Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji."— Zapis prezentacji:

1 XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji

2 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji2 Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) Problemy z automatyzacją procesów między przedsiębiorstwami. Izolowane wyspy

3 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji3 Pojedyncze rozwiązania Wielka korporacja dostarcza kontrahentom narzędzia dostosowujące do własnego formatu. Wielka korporacja wymusza na kontrahentach dostosowanie do swojego formatu.

4 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji4 Standardy EDI EDIFACT – United Nations Standard Messages Directory for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. ANSI Accredited Standards Committee X12 sub-group.

5 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji5 Nowa EDI Pomysł: zakodować strukturę dokumentu EDI przy pomocy elementów XML. empolis Polska sp. z o.o. ul. Płocka 5a 01-231 Warszawa... N1*BY*92*1287 N1*ST*92*87447 N1*ZZ*992*1287 PO1*1*1*EA*13.33**CB* 80211*IZ*364*UP*718379 271641

6 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji6 Tradycyjna EDI – XML EDI Format dokumentów zapisany w specyfikacji. Samoopisujący się format dokumentów. Zmiany standardu pociągają uciążliwe zmiany oprogramowania. Możliwość tworzenia własnych odmian standardów. Scentralizowana, trudna zmiana standardu. Większość problemów ze zmianą standardu bierze na siebie parser XML. Zwięzłe komunikaty, zawierające tylko niezbędne dane. Rozwlekłe komunikaty – narzut na samoopisywanie się.

7 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji7 Tradycyjna EDI – XML EDI Łącza dedykowane dla EDI (Value Added Networks) Możliwość korzystania z gotowych narzędzi Implementowanie od podstaw Internet + bezpieczne protokoły Przetwarzanie przez specjalne aplikacje Interakcja przy pomocy przeglądarki Możliwość integracji z tradycyjnymi systemami EDI

8 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji8 Elastyczność XML EDI empolis Polska Adres:Płocka 5a Kod:01-231 Miasto:Warszawa Tel.

9 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji9 XML EDI a przeglądarki internetowe Najnowsze wersje przeglądarek wspomagają wyświetlanie dokumentów XML. XSL jako język opisu formatowania. Nowe zastosowanie EDI: –podstawowa funkcjonalność – wymiana danych między aplikacjami przedsiębiorstw, –nowe perspektywy: kontakt z klientami wyposażonymi tylko w przeglądarki, –E-Commerce.

10 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji10 Inicjatywy standaryzacji XML-EDI Inicjatywy standaryzacyjne: –ogólne – dążą do ukierunkowania tej elastyczności, aby: można było wymieniać informacje dowolnego typu, informacje jednego typu były tak samo reprezentowane; np. Electronic Business XML – ebXML; –branżowe – standaryzują konkretne komunikaty: –SWIFT, –RosettaNet, –Automotive Industry Action Group, –Health Level Seven, –Open Travel Alliance, –... XML jest zbyt elastyczny.

11 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji11 ebXML ebXML: –zbiór specyfikacji definiujących sposób prowadzenia biznesu i wymiany danych przez Internet, –zaakceptowane 14 maja 2001 r., –oczekiwane implementacje i wsparcie w istniejących systemach, –wsparcie przez inne inicjatywy standaryzacyjne. Electronic Business XML Working Group: –założona we wrześniu 1999 r., –ok. 150 specjalistów, –patronat OASIS i UN/CEFACT. www.ebxml.org

12 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji12 Podejście do standaryzacji Meta-model pozwalający na opracowywanie modeli specyficznych dla zastosowań: –zbiór podstawowych schematów, elementów XML oraz procesów biznesowych, –sposób definiowania słowników danych, –nie definiuje konkretnych, docelowych komunikatów. Metainformacje: –informacje o wersjach, –metadane odpowiadające nagłówkom z istniejących systemów EDI. Ramy architektury technicznej: –sposoby implementacji repozytoriów, serwisów, itp., –integracja z istniejącymi technologiami EDI.

13 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji13 XML w integracji aplikacji Cel: umożliwienie wymiany danych pomiędzy aplikacjami: –aplikacje/komponenty/moduły posługują się różnymi formatami wewnętrznymi, –wspólny mianownik: XML. Zastosowania: –komunikacja między klientem a serwerem, –komunikacja między elementami systemu rozproszonego, –integracja komponentów aplikacji, –konfigurowanie aplikacji i jej komponentów, –...

