Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migrating Desktop Podsumowanie projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migrating Desktop Podsumowanie projektu"— Zapis prezentacji:

1 Migrating Desktop Podsumowanie projektu
Mirosław Kupczyk Rafał Lichwała Bartek Palak Marcin Płóciennik Paweł Wolniewicz Norbert Meyer

2 Środowisko dostępu do usług obliczeniowych realizowanych przez klaster komputerów SUN. PROGRESS
2.4. Środowisko pracy i dostępu użytkowników mobilnych w strukturze grid.

3 Plan prezentacji Architektura
Funkcjonalność Migrującego Desktopu - stan realizacji zadania Punkty styku z pozostałymi modułami Publikacje i prezentacje

4 Schemat architektury Migrującego Desktopu

5 Funkcjonalność (1/3) Obsługa graficznego interfejsu użytkownika (GUI);
Zarządzanie profilami użytkownika; Obsługa transmisji plików; Konfigurowanie i zlecanie zadań; Monitorowanie przebiegu wykonywania zadania; Zarządzanie plikami i aplikacjami lokalnymi; Zarządzanie plikami zdalnymi;

6 Funkcjonalność (2/3) Obsługa graficznego interfejsu użytkownika (GUI);
Funkcjonalność typowa dla aplikacji przeznaczonych dla systemów „okienkowych”; Dostosowanie wyglądu okien; Obsługa menu, toolbar’ów, itp. komponentów graficznych; Obsługa ikon reprezentujących zdalne/lokalne pliki lub aplikacje – mechanizm „d-n-d”, „cut-copy‑paste” itp.; Obsługa dialogów służących do transmisji plików, zlecania zadań, itp.; Zarządzanie profilami użytkownika; Odtwarzanie środowiska pracy użytkownika niezależnie od jego aktualnej lokalizacji; Tworzenie zbioru gotowych konfiguracji;

7 Funkcjonalność (3/3) Obsługa plików Zarządzanie zadaniami
Zapis plików w Wirtualnym Katalogu Użytkownika (WKU); Lokalny zapis plików pobranych z WKU; Tworzenie linków do plików/aplikacji lokalnych; Tworzenie linków do plików zapisanych w WKU; Zarządzanie zadaniami Zlecanie zadań; Monitorowanie przebiegu wykonywania zadania; Prezentacja wyników;

8 Punkty styku z pozostałymi modułami
Styk z Systemem Zarządzania Danymi Styk z modułem Zarządzania Zadaniami Kooperacja z projektantami aplikacji wizualizacyjnych Interfejs do Systemu Zarządzania Profilami Użytkownika Styk z modułem Autoryzacji

9 Główne okno aplikacji

10 Roaming Access Server SZD
Przygotowanie parametrów wejściowych krok 1 „Transmisja plików” Wirtualny Katalog Użytkownika File list Get List of files List dir Roaming Access Server list GFtp put Upload Ack SZD

11 Computing Element Logging & Bookkeeping Storage Element
Przygotowanie parametrów wejściowych krok 2 Output files Job done Job Started Computing Element Logging & Bookkeeping Storage Element Job placement Virtual Directory Resource Broker Output Filenames Update Job ID JDL Invoke XML Roaming Access Server Parameters:XML Submit Info JDL Submit

12 Monitorowanie zadań i wizualizacja wyników
Logging & Bookkeeping All Jobs’ Identifiers query Show My Jobs States of my Jobs Roaming Access Server

13 Stan realizacji zadania - podsumowanie
Imlementacja Migrating Desktopu jako appletu; Zarządzanie konfiguracjami użytkownika Składowanie spersonalizowanej konfiguracji desktopu. Odtwarzanie spersonalizowanej konfiguracji desktopu. Zarządzanie zadaniami; Mechanizm konfigurowania parametrów aplikacji; Mechanizm definiowania specyfikacji zasobów wymaganych przez aplikacje Przedkładane zadania do systemu zarządzania zadaniami Mechanizm monitorowania stanu aplikacji Mechanizm usuwania zadania z systemu Obsługa wyników działania aplikacji (zależna od specyficznego appletu będącego częścią aplikacji)

14 Stan realizacji zadania - podsumowanie
Mechanizm transmisji plików; Autentykacja; Możliwość integracji z wieloma środowiskami obliczeniowymi typu grid; Testy w środowisku CrossGrid

15 Publikacje i prezentacje
Software Requirements Specification, “Migrating Desktop for Progress Project”, M. Kupczyk, B. Palak, M. Płóciennik, , Na konferencji Supercomputing 2002, Baltimore, przedstawiona została koncepcja działania i możliwości jakie udostępnia projektowane środowisko dla użytkownika mobilnego. Rezultatem prac a tym samym etapu było zaprezentowanie działającego prototypu oprogramowania. Grid Workshop Kraków grudnia 2002,

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Migrating Desktop Podsumowanie projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google