Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum Ogólnokształcące nr I w Ostródzie im. Jana Bażyńskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum Ogólnokształcące nr I w Ostródzie im. Jana Bażyńskiego"— Zapis prezentacji:

1 Liceum Ogólnokształcące nr I w Ostródzie im. Jana Bażyńskiego
20 – lecie pracy samorządu powiatowego w Ostródzie. Wybrane inwestycje Starostwa w naszym otoczeniu. Starostwo powiatowe w Ostródzie

2 20-lat współpracy Po upadku systemu komunistycznego w Polsce, władzę przejęło wolne społeczeństwo , które otrzymało możliwość oddania swojego głosu w wyborach, a co za tym idzie, nabyło prawo do sprawowania władzy. Dziś w Polsce mamy 379 powiatów. Na czele każdego z nich stoi starosta oraz Rada Powiatu, która wybierana jest w wolnych wyborach.

3 20-lat współpracy Powiat ostródzki został utworzony w 1999r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostróda. Składa się z 9 gmin. Na jego terenie mieszka około 105 tyś. osób. Według rankingu powiatów prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich w roku 2009, powiat Ostródzki zajął V miejsce w kraju. Nasz samorząd zajmuje tak wysoką pozycję, dzięki licznym inwestycjom. Niektóre z nich przedstawimy.

4 Rozbudowa OSW w Ostródzie
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ostródzie został przeniesiony do nowego, świetnie wyposażonego i przystosowanego do charakteru placówki budynku, dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Ostródzie. „NASZĄ MISJĄ JEST: Przygotowanie dzieci specjalnej troski do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszechstronne rozwijanie ich możliwości, objęcie fachową pomocą i opieką, integracja ze środowiskiem.” Tak swoje cele określa sam Ośrodek Szkolno Wychowawczy na stronie internetowej.

5 Poprzedni budynek OSW „Nasza wcześniejsza siedziba miała około 900m2, więc było tam bardzo ciasno” – mówił nam pan Ryszard Kowalski, dyrektor OSW w Ostródzie. Stary budynek szkoły był warunkowo dopuszczony do użytku i groził zawaleniem. Szkoła pilnie potrzebowała nowego budynku. Poniższe zdjęcia ukazują remont nowego budynku OSW.

6 Wsparcie Starostwa Władze szkoły od 8 lat starały się o środki finansowe na remont. Starostwo poprzez stosowanie odpowiedniej polityki polegającej na wspólnym działaniu (50% kosztów projektu pokryło Samorząd Powiatowy) zmotywowało instytucję do poszukiwania środków zewnętrznych. „Uważam że to bardzo dobra idea, że jeżeli można pozyskać z zewnątrz 50% środków, to starostwo w to wchodzi, to jest realne podejście – starostwo nas motywuje do tego, by pozyskiwać środki z zewnątrz” – powiedział dyrektor OSW. W roku 2007 zarząd szkoły wspierany przez Starostwo uzbierał około 1mln zł. z czego kolejny milion otrzymał od władz powiatu, cała kwota została przeznaczona na remont i wyposażenie nowego budynku ośrodka.

7 Nowe oblicze OSW w Ostródzie
Ośrodek może teraz lepiej pomagać dzieciom z zaburzeniami psychicznymi, jak i fizycznymi. Szkoła, o czym warto mówić, jest jedną z najlepiej wyposażonych w Polsce. Na terenie ośrodka znajdują się: internat, stołówka, kuchnia, dobrze wyposażone klasopracownie, biblioteka z centrum multimedialnym

8 Nowe oblicze OSW w Ostródzie
pracownia komputerowa, siłownia, gabinety psychologiczne i terapii pedagogicznej, a także odnowy biologicznej oraz multimedialno-rekreacyjna.

9 Nowe oblicze OSW w Ostródzie
Ośrodek jest przyjazny osobom niepełnosprawnym ruchowo. Wszystkie jego pomieszczenia, łącznie z łazienkami, a także windą na korytarzu, ułatwiają poruszanie się niepełnosprawnym po terenie ośrodka. Ośrodek oferuje także pomoc w rehabilitacji (pomieszczenie do odnowy biologicznej) i specjalistyczną pomoc psychologiczną.

10 Rozwój OSW dzięki wsparciu starostwa
„Warunki nauki zmieniły się diametralnie: w starej szkole użytkowano 16 sal, w obecnej – sal specjalistycznych, ilość dzieci ze 180 wzrosła do 220, zmieniła się spadkowa tendencja wśród dzieci szkoły podstawowej (w tym roku przybyło 16 dzieci), rodzice chętniej oddają dzieci do nowoczesnego ośrodka.” – mówił dyrektor OSW w czasie wywiadu z naszą grupą. O zdanie na temat zmian, które zaszły w szkole postanowiliśmy zapytać również panią Barbarę Fiołek, nauczycielkę pracującą w ośrodku – „Warunki w jakich teraz odbywają się zajęcia pozwalają lepiej wypełniać założenia naszej szkoły” Powyższe opinie mówią same za siebie, szkoła dzięki inwestycji może w pełni spełniać swoja misję.

11 Inwestycje Starostwa w naszej szkole
Samorząd powiatowy działa również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w naszej szkole. Starostwo dofinansowało dwie bardzo ważne inwestycje w Liceum Ogólnokształcącym nr w Ostródzie. Jedną z nich jest remont naszej szkolnej auli (zdjęcia pochodzą ze spotkania starosty z młodzieżą naszej szkoły z dnia ),

12 Inwestycje Starostwa w naszej szkole
a drugą budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią.

13 Inwestycje Starostwa w naszej szkole
„Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym w Szkołach ponadgimnazjalnych (władza lokalna) Z ministerstwa otrzymywane są dotacje dla takich szkół – najpierw środki przychodzą do starostwa i te dysponując określoną pulą pieniędzy decyduje na co je przeznaczyć – min. na remonty. Przy okazji 100-lecia budynku w LO, powstała aula (2007 rok). Orlik wybudowano w 2008 roku, i 1/3 środków na jego budowę pozyskano ze starostwa. Przez ostatnie lata współpraca ze Starostwem układa się bardzo pomyślnie” - powiedział nam dyrektor naszej szkoły, pan Dariusz Bujak. Z wypowiedzi Dyrektora, można więc wyciągnąć wniosek, że Starostwo przychylnie patrzy na rozwój placówki, i wspiera szkolnictwo. Jest otwarte na nowe propozycje.

14 Pozostałe ważne inwestycje naszego starostwa
Starostwo Powiatowe w Ostródzie z powodzeniem zarządza szpitalem w Ostródzie, który jest instytucją przynoszącą zyski oraz stale rozwijającą się. Ostródzki szpital jest placówką, która mogłaby być stawiana jako wzór dla innych szpitali pod względem zarządzania i administracji. Starostwo dba również o drogi w powiecie, warto tu przytoczyć przykład trasy między miejscowościami Szeląg i Zawroty , która została wyremontowana przy dużym udziale finansowym starostwa.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Małgorzata Kacprzak 1992, IIC Urszula Stelmach 1992, IID Ewelina Balkiewicz 1993, IB Adam Jaroszewski 1992, IIC Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie, ul Drwęcka 2 Przemysław Kołakowski Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Liceum Ogólnokształcące nr I w Ostródzie im. Jana Bażyńskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google