Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krew."— Zapis prezentacji:

1 krew

2 krew funkcja: Utrzymanie stałości środowiska wewnętrznego
Dostarczanie tlenu i substancji odżywczych Transport metabolitów i hormonów Obrona organizmu

3 SKŁAD KRWI Osocze- płynna istota międzykomórkowa
Komorki i płytki krwi- elementy morfotyczne

4 osocze Skład: Woda Białka ( albuminy,globuliny,fibrynogen,układ dopełniacza) Lipidy Cukry Hormony Produkty przemiany materii Sole nieorganiczne

5 ELEMENTY MORFOTYCZNE KRWI
ERYTROCYTY-KRWINKI CZERWONE Zawierają hemoglobinę Przenoszą tlen

6 Mianownictwo morfologiczne erytrocytów
ANIZOCYTY-rózna wielkość ANULOCYTY-pierścienieze<MCH DAKRIOCYTY-kształt łez OWALOCYTY-owalne SCHSTOCYTY-fragmenty erytrocytów CIAŁKA HEINZA-wytrącona hemoglobina CIAŁKA HOWELLA-JOLLY’EGO-resztki jądraw erytrocytach ( przy braku śledziony)

7 Makrocyty- kształt prawidłowy;
Średnica większa,>8,5µm Megalocyty-powiększone,lekko owalne ( niedobór vitaminy B 12 lub kwasu foliowego) Mikrocyty- kształt prwaidłowy,ale mniejsza średnica(<7µm)-niedokrwistość z niedoboru żelaza. Normocyty-prawidłowe z centralnym przejaśnieniem

8 LEUKOCYTY(KRWINKI BIAŁE)
GRANULOCYTY: OBOJĘTNOCHŁONNE-NEUTROFILE-pochłaniają I niszczą drobnoustroje,usuwają uszkodzone tkanki. KWASOCHŁONNE-EOZYNOFILE-zwalczają pasożyty,regulują reakcję alergiczną. ZASADOCHŁONNE-BAZOFILE-uczestniczą w reakcji alergicznej

9 AGRANULOCYTY LIMFOCYTY: LIMFOCYTY”-T” –odpornośc komórkowa
LIMFOCYTY ‘’B”-produkcja p/ciwciał MONOCYTY:-posiadają zdolność fagocytozy, Reagują na substancje chemiczne,w tkance przekształcają się w makrofagi

10 PŁYTKI KRWI TROMBOCYTY Uczestniczą w tworzeniu skrzepów krwi
Są fragmentami komórek szpiku.

11 CHOROBY KRWI NIEDOKRWISTOŚCI:
Jest to zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokrytu, lub liczby erytrocytów poniżej wartości prawidlowych Hb<8,38 mmol/ M <7,45mmol/ K HT<0,40 M <o,37 K

12 Erytrocyty < 4,3 mln/mm M
<3,9 mln/mm K

13 POLIGLOBULIA Jest to nadmiar erytrocytów nazywana też Czerwienicą
Ht>0,55 mln/mm Wzmożona lepkość krwi,wzrost powyżej 0,60 zagraża mikrokrążeniu dochodzi do powikłań zakrzepowo-zatorowych.

14 LEUKOPENIA JEST TO NIEDOBÓR LEUKOCYTÓW POZIOM PONIŻEJ 1200/mm

15 LEUKOCYTOZA NADMIAR LEUKOCYTÓW

16 NADMIAR PŁYTEK KRWI-TROMBOCYTOZA
NIEDBÓR PŁYTEK-TROMBOPENIA

17 Krew ulega bilansowaniu poprzez ;
-tworzenie -rozpad Prawidlowa objetość krwi =70ml/kg mc(albo1/4m.c.)

18 Zmniejszenie liczby komórek bywa uwarunkowane przez:
A)zmniejszenie wytwarzania B)zwiększenie rozpadu C)kombinacje A:B