14 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji14 EDI a integracja aplikacji Komunikacja pomiędzy systemami biznesowymi różnych organizacji. Komunikacja systemów lub komponentów systemu w ramach organizacji. Internet kluczowym elementem infrastruktury XML-EDI. Standaryzacja na poziomie metodologii ułatwia korzystanie z gotowych narzędzi. Niezbędna standaryzacja komunikatów. Internet tylko dla rozległej integracji. Brak kontroli nad systemem partnera w komunikacji. Kontrola nad komunikującymi się komponentami.

15 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji15 Web Services Pomysł na: –udostępnianie aplikacji/funkcjonalności/obiektów w Internecie, –(bardzo) rozproszony RPC/messaging, –strony internetowe przeznaczone dla aplikacji. Web service: samodzielna aplikacja (komponent), która może być: –opisana, –opublikowana w sieci, –znaleziona przez potencjalnych użytkowników, –wywołana poprzez sieć w sposób ustandaryzowany. Web Services: platforma do tworzenia takich aplikacji.

16 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji16 Standaryzacja Standardowy system typów: –XML Schema. Interfejs serwisu: –WSDL – Web Service Definition Language. Sposób wywołania serwisu i otrzymania odpowiedzi: –SOAP – Simple Object Access Protocol, –HTTP POST. Sposób znajdowania odpowiedniego serwisu: –UDDI - Universal Description, Discovery and Integration.

17 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji17 Typowe zastosowania Udostępnianie/sprzedaż użytecznych danych: –rozkłady lotów linii lotniczych, –dane o pogodzie, –aktualny czas wg zegara atomowego. Zdalne usługi: –wyszukiwanie, –pobieranie aktualnej wersji oprogramowania. Operacje biznesowe między partnerami: –zamawianie, –sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

18 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji18 Typowa architektura Źródło: Yasser Shohould, "Building XML Web Services with VB.NET"

19 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji19 Wywołanie serwisu Źródło: Yasser Shohould, "Building XML Web Services with VB.NET"

20 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji20 Opis serwisu: WSDL Zawartość opisu: –udostępniane metody (nazwy, parametry, zwracane wartości), –protokół używany do wywołania (np. SOAP poprzez HTTP), –typ wywołania (RPC czy messaging), –URI serwisu. Zastosowania: –do czytania przez developera, –automatyczne generowanie kodu klienta, –analiza dokumentu WSDL w czasie wykonania w celu wywołania serwisu.

21 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji21 WSDL – przykład......

22 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji22 Komunikacja: SOAP Standard kodowania komunikatów o dowolnej treści: Style komunikatów SOAP: –document, –RPC. Sposoby serializacji danych: –encoded – dane są zserializowanymi obiektami programistycznymi, –literal – dokument o dowolnej strukturze. Źródło: Yasser Shohould, "Building XML Web Services with VB.NET"

23 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji23 SOAP – przykład 23-456 true

24 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji24 UDDI: jak znaleźć odpowiedni serwis UDDI - Universal Description, Discovery and Integration: –katalog serwisów do automatycznego wyszukiwania. UDDI web services: –Inquiry: find_business, get_businessDetail; –Publish: save_business, delete_business. Serwery UDDI: –publiczne i prywatne, –replikacja między serwerami publicznymi, –UDDI Business Registry (UBR) – publiczny serwis uruchomiony przez IBM, Microsoft, NTT Communications i SAP.

25 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji25 Z lotu ptaka Web Services SOAP HTTP UDDI WSDL... RPC messaging...

26 2004-11-25XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji26 Gdzie szukać dalej Bryan, M. et. al., Guidelines for using XML for Electronic Data Interchange www.eccnet.com/xmledi/guidelines-styled.xml EDISON – Narodowy Operator EDI www.edison.net.pl www.edi.pl Zioło, S., Księżyk, R., Wykorzystanie języka XML w EDI Materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC, Wydawca: Niedźwiedziński Consulting, Łódź, 2000 Shohoud, Y., Building XML Web Services with VB.NET www.learnxmlws.com/book/ Sulecki, M., Web Services na urządzeniach mobilnych Software 2.0, 6/2002, Wydawnictwo Software


Pobierz ppt "XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google