Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni ID grupy: 96/12_MP_G1 Opiekun: Renata Grosz-Miłosz Kompetencja: mat.-przyr. Temat projektowy: Rytm serca – siłą transportu krwi Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 Rytm serca Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy działa jak naturalny rozrusznik z częstością pobudzeń na minutę w czasie spoczynku. Znajduje się w ścianie prawego przedsionka Funkcją serca jest ciągle tłoczenie krwi w organizmie. Aby mogło spełniać taka rolę musi istnieć system regulujący skurcze mięśnia sercowego

4 Budowa serca składa się z czterech części: (komora prawa i przedsionek prawy, przedsionek lewy i komora lewa).Serce leży w osierdziowym worku, który wypełniony jest płynem.

5 Cykl pracy serca Składa się z trzech faz: Skurcz przedsionków
Skurcz komór Faza spoczynku Obrazem pracy serca jest EKG (elektrokardiograf)

6 Ciśnienie Krwi U zdrowego człowieka ciśnienie krwi wynosi 120/80 mm Hg
Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe, czyli najwyższe ciśnienie krwi panujące w tętnicy podczas skurczu lewej komory serca. Druga wartość to ciśnienie rozkurczowe – najniższe ciśnienie krwi, jakie występuje w tętnicy podczas rozkurczu komór

7 Pomiar ciśnienia

8 tętno Rytmiczne rozciąganie się ścian tętnic, spowodowane wzrostem ciśnienia przepływającej przez nie krwi ,jest wyczuwalne jako PULS, czyli TĘTNO. Wynosi ono uderzeń na minutę. W trakcie intensywnego wysiłku może wzrosnąć nawet do 200 uderzeń na minutę.

9 Pomiar tętna

10 krew To tkanka łączna płynna , która krąży w zamkniętym układzie krwionośnym kręgowców; składa się z osocza oraz krwinek: Leukocytów (krwinek białych) Erytrocytów (krwinek czerwonych) Trombocytów (płytek krwi)

11 osocze zasadniczy, płynny składnik krwi, w którym są zawieszone składniki morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywamy surowicą krwi składa sie głównie z wody 90% i rozpuszczonych w niej białek osocza np. fibrynogenu

12 Krwinki czerwone (erytrocyty)
mężczyzna ma około 5,4 mln/mm³ a kobieta około 4,5 mln/mm³ głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu,co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę. powstają w szpiku kostnym, przechodzą do krwi gdzie żyją ok. 120 dni, a następnie są wyłapywane w śledzionie, gdzie następuje ich rozkład.

13 Krwinki białe (leukocyty)
ich liczba waha się od 4 do 10 tys./mm³ mają za zadanie chronić organizm przed patogenami tj. wirusami i bakteriami mają zdolność ruchu i fagocytozy tzn. pożerania np. bakterii znajdują się one w szpiku kostnym, węzłach chłonnych oraz w śledzionie. W odróżnieniu od krwinek czerwonych zawierają jądro. żyją nawet 20 lat .

14 Płytki krwi (trombocyty)
ich liczba wynosi 200–400 tys./mm³ krwi biorą udział w krzepnięciu krwi

15 Krzepnięcie krwi to proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibrynę) pod wpływem trombiny. hemofilia jest chorobą genetyczną polegającą na zaburzeniach krzepnięcia krwi.

16 Grupy krwi grupę krwi człowieka określają antygeny znajdujące się na krwinkach czerwonych. najważniejsze to A, B i AB. Jeśli nie występuje żaden z nich, mówimy o grupie 0. prócz tego większość ludzi ma we krwi dodatkowy czynnik Rh. Taką krew oznacza się jako Rh dodatnią (Rh+), w przeciwieństwie do pozbawionej go, czyli Rh ujemnej (Rh-). 

17 Grupy krwi

18 Grupy krwi W Polsce najbardziej popularnymi grupami krwi systemu AB0 są: A Rh+ (32% ludzi) i 0 Rh+(31% ludzi). Najrzadszą grupą krwi jest AB Rh- i B Rh- W systemie Rh grupa Rh+ cechuje 82% Polaków, podczas gdy grupa Rh- tylko dopełniające 18%.

