Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach"— Zapis prezentacji:

1 Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach
Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach. Jego siedliskami są rzeki różnego typu wód. W wysokich brzegach piżmaki kopią nory do których wejście znajduje się pod powierzchnią wody. W norach tych wydzielone są komory. Piżmaki mogą wywoływać szkody niszcząc groble przeciwpowodziowe lub przy stawach rybnych. Są zwierzyną łowną ze względu na cenne futra.

2 Kaczka krzyżówka jest to najpospolitszy gatunek kaczki występujący w Polsce. Można ją spotkać na prawie wszystkich zbiornikach wodnych. Zamieszkuje nawet małe stawy w parkach dużych miast, rowy, a przede wszystkim brzegi rzek, wyspy w nurcie, jeziora, mokradła, starorzecza. Jest obok łabędzia niemego jedynym ptakiem wodnym który przystosował się do życia na obszarach zurbanizowanych. Może gniazdować nawet na budynkach w zabudowie śródmiejskiej. Żywi się drobnymi zwierzętami i kawałkami roślin. Jest to ptak łowny.

3 Łyska jest bardzo pospolitym ptakiem w Polsce
Łyska jest bardzo pospolitym ptakiem w Polsce. Bytuje w prawie wszystkich wodach stojących jak stawy, jeziora i zalewiska rzek zarośnięte na brzegach szuwarami. Bytuje stale na wodzie żerując na jej powierzchni oraz nurkując. Żywi się głównie wodorostami i drobnymi żyjątkami wodnymi, drobnymi rybkami i mięczakami. Gniazda zakłada wśród trzciny lub sitowia na wodzie. Jest ptakiem łownym poza okresem ochronnym.

4 Kokoszki wodne są w Polsce dość licznymi ptakami lęgowymi
Kokoszki wodne są w Polsce dość licznymi ptakami lęgowymi. Żyją nad wodami. Bardzo lubią stare zarastające stawy, zakola na wolno płynących rzekach oraz zatoki jezior. Ich ulubionym środowiskiem jest styk wody i lądu, najlepiej porośnięty bujną roślinnością wodną i nadwodną. Pokarm kokoszki stanowią owoce i nasiona roślin wodnych i nabrzeżnych, pędy młodych traw oraz drobne owady, mięczaki i inne bezkręgowce. Kokoszki przyzwyczaiły się do życia w miastach. Spotyka się je w parkach i na miejskich stawach. Kokoszka podlega ochronie prawnej.

5 Wrona jest mało płochliwym ptakiem, który bardzo szybko przystosowuje się do życia na terenach zurbanizowanych i w obecności człowieka. Zamieszkuje obrzeża zadrzewień śródpolnych, parki, małe laski w pobliżu łąk i terenów wilgotnych. Jej pokarm stanowią drobne ssaki i ptaki aż do owadów odpadków i resztek ze śmietnika. Nie gardzi padliną. Wrona jest objęta ochroną gatunkową częściową. Sroka zamieszkuje niewielkie młode drzewostany z domieszką olchy i brzozy, kępami krzewów pośród pól i łąk jak również stare, opuszczone sady i ogrody w pobliżu ludzkich siedzib. Pożywienie ma bardzo urozmaicone od owadów, jaszczurek, małych żab, ślimaków i myszy, po ziarno zbóż, jaja i pisklęta a nawet małe kurczaki. Nie jest objęta ochroną gatunkową.

6 Lin występuje przeważnie w wolno płynących rzekach oraz płytkich, nagrzewających się jeziorach i stawach o mulistym dnie, gęsto porośniętym podwodną roślinnością. Lin jest popularną rybą hodowlaną, odznaczającą się bardzo małymi wymaganiami pod względem jakości wody. Płoć występuje w wodach stojących w wolno płynących. Jest to ryba stadna bytująca w porośniętej roślinnością strefie przybrzeżnej. Zimę spędza w spokojnych, głębokich miejscach. Pokarm stanowią małe organizmy zwierzęce oraz rośliny.


Pobierz ppt "Piżmak należy do zwierząt ziemno-wodnych żyjących w koloniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google