Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWAŚNE DESZCZE!!! Kwasne deszcze, to opady atmosferyczne zawierajace w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWAŚNE DESZCZE!!! Kwasne deszcze, to opady atmosferyczne zawierajace w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki."— Zapis prezentacji:

1 KWAŚNE DESZCZE!!! Kwasne deszcze, to opady atmosferyczne zawierajace w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie grozniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V).

2 Co to są kwaśne deszcze? Co to są kwaśne deszcze?
Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V).

3 Powstawanie kwaśnych deszczy.
Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwała emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, Np. czynnych wulkanów, jak również sztucznych - spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw - węgla brunatnego i kamiennego.

4 Skład chemiczny kwaśnych deszczy
Jednym ze składników kwaśnego deszczu jest siarka występująca w związkach chemicznych. Szacuje się, że w wyniku działalności człowieka emitowanych jest do atmosfery na całym świecie mln ton siarki rocznie, a najwięcej emitowano w ciągu ostatnich 50 lat. W tym samym czasie w wyniku działalności wulkanów i innych czynników naturalnych, uwalnia się do atmosfery drugie tyle. Jednak na obszarach wysoko uprzemysłowionych lub intensywnie zurbanizowanych człowiek jest odpowiedzialny za prawie całą emisję siarki. Innym pierwiastkiem, którego związki chemiczne wywołują kwaśne deszcze jest azot. W odróżnieniu od siarki, azot tworzący tlenki pochodzi nie z kopalin, lecz z powietrza. Podczas spalania w wysokich temperaturach tlen łączy się z azotem. Emisję tlenków azotu jest trudniej ocenić, niż dwutlenku siarki. Szacuje się, że wynosi ona 20 mln ton rocznie. Najwięcej związków tych powstaje w spalinach silników pracujących na paliwach ropopochodnych, więc ich koncentracja jest tam, gdzie jest duża liczba samochodów. W porównaniu ze zmniejszającym się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki zwiększa się znacznie udział tlenków azotu w zanieczyszczeniu powietrza. Chociaż powstają one w konkretnych miejscach, to wędrują z masami powietrza na znaczną odległość.

5 Skutki kwaśnych deszczy!!!
Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyna licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyśpieszają korozję rożnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.

6 Zapobieganie przed kwaśnymi deszczami
Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter międzynarodowy, ponieważ nierzadko opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń atmosfery.

7 Zagrożenia wód!! Przesiąkanie Spadając na jeziora, kwaśne deszcze zmieniają skład chemiczny ich wody, prowadząc do zaniku niektórych gatunków roślin i ryb.Taki sam efekt przynoszą zakwaszone wody gruntowe, presiąkające do rzek i jezior. Dzięki kwaśnym deszczom zanieczyszczona może być nawet woda źródlana!

8 Przemieszczanie się kwaśnych deszczy
Transport. Kwaśne chmury przenoszone są nawet na znaczne odległości, np. główną przyczyną kwaśnych deszczy w Polsce są zanieczyszczenia produkowane w Niemczech i Czechach, zaś nasze zanieczyszczenia docierają np. do Skandynawii.

9 Budynki a kwaśne deszcze...
Wiele budynków i pomników jest zrobionych z kamienia zawierającego wapno, takiego jak piaskowiec, wapień lub marmur. Wapno neutralizuje kwaśny deszcz, ale w końcu zostaje zużyte. Wtedy kamień traci naturalną odporność a budynek lub pomnik zaczyna ulegać zniszczeniu. Posągom kamiennym odpadają nosy, ściany domów pękają i grożą zawaleniem. Kwaśny deszcz niszczy niektóre spośród naszych największych zabytków historycznych. Starożytne świątynie na Akropolu w Atenach przetrwały tysiące lat; teraz te piękne budowle zaczynają ulegać erozji. To samo dzieje się ze średniowiecznymi budowlami Krakowa w Polsce, z katedrą Lincolna w Anglii i z katedrą Nidarosdomen w Trondheim w Norwegii. Współczesne budynki, wykonane z innych materiałów (np. z żelbetu), również są niszczone przez kwaśne deszcze, choć w wolniejszym tempie. Beton zaczyna się kruszyć a stalowe pręty zbrojenia rdzewieją. Remontowania oraz odnowa zniszczonych budowli związana jest z bardzo dużymi wydatkami.

10 Człowiek i kwaśne deszcze
W rejonach, gdzie środowisko naturalne jest silnie skażone, wdychamy mieszaninę gazów takich jak dwutlenek siarki i tlenki azotu, które szkodzą naszym płucom. Odnosi się to do ludzi żyjących w pobliżu elektrowni opalanej węglem, a także do mieszkańców miast o dużym ruchu ulicznym. Wyżej wymienione gazy w kontakcie z drobinami pyłów mogą wywoływać u ludzi choroby dróg oddechowych, takich jak bronchit czy astma. Ludzie ci także cierpią na kaszel, na bóle w klatce piersiowej oraz duszności. W Norwegii obserwuje się stały wzrost zachorowań na astmę u dzieci, prawdopodobnie związany ze wzrostem ilości samochodów na drogach

11 Karolina Kachniarz i Aleksandra Michalak
Wykonały: Karolina Kachniarz i Aleksandra Michalak


Pobierz ppt "KWAŚNE DESZCZE!!! Kwasne deszcze, to opady atmosferyczne zawierajace w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google