19 Procentowy udział grup krwi w polsce

20 Konflikt serologiczny
Konfliktem serologicznym nazywamy sytuację w której przeciwciała z krwi matki atakują krwinki płodu. Może wystąpić wtedy, gdy przyszła matka ma czynniki Rh-, a ojciec Rh +. Jeśli dziecko odziedziczy grupę krwi po ojcu i podczas porodu jego krew wniknie do krwiobiegu matki, w organizmie kobiety powstaną przeciwciała. Mogą one stanowić zagrożenie podczas następnej ciąży, jeśli kolejny płód odziedziczy grupę krwi po ojcu.

21 Duży i mały obieg krwi

22 Duży krwiobieg Rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd krew z tlenem wypływa aortą do tkanek organizmu. W nich dokonuje się wymiana substancji. rola: dostarcza do narządów tlen i substancje odżywcze a zabiera dwutlenek węgla i produkty przemiany materii.

23 Mały krwiobieg Mały obieg krwi ( płucny ) zaczyna się od prawej komory, skąd krew zostaje wyrzucona do tętnicy płucnej. Jest to krew odtlenowana. Tętnica płucna rozdziela się na dwa odgałęzienia, które wchodzą do każdego z płuc gdzie tworzą sieć naczyń włosowatych. rola: prowadzi krew do płuc w celu jej natlenowania.

24 Krwotok z nosa Krwawienia z nosa mogą pojawiać się w przebiegu różnych stanów chorobowych. Mogą to być przyczyny natury ogólnej jak nadciśnienie tętnicze, schorzenia wątroby lub nerek czy zaburzeń krzepliwości krwi.

25 Tamowanie krwotoku z nosa
Przy krwotoku z nosa trzeba spokojnie oddychać przez usta, ścisnąć nozdrza palcami i pochylić się do przodu, aby pęknięte naczynia mogły się zasklepić. Przy niewielkim krwawieniu: schylić głowę i położyć zimny okład na kark.

26 Krwotok tętniczy Krwotok żylny
krew utlenowana jest jaskrawoczerwona i pod wpływem ciśnienia wytwarzanego przez pracujące serce wytryskuje z ran równo z jego biciem. Krwawienie z dużych tętnic może występować w postaci strumienia krwi tryskającego na wysokość kilkudziesięciu centymetrów, co może bardzo szybko doprowadzić do całkowitego wykrwawienia. krew żylna jest ciemnoczerwona z powodu małej zawartości tlenu. Ciśnienie krwi w żyłach jest niższe niż w tętnicach. Jednak ze względu na fakt, że ściany żył mogą biernie rozszerzać się w znacznym stopniu, krew z dużych żył może wypływać w dużych ilościach.

27

28 Rodzaje naczyń krwionośnych
tętnice żyły naczynia włosowate

29 Porównanie naczyń krwionośnych
tętnice żyły Naczynia włosowate odprowadzają krew z serca do tkanek, mają grube, mocne ściany bo krew płynie w nich pod dużym ciśnieniem, odprowadzają krew z tkanek do serca, mają cienkie ściany, na całej długości posiadają zastawki zapobiegają cofaniu się krwi, są to drobne naczyńka, które odgałęziają się od najdrobniejszych tętnic i żył, łączą tętnice z żyłami i bezpośrednio pośredniczą w wymianie składników między krwią a tkanką

30 Jak dbać o układ krwionośny?
stosować odpowiednią dietę (ograniczyć ilość tłuszczów zwierzęcych z wyjątkiem tłuszczów zawartych w rybach) uprawiać sport ograniczyć ilość alkoholu i nikotyny

31 Czy prowadzisz zdrowy tryb życia?
Wyniki ankiety, która przeprowadziliśmy wśród 135 uczniów gimnazjum są bardzo ciekawe!

32

33

34

35

36

37

38

39

40 59% uczniów naszej szkoły codziennie znajduje czas na aktywność ruchową – SUPER! Ponad połowa nigdy nie paliła papierosów, 14% odpowiedziało, że pali. Niestety aż 73% uczniów pije napoje energetyczne!

41 Dziękujemy za uwagę!

42


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google