 2 - pozostałe – waga 1 Ocena z przedmiotu – średnia pozytywnych ocen z egzaminu i projektowania

3 Literatura: Mieczysław Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT Warszawa 2003 Mieczysław Feld: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. WNT Warszawa 1994 Janusz Tymowski: Technologia budowy maszyn. WNT Warszawa 1989 Obróbka skrawaniem. Poradnik inżyniera. Praca zbiorowa. t. II i III WNT Warszawa Tadeusz Puff: Technologia budowy maszyn. PWN Warszawa 1987 Michał Skarbiński: Technologiczność konstrukcji maszyn WNT Warszawa 1982

4 Podstawowe pojęcia TECHNIKA - wiedza o sposobach operowania materią w celu wytworzenia środków materialnych służących człowiekowi - prof. Lucjan Tadeusz WROTNY TECHNOLOGIA - nauka obejmująca dział techniki dotyczący metod wytwarzania surowców, półfabrykatów i wyrobów - prof. Janusz TYMOWSKI TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYM - technologia zajmująca się postawami projektowania procesów wytwarzania części oraz ich łączenia w gotowe mechanizmy i maszyny (montaż)

5 PRZYKŁAD Ścięcia i poprzeczny otwór Gwint Ile czasu zajmie wykonanie tej części z pręta Ф 15 przy zastosowaniu obróbki skrawaniem ? Otwór sześciokątny

6 Klasyfikacja technik wytwarzania
Kryterium – sposób oddziaływania narzędzia na obrabiany przedmiot a. Punktowe b. Liniowe c. Powierzchniowe d. Objętościowe P.O P.O P.O f p W P.O N f N N f Kształtowanie w formach Zanurzenie f k Obróbka narzędziem kształtowym Obróbka narzędziem punktowym

7 Podstawowe definicje wg normy PN-83/M-01250 „Technologiczne Przygotowanie Produkcji”
PROCES PRODUKCYJNY - obejmuje ogół działań wykonywanych w danym zakładzie dla wytworzenia wyrobów z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. PROCES TECHNOLOGICZNY - podstawowa część procesu produkcyjnego obejmująca działania mające na celu uzyskanie żądanych kształtów, wymiarów i właściwości przedmiotu pracy lub ustalenie wzajemnych położeń części lub zespołów w wyrobie.

8 Proces technologiczny
Stan początkowy przedmiotu pracy (półfabrykat) Stan końcowy przedmiotu pracy

9 Operacja technologiczna
S1 ... S k-1 Sk operacja 10 operacja k0

10 Operacja technologiczna – część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym, na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów), bez przerw na inną pracę Zabieg technologiczny – część operacji technologicznej realizowana przy pomocy tych samych środków technologicznych i przy niezmienionych parametrach obróbki, ustawieniu i zamocowaniu Przejście – część zabiegu, podczas której usuwana jest jedna warstwa materiału

11 Obróbka strony B Zabieg 1 Zabieg 2 Strona A Strona B
Interpretacja definicji operacji Zabieg 2 Jedna operacja dwa zamocowania Dwie operacje Obróbka strony A , Obrót wałka o 180 0 Obróbka strony B Obróbka strony A we wszystkich wałkach Przerwa Obróbka strony B we wszystkich wałkach

12 Urządzenia podziałowe
Zamocowanie – część operacji technologicznej wykonywana bez zmiany zamocowania przedmiotu pracy (przy jednym zamocowaniu) Pozycja – określone położenia przedmiotu pracy ustalonego i zamocowanego w przyrządzie z mechanizmem podziałowym (kątowym lub liniowym) Urządzenia podziałowe

13 Przedmioty pracy: Materiał – wyjściowy przedmiot pracy podlegający dalszemu przetworzeniu w toku procesu produkcyjnego Półfabrykat – niewykończony przedmiot pracy (w trakcie obróbki lub kształtowania) Część – składnik wyrobu wykonany z jednego lub różnych rodzajów materiału połączonych ze sobą w sposób nierozłączny Wyrób – przedmiot pracy stanowiący końcowy wynik procesu produkcyjnego

14 Wyposażenie technologiczne – maszyny i urządzenia technologiczne, na których umieszczone są przedmioty pracy i pomoce warsztatowe, służące do realizacji określonej części (operacji) procesu produkcyjnego Pomoce warsztatowe – środki technologiczne stosowane przy obróbce, montażu, kontroli lub transporcie stanowiskowym przedmiotu pracy. Są one uzupełnieniem maszyn i urządzeń technologicznych lub służą bezpośrednio pracownikowi przy pracy Środki technologiczne = wyposażenie technologiczne + pomoce warsztatowe

