Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ krążenia zbudowany jest z:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ krążenia zbudowany jest z:"— Zapis prezentacji:

1 Układ krążenia zbudowany jest z:
Serca (pompy) Naczyń tętniczych Naczyń włosowatych Naczyń żylnych

2

3

4 Serce Leży w klatce piersiowej, w śródpiersiu
Koniuszek serca skierowany jest w lewą stronę Zbudowane jest z mięśnia sercowego

5 Serce jest umieszczone w worku osierdziowym, w którym w warunkach fizjologicznych jest bardzo mała ilość płynu surowiczego. Osierdzie (worek osierdziowy) podwójna, workowatego kształtu błona surowicza obejmująca w postaci dwuściennego worka serce kręgowców. U ssaków zewnętrzna ściana osierdzia, czyli blaszka ścienna osierdzia, jest wzmocniona od zewnątrz warstwą włóknistą

6 W mięśniu sercowym istnieją tzw. wstawki
Złącza niskooporowe, których obecność umożliwia rozchodzenie się pobudzenia po wszystkich komórkach

7

8 Serce składa się z: 2 przedsionków (prawy i lewy)
2 komór (prawa i lewa)

9

10 Serce - otwór owalny W przegrodzie międzyprzedsionkowej znajduje się otwór owalny, Przejście z prawego do lewego przedsionka jest możliwe dzięki niższemu ciśnieniu w tym ostatnim (dopływa do niego o wiele mniej krwi niż po narodzeniu, gdyż płuca nie są jeszcze rozwinięte, natomiast do prawego dopływa o wiele więcej krwi). Z lewego przedsionka krew przez lewą komorę wydostaje się z serca. Podobnie czyni też krew z prawej komory.

11 Serce obdarzone jest wyjątkową cechą automatycznego kurczenia się chociaż normalnie jego czynność w organizmie pozostaje pod kontrolą nerwów i hormonów, to funkcjonuje ono dalej, po odłączeniu od tych wpływów i wyjęciu serca z ustroju.

12 Układ bodźcoprzewodzący serca

13 CYKL PRACY SERCA Składa się z dwóch faz: Faza skurczowa (systole)
Faza rozkurczowa (diastole)

14 Cykl ten nie obejmuje serca w całości – przedsionki i komory funkcjonują jako oddzielne jednostki, wchodząc w fazę skurczu i rozkurczu w różnym czasie. Czas trwania jednego cyklu sercowego wynosi 0,8 sekundy. Cykl serca nie ma początku ani końca, ponieważ seria skurczów i rozkurczów następuje cyklicznie. Aby cykl serca mógł dojść do skutku, komórki mięśnia sercowego muszą się kurczyć mniej więcej równocześnie.

15 W sercu znajdują się: Zastawka trójdzielna – pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą Zastawka dwudzielna – pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą

16 Zastawki półksiężycowate:
Znajdują się w aorcie Znajdują się w pniu płucnym

17 Żyła

18

19 Aorta

20 Obieg duży krwi: Rozpoczyna się w lewej komorze (aortą) a kończy w prawym przedsionku

21 Obieg mały krwi: Rozpoczyna się w prawej komorze (pniem płucnym) a kończy w lewym przedsionku

22 Krążenie płodowe - specyficzne krążenie występujące u człowieka w okresie prenatalnym, przybierające po porodzie bardziej znaną, "zwykłą" formę krążenia. Obieg płucny i przewód tętniczy Przed narodzeniem się dziecka jego płuca wypełnia ciecz, nie ma w nich powietrza z tlenem, więc wymiana gazowa nie jest w nich możliwa. Wobec tego pomiędzy pniem płucnym, a aortą granicy między jej łukiem i częścią zstępującą występuje połączenie - przewód tętniczy. Dzięki niemu większa część krwi pnia płucnego nie trafia do tętnic płucnych, ale dociera do aorty i jej łuku, gdzie znajduje miejsce w jego wielkich odgałęzieniach (tętnica podobojczykowa lewa, tętnica szyjna wspólna lewa, pień ramienno-głowowy), zaopatrujących górną część ciała, w tym głowę i kończyny górne.

23 CIŚNIENIE KRWI Ciśnienie krwi to ciśnienie jakie panuje w arteriach, czyli głównych naczyniach krwionośnych organizmu. Powstaje ono poprzez ciągłą pracę serca, które nieustannie tłoczy krew w układzie krwionośnym ciała. Pierwsza liczba (wyższa) to ciśnienie skurczowe, czyli takie stadium pracy serca, gdy mięsień wykonuje pracę. Druga liczba (niższa) to ciśnienie rozkurczowe, czyli ciśnienie pomiędzy uderzeniami serca.