19 ERYTROCYTY Powstające w szpiku i erytrocyty krążące we krwi= erytron
Erytrocyty w szpiku dzielimy w/g wielkości jądra na: -proerytroblasty -makroblasty -normoblasty, które pozbywając się jadra tworzą retykulocyty

20 Niezbędne składowe erytropoezy:
Żelazo- 80% szystkich niedokrwistości Witamina B 12 i kwas foliowy

21 NIEDOKRWISTOŚĆI Z niedoboru żelaza- tzw.niedobarwliwe
Z niedoboru Vit B12 lub niedoboru kwasu foliowego- megaloblastyczne Niedokrwistości hemolityczne-są to niedokrwistości spowodowane : hemolizą ( wewnętrzną lub zewnętrzna); czynnikami wewnatrzkrwinkowymi

22 HEMOGLOBINOPATIE NIEPRAWIDŁOWE HEMOGLOBINY OZANCZANE Hb S,C,D,E.
W Europie nieprawidlowe hemoglobiny wystepują bardzo rzadko, najczęściej w basenie Morza Śródziemnego. Talasemia Niedokrwistośc sierpowatokrwinkowa Napadowa hemoglobinuria nocna (PNH)

23 Białaczki LEUCAEMIA- OZNACZA „BIAŁĄ KREW „ I ODNOSI SIĘ DO KOLORU KRWI . POSTACIE : OSTRA LIMFATYCZNA –ALL OSTRA SZPIKOWA-AML PRZEWLEKŁA SZPIKOWA-CML PRZEWLEKŁA LIMFATYCZNA –CLL DZIECI-ALL DOROŚLI-AML

24 Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne
Pojęcie to obejmuje 4 choroby: Przwleklą białaczke mieloblastyczną-CML Czerwienicę prawdziwa (PV ) Samoistną trombocytopenię (TE ) Samoistne zwłóknienie szpiku (OMS)

25 SKAZY KRWOTOCZNE Jest to patologiczna sklonnośc do krwawień
Powstaje wskutek zaburzeń: -naczynoiwych -płytek krwi -czynniki osocza

26 HEMOFILIA Jest to najczęściej wystepująca wrodzona koagulopatia (dotyczy najczęściej chłopców) Hemofilia „A”-85% przypadków- brak czynnika krzepnięcia VIII Hemofila „B”-15% przypadków- brak lub inaktywacja czynnika IX

27 Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC)
Z powodu zużycia czynników krzepnięcia (szczególnie fibrynogenu, czynnika V i VIII) oraz płytek krwi może dojść do skazy krwotocznej (koagulopatia ze zużycia)

28 Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC)
Występują na skutek: Powikłań położniczych (zator z wód płodowych, przedwczesne odklejanie łożyska, zatrzymanie poronienia, poronienie septyczne, poronienie indukowane NaCl i in.) Operacje narządów bogatych trombokinazę (szczególnie trzustka, płuca, stercz) Jawna hemoliza (błędne przetoczenie krwi, przełomy hemolityczne) Jady węży Rozpadające się guzy, ostra białaczka promielocytowa

29 MAŁOPŁYTKOWOŚCI (TROMBOCYTOPENIE)
Są najczęstsza przyczyną skaz krwotocznych Przyczyny; Zaburzeia wytwarzania np. raki białaczki, zwłóknienie szpiku, Zaburzenia dojrzewania np. niedobór B12;kwasu foliowego Wzmozonego niszczenia płytek(DIC;HIV, SLE)

30 NACZYNIOWE SKAZY KRWOTOCZNE
Zmniejszona oporność naczyń –dodatni objaw Rumpela-Leedego; czas krwawienia wydłużony Najczęściej wystepujące objawy: -wybroczyny skórne,wysypki(100%) -bolesne obrzęki stawów (65%) -kolkowe bóle brzucha,wymioty (50%) -mikro lub makrohematuria (30%) -bóle głowy,zaburzenia zachowania


Pobierz ppt "Krew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google