15 Pomoce warsztatowe Narzędzia Narzędzie – pomoc warsztatowa do bezpośredniego oddziaływania na przedmiot pracy w celu zmiany jego kształtu, wymiarów lub właściwości Oprawka – pomoc warsztatowa do ustalania i mocowania narzędzi Oprawka

16 Pomoce warsztatowe Uchwyt – pomoc warsztatowa do ustalania i zamocowania przedmiotu pracy w celu wykonania operacji obróbki lub montażu Imadło maszynowe

17 Stół podziałowy o osi pionowej
Pomoce warsztatowe Przyrząd – pomoc warsztatowa stanowiąca przedłużenie łańcucha kinematycznego maszyn i urządzeń technologicznych, przeznaczona do rozszerzenia ich możliwości technologicznych przez realizowanie dodatkowych ruchów. Stół podziałowy o osi pionowej

18 Pomoce warsztatowe Narzędzie pomiarowe – pomoc warsztatowa przeznaczona do sprawdzania i pomiarów Sprawdziany Suwmiarka cyfrowa

19 Proces technologiczny wałka
Operacja 10. Frezować czoła i wykonać nakiełki Zabieg 1 Frezować czoła na wymiar 125 Zabieg 2 Wykonać dwa nakiełki

20 Proces technologiczny wałka c.d.
Operacja Toczyć zgrubnie i wykańczająco Zamocowanie 1 Toczyć zgrubnie i wykańcz. średnicę A Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø30,5 Przejście 1. Toczyć Ø36 Przejście 2. Toczyć Ø30,5 Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø30 Zamocowanie 2 Toczyć zgrubnie i wykańcz. powierzchnię B Zabieg 1 Toczyć zgrubnie Ø40,5 Zabieg 2 Toczyć wykańczająco Ø40 B A

21 Elementy procesu technologicznego
Toczyć na wym. A a Toczyć na wym. B b Toczyć na wym. C c ... Bazowanie Obrabiarka Narzędzia Przyrz. i Uchwyt. Narz. pomiarowe T p. z + t j Organiz. obróbki Obsada Koszty Opłacalność normalne specjalizowane specjalne Przejście 1-sze Przejście 2-gie wymiary tolerancje chropowatość param. obrób. Informacje wejściowe Rys. konstrukcyjny Wskaźniki techn.-ekonom. Poziom cen Program produkcji Możliwości inwestycyjne Terminy uruchom. produkcji. Materiał, półfabrykat Park obrabiarek. i urządzeń. Wykonawstwo oprzyrządowania. specjalnego Obsada personalna Materiały, półfabrykaty Frezować i nawiercać 10 Toczyć 20 30 K.T. 40 Frezować 50 Wiercić 60 70 Szlifować średnicę 80 K.T. ostateczna 90 Obróbka cieplna Część gotowa Obróbka wykańcz. Obróbka zgrubna Obróbka kształt.

22 Dokumentacja technologiczna – zbiór dokumentów zawierający informacje potrzebne do realizacji procesu technologicznego Dokumenty główne: karta technologiczna instrukcja technologiczna program obróbki (CNC) karta normowania czasu pracy wykaz pomocy warsztatowych karta normowania materiału

23 ( zawiera spis operacji procesu technologicznego )
Karta technologiczna ( zawiera spis operacji procesu technologicznego )

24 Instrukcja technologiczna
(zawiera opis operacji technologicznej)

25 Instrukcja technologiczna ( szkic obróbkowy )
Szczęki hydrauliczne pryzmowe Podpora stała

26 Dokumentacja technologiczna
Rysunki: półfabrykatów narzędzi specjalnych matryc, modeli, kokili itp.. przyrządów i uchwytów specjalnych narzędzi pomiarowych Dokumenty pomocnicze: zbiory norm klasyfikatory części katalogi pomocy warsztatowych

27 Dokumentacja technologiczna
dokumenty związane z organizacją produkcji: rozplanowanie stanowisk pracy oddziału obciążenie stanowisk pracy zestawienie pracochłonności wyrobu wykresy cykliczne obróbki lub montażu dokumenty związane z dyscypliną technologiczną: karta zmian procesu technologicznego karta zawiadomienia o zmianie procesu technologicznego protokół opanowania produkcji protokół sprawdzenia operacji


Pobierz ppt "Instytut Technik Wytwarzania pok. ST 319"

Podobne prezentacje


Reklamy Google