24 Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi można zmierzyć posługując się dwoma metodami: bezpośrednią, pośrednią.

25 Bezpośredni pomiar ciśnienia krwi stosuje się do badań ciśnienia w przedsionkach i komorach serca cewnikiem wprowadzonym najczęściej przez żyłę pośrodkową łokciową. Pośredni pomiar ciśnienia jest wykonywany za pomocą metody Riva-Rocci. Przyrząd do takiego pomiaru nazywa się sfigmomanometrem.

26 Rtęciowy:

27 Zegarowy:

28 Nadgarstkowy:

29 Wartości ciśnienia krwi:

30 TĘTNO Tętnem nazywamy rytmiczne podnoszenie i zapadanie ścian tętnic. Wiemy, że krew wyrzucona z komory rozciąga ściany tętnic, które bezpośrednio potem kurczą się, co daje wrażenie tętna.

31 U dzieci i kobiet te wartości są zwykle wyższe.
Tętno W zależności od stanu zdrowia i stopnia sprawności tętno waha się w granicach U osób wybitnie sprawnych i wytrenowanych może być ono znacznie niższe i wynosić nawet uderzeń na minutę. U dzieci i kobiet te wartości są zwykle wyższe.

32 Tętno może wyczuć wszędzie tam, gdzie tętnice przebiegają powierzchownie.
tętnicy promieniowej, szyjnej wspólnej, skroniowej powierzchownej, tętnicy grzbietowej stopy, podkolanowej.

33 Badanie tętna przynosi informacje o liczbie skurczów serca, objętości skurczowej oraz do pewnego stopnia o ciśnieniu krwi. Określając charakter tętna, opisujemy jego częstość, miarowość, napięcie i szybkość.

34 Baroreceptory Stała wielkość ciśnienia krwi zleży do obecności odpowiednich czujników tzw. baroreceptorów. Znajdują się one w ściankach niektórych tętnic i informują ośrodek naczynioruchowy o wielkości ciśnienia. Występują one w: łuku aorty, tętnicach szyjnych wspólnych, zatoce szyjnej. Wzrost ciśnienia przyspiesza częstotliwość wysyłania impulsów z baroreceptorów do ośrodka naczynioruchowego i odwrotnie.

35 Układ limfatyczny lub inaczej układ chłonny – otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z płynów ustrojowych – limfa

36 Zadania i funkcjonowanie układu chłonnego
odpornościowa – w węzłach limfatycznych powstają niektóre białe ciałka krwi neutralizująca – zwalczanie ciał oraz substancji obcych i szkodliwych dla organizmu odprowadzającą – odprowadzenie limfy z powrotem do krwi

37 Krew Krew i płyn tkankowy – chłonka, tworzą środowisko wewnętrzne ustroju, w którym żyją wszystkie komórki i tkanki ciała. Krew i chłonka są określane jako tkanki płynne. Odgrywają one ważną rolę: transportową, obronną ustroju.

38 Krew przenosi: tlen i dwutlenek węgla,
substancje odżywcze (glukozę, lipidy, aminokwasy), jony (sód, potas, wapń), produkty przemiany materii (mocznik), hormony, rozprowadza ciepło w ustroju.

39 erytrocyt, trombocyt, leukocyt

40 Erytrocyty

41 Ilość krwi u człowieka stanowi:
u kobiety ok. 6,5% masy ciała (4-5 l), u mężczyzny ok. 7% masy ciała (5-6 l).

42 OSOCZE Jest słomkowożółtym płynem, w który zawieszone są elementy komórkowe. Objętościowo osocze stanowi 50-60% krwi.

43 Osocze ma następujący skład:
woda ~ 92%, białko 6-8%, sole mineralne 0,8%, lipidy 0,6%, glukoza 0,1%.

44 Osocze transportuje substancje
różne jony (Na, K, Ca itd.), glukoza i nieznaczne ilości innych cukrów, aminokwasy, inne kwasy organiczne, cholesterol i inne lipidy, hormony, mocznik.

45 KRZEPNIĘCIE KRWI Wynaczyniona krew człowieka po 3-4 minutach zaczyna krzepnąć i po 5-6 minutach zamienia się w galaretowaty skrzep.

46 Krzepnięcie krwi polega na:
rozpuszczonego we krwi białka – fibrynogenu w postać nierozpuszczalną – fibrynę, czyli włóknik.


Pobierz ppt "Układ krążenia zbudowany jest z:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google