Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a 1."— Zapis prezentacji:

1 Wykonały Agata Badura Magda Polak a 1

2 Łąka obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste występujące na Ziemi: Stepy Sawanny Tundrę trawiastą Istnieje szereg kryteriów podziału łąk ze względu na ich : Genezę Warunki siedliskowe Sposób użytkowania Położenie Cechy roślinności. 2

3 Naturalne Zbiorowiska trawiaste wykształcające się i występujące tam, gdzie ze względu na warunki ekologiczne nie występują inne zbiorowiska (zwłaszcza lasy). Należą tu hale powyżej górnej granicy lasów, łąki nadrzeczne na terenach z długotrwałymi zalewami, zbiorowiska trawiaste na terenach i w miejscach, gdzie warunki klimatyczne uniemożliwiają rozwój lasów. 3

4 Wykształcają się i utrzymują dzięki oddziaływaniu człowieka.
Pół naturalne Wykształcają się i utrzymują dzięki oddziaływaniu człowieka. Sztuczne Zbiorowiska trawiaste o prostej strukturze, świeżo założone, krótkotrwałe na użytkach przemiennych lub trwałe ale silnie przekształcone na skutek intensywnych zabiegów pratotechnicznych* * zabiegi pielęgnacyjne na łąkach 4

5 Ze względu na czas trwania użytkowania wyróżnia się łąki:
Łąki Trwałe Łąki, z których bez względu na sposób użytkowania, dokonuje się zbioru traw w postaci siana czy zielonki. Łąki przemienne Użytki zielone zakładane na krótki okres. Użytkowane krótko i ujmowane w płodozmiany polowe. 5

6 Ze względu na produkcyjność i intensywność użytkowania:
Małowartościowe Niskoproduktywne Intensywne 6

7 Ze względu na położenie:
Górskie ( m n.p.m.) Niżowe poza-dolinowe (150–300 m n.p.m.) Niżowe dolinowe (0–300 m n.p.m.) 7

8 Ze względów siedliskowych wyróżnia się łąki:
Grądowe (grądy) — położone w miejscach suchych, zależne od opadów, optymalnie użytkowane łąkowo-pastwiskowe Zalewne (łęgi) — położone w dolinach rzek na terasach zalewowych, cechują się zmiennymi warunkami wodnym Bagienne i pobagienne (bielawy i murszowiska) — położone w miejscach o wysokim poziomie wód, zwykle stagnujących 8

9 Ze względów fitosocjologicznych* wyróżnia się,
na siedliskach wilgotnych: Łąki trzęślicowe – bogate florystycznie, budowane w znacznej mierze przez trzęślicę modrą, Powstają na glebach zmiennowilgotnych. Siano z tych łąk nie ma dużej wartości odżywczej i było niegdyś wykorzystywane na ściółkę dla zwierząt. Dziś wraz z zanikiem specyficznego użytkowania giną łąki i związane z nimi rzadkie gatunki(kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, ) *Fitosocjologia-. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze 9

10 Łąki ostrożeniowe – charakteryzują się udziałem ostrożenia łąkowego , knieci błotnej (kaczeńca), rdestu wężownika, dzięgla leśnego. Wilgotne i mokre, nawożone, tradycyjnie zagospodarowane jako łąki dwukośne. Rdest wężownik Ostrożeń łąkowy Knieć błotna 10

11 Łąki selernicowe Występują w dolinach dużych rzek, w warunkach zmiennej wilgotności . Charakteryzują się udziałem wielu rzadkich roślin – selernicy żyłkowanej, czosnku kątowego, tarczycy oszczepolistnej i innych. 11

12 Łąki wyczyńcowe Łąki solniskowe
Pospolite łąki zalewowe, intensywnie użytkowane łąki w dolinach dużych rzek z dominacją wyczyńca łąkowego. Łąki solniskowe Rzadko spotykane u nas łąki na terenach zalewanych przez wody morskie lub w miejscach wysięków wód zasolonych. Wyczyniec łąkowy 12

13 Na siedliskach świeżych:
Rajgras wyniosły Łąki rajgrasowe – bogate florystycznie, kolorowe łąki w dominacją miękkolistnych traw, głównie rajgrasu wyniosłego, z udziałem m.in. takich gatunków jak dzwonek rozpierzchły, kozibród łąkowy, złocień właściwy. Kozibród łąkowy Dzwonek rozpierzchły 13

14 Zwierzęta Łąk . 14

15 KRASKA BOCIAN BIAŁY 15

16 Świergotek łąkowy Podmokłe i wilgotne łąki nizinne typu grądów i bielaw, torfowiska (również wysokogórskie), mokradła, śródpolne obniżenia, turzycowiska, 16

17 BŁOTNIAK ŁĄKOWY 17

18 Latolistek Cytrynowy 18

19 Zając Sarna Łasica 19

20 Biedronka 20

21 Pasikonik Zielony Modliszka 21

22 Częste są tu kopce kretów, które odżywiają się owadami.
22

23 Rzekotka Grzebiuszka Ziemna 23

24 Jaszczurka zwinka Jaszczurka Zwinka 24

25 Bibliografia: www.wikipedia.org www.google.com Grafika-google
Encyklopedia Zwierząt


Pobierz ppt "Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google